18/04/2023 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Là tổ chức chính trị xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan và nhất là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chính vì vậy, công đoàn...
BND

Tắt [X]