27/09/2022 16:41
(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27-9, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng; nhiệm vụ trọng...
Minh Hiếu - Nguyễn Thắng

Tắt [X]