(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 22/7, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa và một số gia đình chính sách trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7myVKcWXhu6Jx4buG4bqo4buExJBxY+G7mOG7t+G7hHHhu4DEkOG7mHHDunHhu5LEkHfhu4Lhu5Fx4buSw73hu4REccOV4buY4buxceG7kuG7rUVxZcOU4buY4buERHHhu5Lhu7fhu4Jx4bquReG6rOG7mHHEguG7ouG7jOG7hERx4buEROG7ok9FccODR3HDg+G7iuG7hERxU+G7sXHDg+G7q8ODceG6ruG7iEVx4buS4buiw5Phu4REccODxJDDieG7hMSQceG7kOG7q8ODxJBx4buS4bq84buExJBxZcSQ4bup4buExJBxIkfhu6nGoS/EkHPhu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOIuG6sOG7qcSCcOG7mznEkOG7t+G7hHHhu4DFqHHhu4RF4bqo4buCceG7p3Rx4buEd+G7gnHhu4RE4buxw5pxZcSQ4buiTeG7hERx4bqiReG7hMSQcS1xN0Xhuqjhu5Jx4buQxq9x4buVdOG7py/hu6cvc8aww7rhu6dx4oCTcXThu6cv4bunL3Ryc8aw4buX4buRceG7hEThu7HDmnF0dC/hu6fhu5FxP0bhu7Hhu4Rxw4Phu4rhu4REceG7kuG7q8ODccOD4bua4bupcSVKceG7kuG7onHhu4bhuqjhu4TEkHFj4buY4bu34buEceG7gMSQ4buYccO6cVPhu7FxJUpxKsSQ4bq8ccSQ4buYw5pxY+G7mOG7t+G7hHHhu5BQceG7kuG6vOG7hMSQccSCRnFlxJBF4bqm4buYceG7kuG7ok7hu4REcWXDlEHhu4RxaMOMcSbhu5zhu4RE4buRcSrEkMOJ4buExJBx4buaw5pxY+G7mOG7t+G7hHHhu4DEkOG7mHHDunHhu4bhu7Hhu4Jx4buSw5Thu6LDkuG7hERx4bquRuG7seG7hHHhuq52ceG6ruG6puG7hHHhu5LEkHfhu4Lhu5Fx4buSw73hu4REccOV4buY4buxceG7kuG7rUVxZcOU4buY4buERHHhu5Lhu7fhu4JxP0Xhuqzhu5hxxILhu6Lhu4zhu4REceG7hEThu6JPRXHDg0dxw4Phu4rhu4REceG7kuG6vOG7hMSQcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupcVPhu7Fx4buCSuG7knHhu5Dhu4hxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxw4PEkMOJ4buExJBx4buQ4burw4PEkHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4bqi4bux4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC9zxrB0xrAvw7rFqcSCdHN1w7p1cnLhu5JzxanDusawcnXhu6fhu4Zz4buT4bq+4buORHBxL+G7mz/EqOG7hERxw4PEkMOJcWXEkEXhuqbhu5hx4buS4buiTuG7hERxZcOUQeG7hHFow4xxJuG7nOG7hERx4buSw73hu4REccOV4buY4buxccODxJBGcWXDlOG7mOG7hERx4buS4bu34buCceG6rkXhuqzhu5hxxILhu6Lhu4zhu4REceG7hEThu6JPRXHDg0dxw4Phu4rhu4REceG7kuG6vOG7hMSQcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bup4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tlxJB34buCcVPhu7Fx4buSw73hu4REccOV4buY4buxceG7kuG7rUVxZcOU4buY4buERHHhu5Lhu7fhu4JxP0Xhuqzhu5hxxILhu6Lhu4zhu4REceG7hEThu6JPRXHDg0dxw4Phu4rhu4REceG7kuG6vOG7hMSQcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bup4buRcWXEkEXhuqbhu5hx4buS4buiTuG7hERxZcOUQeG7hHFow4xxJuG7nOG7hERx4bqudnHhu7fhu4Rxw4NB4buEccSQw41FceG7ksSQd+G7gnFT4buxceG6ouG7scOaceG7ksONceG7hkjhu4REceG6okXhuqbhu5JxTeG7hHHhu5Dhu7fhu5hx4buQeMODccOD4buK4buERHHhu4bhu6lGcVPhu7Fx4buQUHHEkMOaceG7kEXhu4TEkHHhu5JGceG7hk7hu4Rxw4Phu5rhu6lxw4Phu6vDg3Hhu5LEkOG7