14/09/2021 11:49
(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù thời tiết bất thuận, nhưng hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì, các cán bộ, lực lượng vẫn bám trụ ngày đêm không nề hà gian khó với mục đích cao nhất: Cùng chung tay...
Lê Đồng - Quyết Thắng

Tắt [X]