22/08/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thường trực Tỉnh ủy duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh...
BTH

Tắt [X]