07/07/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay có các tin chính sau: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những người có công với Tổ quốc”; Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông; Đề xuất bố...
BTH

Tắt [X]