18/03/2023 16:44
(vhds.baothanhhoa.vn) - "Cho dù mở đường lâm sinh và khai thác gỗ trên rừng tự nhiên hay rừng sản xuất mà không báo cáo chính quyền và kiểm lâm, không có kế hoạch cho phép là sai quy định." Ông Phạm Đức Huy, chủ tịch UBND xã Thạch...
Nhóm PV

Tắt [X]