09/06/2023 06:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản tin sáng hôm nay có các tin chính sau: Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết ngay các kiến nghị của địa phương, bộ, ngành; Thọ Xuân nằm trong danh sách 14 cảng hàng không quốc tế, đến năm 2023; Nhiều quy...
BTH

Tắt [X]