18/09/2023 15:33
(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồng tiền khôn ngoan là đồng tiền biết phát huy giá trị của mình. Hãy để đồng tiền là thước đo văn hóa của chủ nhân, chứ không phải là mồ chôn nhân phẩm và danh dự.
BTH

Tắt [X]