ok3hu4REceG6okXhu4TEkOG7kXHhuqLhuqjhu4TEkHHhuqJF4buExJDhu5Fx4buEROG7ok9FccODR3HDg+G7iuG7hERxU05FccOD4burw4PEkHHhu4Lhu63hu4REw7Rx4buSxJDhu7nhu5hxxJBF4bqq4buYceG7hMSQUuG7hERx4buETEVx4bqu4bup4buY4buRceG7guG7ueG7knHhu4Lhu6vhu5JxU+G6rHHhu5LDieG7hMSQceG7guG7reG7hEThu5FxVeG7ok3hu4REceG7guG7q+G7mHHDg+G7muG7qXHDg+G7q8ODceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lx4bqu4bqqccODxJBF4bqm4buEceG7ksSQeOG7hERx4bqu4buiw5PDg3HDleG7mOG7t+G7hHFV4bu34buCceG7huG7osOTw4Phu5FxREXhu7Hhu4TEkHHhuq5Kw4Nx4buGw4Hhu45xw4PEkEZxxILhu7fhu4Rx4buSSsODw7Rx4bquxKjhu4REccODxJDDiXEqxJDDieG7hMSQceG7msOaccOD4buc4buERHHhu4DEkOG7s+G7hERx4bqu4bq64buExJBxw4Phu6vhu4Rx4bqiSuG7kXHDg8SQReG6puG7hHHhu5DDinE3N2hlcWPhu5jhu7fhu4Rx4buAxJDhu5hxw7px4buG4buY4buK4buEccSC4bux4buExJBx4buQUHHDleG7mOG7qeG7hHHhu5Lhu7fhu4Jx4bquw73Dg3HhuqJF4bqo4buSceG6ruG7iEVxU05FceG7ksSQ4buiTeG7hERx4bqiReG7hMSQ4buRceG6ouG6qOG7hMSQceG6okXhu4TEkHFT4buxceG7hEThu6JPRXHDg0dxw4Phu4rhu4REcVNORXHDg+G7q8ODxJBx4buC4but4buERHHhuqJ54buERHHhu4TEkFLhu4REccODxJDhu5px4buSw5Thu6JN4buEROG7kXHDg8SQw4nhu4TEkHHhu5Dhu6vDg8SQceG7ksSQReG6puG7knHhu5LEkFDDg+G7kXFER+G7jnHhu47EkEHhu4Rx4bqi4buWceG6rnjhu45x4buExJBS4buERHHhuq5H4buERHFER+G7juG7kXHhu4Lhu7nhu5Jx4buC4bur4buSccOD4bua4bupccOD4burw4Nx4bquxKjhu4REccODxJDDiXHEguG7seG7hMSQccODxJBGccSC4bu34buEceG7kkrDg+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubP8So4buERHHDg8SQw4lxZcSQReG6puG7mHHhu5Lhu6JO4buERHFlw5RB4buEcWjDjHEm4buc4buERHHhu4JG4buERHHDlHnhu4REccOD4burw4Nx4buSxJDhu6JN4buEROG7kXHhuqLhuqjhu4TEkHHhuqJF4buExJBxU+G7osOT4buSceG7huG6pOG7hHHhu4RMRXHhuq7hu6nhu5hx4bqi4bqo4buExJBx4buSw4Hhu5Lhu5Fx4buAxJBHceG7gMSQd+G7hHHhuqLhu6/hu4Rx4buSxJDhu7fhu4Thu5FxREXhu6lx4bqu4bq44buExJBxw5rhuqThu4Rx4buS4bu34buCccODxJBS4bupceG6ouG6qOG7hMSQ4buRceG7kkXhuqbhu45x4buSxqDDg3Hhu4bhu7Fx4buExJBS4buERHHhu5Lhu7nhu4JxROG7ok3hu4REceKAnOG7kuG7seG7hHHhu4TEkOG7ouG7hERx4buAxJDhu4rhu4REceG7jsSQ4bqm4oCdccODxJBGceG7ksSQ4bqmccSQ4bqoceG7ksOU4bq0w7Rx4bquxKjhu4REceG7ksSQT0Xhu5Fx4buCRuG7hERx4buC4buY4buI4buEccOD4bur4buEceG6okrhu5Fx4buExJDhu7fhu4RxU0XhuqThu4RxZcOU4buY4buERHHhu5Lhu7fhu4Jx4buSReG6puG7jnHhu5LGoMODceG7gMSQeMODceG7jsSQxqDDg3Hhu4JJRXHhu4DEkEdx4buAxJB34buE4buRceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhuq5Bw5px4bqu4buaccODxJDhuqZx4bquSuG7kXHhu5JF4bqk4buYccODxJDhu5jDgOG7hHHhuq52RXHhu4RESnHDg+G7muG7qXE/4buv4buEROG7kXE5xJDhu7Fx4buE4buiTsODceG6ruG7iEVxU05FccOD4burw4Nx4bqu4buIRXHhu5Lhu6LDk+G7hERxw4PEkMOJ4buExJBx4buQ4burw4PEkHHhu5LEkOG7mErDg3Hhu47EkOG7reG7gnFTRXHDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmcO0ceG7ksSQ4buiT+G7hERxVeG7mMOa4bqk4buEccOV4