01/11/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Đề xuất lương giáo viên cao nhất trong thang bậc lương hành chính; Khó thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ; Xử lý tình trạng quá tải ở bãi rác Đông Na m

Tắt [X]