02/10/2022 17:48
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ác nghiệt cái là, lại cũng lũ trẻ nít chúng tôi ngày ấy, có đứa chơi ác bốc cả nắm cát bỏ vào cái bị cói của ông lão. Thành ra khi ông lão bỏ miếng cơm vào mồm, thì nước mắt ứa ra, câm lặng. Nhưng giọt nước...
NP-PN

Tắt [X]