buY4bup4buEceG7kuG7t+G7guG7kXHhuq5K4buERHFTReG6pOG7hOG7kXHDg8SQd+G7gnHhu5BHw4Nxw4Phu6vDg3Hhuq7hu4hFceG7kuG7osOT4buERHHDg8SQw4nhu4TEkHHhu5Dhu6vDg8SQ4buRceG7hEThu6JPRXHDg0dxw4Phu4rhu4REccOa4bqk4buEceG7kuG7t+G7gnHhuq5F4bqs4buYceG7ksOU4bq64buRceG7kOG7iOG7hERx4buAxJDDjeG6sOG7kXHhu5Dhu4jhu4REccODR3HDicODxJDhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7myVKcWXhu6Jx4buG4bqo4buExJBxY+G7mOG7t+G7hHHhu4DEkOG7mHHhuq52ceG7ksO94buERHHDleG7mOG7sXHDg8SQRnFlw5Thu5jhu4REceG7kuG7t+G7gnFT4buxceG7ksO94buERHFzc8awceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lx4buSxJDhu6JN4buERHHhuqJF4buExJDhu5Fx4bqi4bqo4buExJBx4bqiReG7hMSQceG7gkxFceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lxc+G7k3JycuG7k3JycnHhuq7EqOG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3PGsHTGsC/DusWpxIJ0c3XDunVycuG7knPFqcO6xrBydeG7p+G7hnThu5Phur7hu45EcHEv4bubP8So4buERHHDg8SQw4lxKsSQw4nhu4TEkHHhu5rDmnFj4buY4bu34buEceG7gMSQ4buYccO6cVPhu7FxKsSQw4nhu4TEkHHhu5rDmnElSnEqImPEkXHhu5Lhurzhu4TEkHHhu5LDveG7hERxw5Xhu5jhu7Fxw4PEkEZxOOG6snFoOeG7qCJxN+G6pHFlxJDhurpxMeG7hMSQ4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5s5xJDhu7fhu4RxxILhurrhu45x4buE4buxw5rhu5Fx4bquRuG7seG7hHHDg+G7iuG7hERx4buS4burw4NxY+G7mOG7t+G7hHHhu4DEkOG7mOG7kXElSnEqImPEkXHhu5Lhurzhu4TEkHHDg+G7nOG7hERx4bqudnHhuq7huqbhu4Rx4buSxJB34buC4buRceG7ksO94buERHHDleG7mOG7seG7kXHhuq5K4buERHFTReG6pOG7hHE44bqycWg5aCJxN+G6pHFlxJDhurpxMeG7hMSQ4buRceG7jsSQ4buiT+G7hERxY+G7mOG7r+G7hERxP+G7iuG7hEThu5FxZcSQ4bux4buExJBx4buO4buIcWXEkOG7qeG7hMSQcSJH4bupU+G7sXHhu5LEkOG7ok3hu4REceG6okXhu4TEkHE34bqkccOt4buY4bu34buEcTdG4bup4buE4buRcVV2cWPhu5jhu6/hu4REcWXhu7fhu4Thu5FxxJDhu5jDmuG6qOG7hHFj4buY4buv4buERHHDreG7ok3hu4RE4buTxqEv4buO4bubJUpxZeG7onHhu4bhuqjhu4TEkHFj4buY4bu34buEceG7gMSQ4buYceG6rnZx4buaw5pxw5Xhu5jDmuG6rOG7hHHDg8SQRnElSnEqImPEkXHhu5Lhurzhu4TEkHFlxJDhu6nhu4TEkHEiR+G7qXHhu5LEkHfhu4Lhu5Fx4buSw73hu4REccOV4buY4buxccODxJBGceG7ksSQ4buiTeG7hERx4bqiReG7hMSQcTlE4buYw5pC4buEcWPhu5jhu4jDg3Fl4buY4bu54buE4buRceG7ksSQ4bq6ceG7ksOU4bu54buEcSXhu5Thu5JxxJFN4buE4buRccSQ4buYw5rhuqjhu4RxIkZ54buERHEiR+G7qXFT4buxcXV1ceG6rsSo4buERHHDg8SQw4lx4buSxJDhu6JN4buERHHhuqJF4buExJBx4bqu4bup4buERHHhu5Lhu61FccODxJDhu57Dg+G7kXHhu5LEkOG7t+G7hHHhu4TEkOG7t+G7hHHhu4ZF4bqo4buSceG7kMOKceG7ksSQ4buYSsODceG6rk3hu4RxU+G6unHDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmXHhu4JMRXHhu5Dhu5jhu7nhu5Jxw5Xhu5jhu7Fx4buSw5ThurpxREXhu6txc3Hhu5LDlEXhuqjhu5hx4bquxKjhu4RE4buTxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7m2XEkOG7qeG7hMSQcWXhu5bhu4RExqEv4buO4bub

Thanh Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]