05/08/2023 07:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đã tạo ra cảm hứng rất lớn trong đội ngũ cán bộ, trí thức, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho đất nước.
BTH

Tắt [X]