08/02/2022 10:02
(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo định nghĩa, hybrid là điều kiện làm việc kết hợp giữa đến văn phòng với làm việc từ xa. Nếu được thực hiện đúng cách, nhân viên có thể đạt năng suất cao khi làm việc từ xa giống như họ đang làm việc tại...
Đỗ Phương

Tắt [X]