10/09/2021 19:29
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước thông tin cơn bão Conson (bão số 5) sẻ ảnh hưởng đến tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới liên tục phát đi các nội dung hướng dẫn neo đậu, kèm các khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19....
Lê Đồng - Quyết Thắng

Tắt [X]