09/08/2021 17:45
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn bài diễn văn tuyên truyền”. Qua 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học...
Quyết Thắng - Thu Thủy

Tắt [X]