30/09/2022 09:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "Nguy cơ hỏa hoạn từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và giải pháp phòng ngừa". Chương trình được phát trực tiếp trên
BĐT