01/07/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay có các tin chính sau: 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh Thanh Hóa cao nhất khu vực Bắc Trung bộ, “Ngàn hoa việc tốt” - Tuyên dương 150 thiếu niên, đội viên xuất sắc,...
BĐT

Tắt [X]