17/05/2023 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Khen thưởng giúp lan tỏa người tốt, việc tốt, nhân lên những nhân tố tích cực trong xã hội để cái tốt, cái tích cực đơm hoa kết trái, bài trừ cái lỗi thời lạc hậu, ngăn chặn cái xấu phát tác. Tuy nhiên, có...
BTH

Tắt [X]