02/08/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; Phiên họp thứ 20 Thường trực HĐND tỉnh; Từ hôm nay (2/8), chính thức sử dụng VNeID khi làm thủ...
BTH

Tắt [X]