09/09/2021 14:09
(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những gia đình có hàng chục năm gắn bó với nghề làm hàng mã, song những năm trước đây gia đình anh Nguyễn Công Cường ở Phố Mật Sơn II chưa ý thức được công tác phòng, chống cháy nổ nên trong nhà...
Tô Dung - Quyết Thắng

Tắt [X]