04/12/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng nay: Chính phủ chấp thuận đầu tư tiếp 2 dự án 500 kV cấp điện cho miền Bắc; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán trong tháng...

Tắt [X]