24/09/2022 16:55
(vhds.baothanhhoa.vn) - Làm nhiệm vụ ở những địa bàn đường sá đi lại, đời sống người dân, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những người lính thuộc đội liên ngành gồm công an, biên phòng, quân sự trên địa...
Ngọc Huấn - Viết Trung

Tắt [X]