06/09/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Ban Tổ chức Trung ương khảo sát việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội...
BTH

Tắt [X]