06/07/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Thủ tướng chỉ đạo phải trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương trước 15-7; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn...
BTH

Tắt [X]