31/07/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: Thống nhất nhận thức, đồng thuận thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Giao ban cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; Xử lý triệt để...
BTH

Tắt [X]