27/11/2023 18:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau:  UBND tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo, kế hoạch tài chính;  Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước;  Hơn...

Tắt [X]