23/05/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023; Cảnh...
BTH

Tắt [X]