23/05/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay có các tin chính như sau: Ngày làm việc đầu tiên của Quốc hội: Xem xét công tác nhân sự; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ hai, năm 2023; Quản lý thị...
BTH

Tắt [X]