08/06/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay với các tin chính như sau: Thủ tướng:Bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC tại Đông Sơn và Văn...
BTH

Tắt [X]