27/09/2021 18:26
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đình làng Đông Môn, thuộc làng Đông Môn (xã Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) nằm cách cổng thành phía Đông của Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ khoảng 70 m. Trải qua hàng trăm năm với nhiều lần trùng tu,...
Hoàng Đông

Tắt [X]