18/09/2022 10:35
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung tâm Hi vọng thị xã Nghi Sơn được thành lập năm 2007 – nơi đây là mái nhà ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.
Ngọc Huấn - Hoàng Đông

Tắt [X]