08/11/2023 20:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đông đến để lá về với cội. Đời lá qua bốn mùa xuân hạ thu đông cũng hệt đời người từ trẻ đến già, trải qua biết bao yêu thương trước khi nói lời ly biệt. Trong buổi tối đầu tiên của mùa đông năm nay mời quý vị...

Tắt [X]