24/08/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:  Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm phục vụ phòng, chống lụt bão tại huyện Lang Chánh và Thạch Thành;  Tạm ngưng một số khoản tại...

Tắt [X]