17/08/2022 14:54
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong giai đoạn cách mạng khó khăn nhất, khi bị thực dân cùng tay sai đàn áp và truy lùng, gia đình hoàng thân Xu-Pha-Nu-Vông, đồng thời là thủ lĩnh của phong trào cách mạng Lào đã được Đảng bộ, Nhân dân Thanh...
Lê Đồng

Tắt [X]