26/11/2022 20:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đang miên man bỗng hắn gờn gợn như mắt mình vừa nhìn thấy tiền, một tờ 100 nghìn giữa đường. Bị đi quá một chút, hắn phanh kít và quay lại. Đúng tiền! đúng là tờ 100 nghìn. Hắn nhìn trước nhìn sau, không thấy...
BĐT

Tắt [X]