25/05/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay có các tin chính như sau: Thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 13 và 14, HĐND tỉnh khóa 18; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Hội nghị kết...
BTH

Tắt [X]