(vhds.baothanhhoa.vn) - 1. Có dịp tản bộ dọc bờ biển hay trên Quảng trường 2-4 của thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, chúng ta sẽ được chứng kiến không khí tập thể dục, thể thao sôi nổi của người dân địa phương và du khách, trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài.

Tin liên quan

Đọc nhiều

LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6puG6t8Spe+G7oeG7h2Xhu4l7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7oeG7g+G6u8Spe+G7heG6p+G7h3vigJzhuqVmxKnhu4d74bqt4bqvxKnigJ0sL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+Llsme+G6pmt74bqtZ+G7m3vhu6E5xKl74bql4buPe+G6rW3huqd74bql4buZe+G6peG7g+G6vcSpe+G7hzXhu6174buh4bujZcSpe+G7nHA5xKnhu4F74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXtdLSB74bqndDV74buh4buHN8Sp4buHe+G7m+G7h8Oye+G6peG7g+G6vcSpe8So4buHNXvhu6Dhu6M1xKnhu4F7OsOM4buHNsSp4buHe+G7hmw1O3vhu6k3anvhuqnhurdwe+G7geG7g+G7mXvhu582xKnhu4F74buHauG6o+G6p3vhuqdww7Lhu4N74buB4buD4buZe+G6p+G7h+G7g+G6uXAqe+G6p+G7h3HEqeG7gXvhu6E1e+G7n8SRe+G6qcO64buV4bqne+G6p+G7h8O5xKnhu4F7w6zhu4PDqcSpe8Os4buHw7PEqeG7gXvDrOG7h+G7hXvhu6HhurPhu5t74buh4buH4bq9e+G6rXPhuqcqe+G7oeG7h+G6vXvhu6Hhu4c1anvhu5/Ds+G7g3vEqcO14buDe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6k3e+G6rXB7w6zhu4c24bqn4buHKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqpa3vhuqdre+G7o+G6seG7oXvEqeG7h+G7g+G6uXB74bqtcHvDrOG7hzbhuqfhu4d7xKnDuuG7k+G6p3vEqeG7gWo34buDJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+e+G6reG7oeG7h3Dhu4nhuqV74bqt4buH4buD4bqt4bqre+G7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHsxfX3hu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dW1syL1syMuG6rTF9NF0gWyDhu6EgWyAy4buLWybDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7huqbhurfEqXvhu6Hhu4dl4buJe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu6Hhu4PhurvEqXvhu4Xhuqfhu4d74oCc4bqlZsSp4buHe+G6reG6r8Sp4oCdPnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+MX19PnsvLiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqRlxKl74bqnOMSp4buHe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu4Hhu4M1xKl74buj4buPxKnhu4Eqe+G7oeG7h2o2xKnhu4F74bqpYcSp4buBKnvDrOG7h+G7hXvhu4fhurNwe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4s3xKnhu4d74buh4buHZnvhu63DqXB74buhw7J74buh4buHcHvhu4dx4buhe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74bupN3vhuq1we8Os4buHNuG6p+G7h3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV74bqnNuG6p3vhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6Hhu4fhur174bqtc+G6p3vhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu4s3e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7J74bqpYXvhuqnhurdwe+G7ocO6e+G7o+G6seG7oXvEqeG7h+G7g+G6uXB74buh4buH4buDw6nhu6F74bqlZ3vhu6k3e8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu6Hhu4PhurvEqXvhu4Xhuqfhu4d7w6zDqOG7iXvhu6Hhu4fhuqtqJnvhuqzDuuG7k+G7g3vhuqVh4buDe+G6peG7g+G6vcSpe+G7oeG7h2Z74bqna3vhu4vDuuG7k+G7g3vhuqVrxKnhu4F74bqn4buHcOG7reG6ucSpe+G6p8OhxKnhu4F74bufxIPEqSV74bqtbeG6p3vhu6Fw4butw6nEqXvhuqnDuuG7mcSp4buBe+G6qeG7g3vhuqXhu4974buh4buHZnvhuqdre+G7sTd74bqp4buRxKkqe+G7sTd7w6xi4bubKnvhuqc24bqne+G7oeG7h+G7g8Op4buhe+G6pWd74buJw7N74bub4buHbsSp4buBe+G7qcOze+G7i8OhxKnhu4F74bux4bqre8Oze+G7ocOzKnvhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d74bux4bqre+G6qTjhu5sqe+G6p+G6t3B74buh4bujw7rhu5Xhu6Eqe+G7oeG7h3F7xKnhu4dxxKkmJiYqe+G6p+G7h8O6NXvDrOG6vXvhu4k4xKnhu4F74bur4buD4bq/4buDe+G7ieG7g8OqxKl74bub4buH4buFe+G6qeG6vXvhu5vhu4dz4bqne+G7qXN74bup4buD4bq74bqne+G7oeG6s+G7m3vhu4tw4but4bq7xKkqe+G7geG7gznhu4N74buh4buj4buFJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7EqOG7gcO64buZ4buDe+G6reG6r8Spe+G7qTd74bqtcHvDrOG7hzbhuqfhu4d74buh4buHajnhu4N74buJNuG7g3vhu4vhu6c1e+G6p+G7h23EqXvhu4dmxKnhu4d74buh4buHw7nhuqd74buh4buH4bq9e+G6rXPhuqcqe+G7oeG7h+G6vXvhu6Hhu4c1aip74buB4buDOeG7g3vhu6Hhu6Phu4V74bub4buHcnvhu4fhu5Xhu5t74bup4buT4buDe+G7n+G7l3vhu6Hhu4fhu4Xhuqfhu4d74bupN3vhuqnhu4974buhcMO14buDe+G7iTd7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6p+G6t8Spe+G6qcOpxKl74bqnNuG6p3vhu5vhu4dsxKnhu4F74buh4bqz4bube+G7gOG7reG7iSp74bq+4buD4buhxKnhuqvhu5/hu5974buHNeG7rXvhuqc24bqne8Os4buHcHvhu6lw4buDe+G6p+G7h+G7keG7g3vhu4Hhu4M54buDe+G7oeG7o+G7hXvhu5vhu4c54buDe+G7iXA1e+G7qWImLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsSo4buHxrDEqeG7gXvhu6Hhu4PhurvEqXvhu4Xhuqfhu4d74oCc4bqlZsSp4buHe+G6reG6r8Sp4oCde8Sp4buHw7p74buh4buHw6kqe8Os4buH4buDw6nEqXvhuq1we8Os4buHNuG6p+G7h3vhu6Hhu4dl4buJe+G7h8O5xKnhu4F7w6zhu4fhu5fhu4Mqe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqt4bqvxKl74buh4buHZeG7iXvhu61lcHvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7J74budcGV74buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6k3e+G7h+G7kcSpe+G7oeG7h8Ope+G6p2zEqXvhu4Fr4bube+G7oeG7h2Xhu4l74buJ4buP4buhe8SpYuG7oXvhu6nDocSpe+G7h2s1e+G7oeG7o2R74buh4bujcMSp4buBKnvEqcOhxKnhu4F74bqp4buPxKnhu4F74bupN3vhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6Hhu4fhu4PhurvEqXvhuqfhu4dqe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu5vhu4fDsnvhuq1we+G7i2fhuqfhu4cmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Ll0me+G6pHDDteG7g3vhu6HDsuG7g3vEqeG7geG7jeG7g3vhuqc3e8OsZXvhu6Hhu6M3e+G6qTYqe+G7h2vEqeG7gXvhu4Hhu4Nre+G6p3LEqeG7gXvhuqU4xKl74bqlw6h74buXe+G7h+G7jXvhuqjhu43EqeG7gXvhuqbhu4fhu4Phurvhuqd7OuG7m+G7h8O64buZxKnhu4F74bua4buHcXvhu57hu5HEqSp74bug4buae+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu4ZrNTsqe+G7ocOz4buDe+G6p3XEqeG7gXvhu6Hhu4fhurHhu6174bupN+G7g3vhuqU24bqne+G7oeG7o3DEqeG7gXvEqeG7g2XEqXvhu6HhurPhu5t74buh4buH4bq9e+G6rXPhuqd74bup4buT4buDe+G6rXPEqeG7gXvhuqdze+G7icOze+G7m+G7h27EqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74bqpOOG7m3vhu7Hhuqt74buh4bujasSp4buBe+G7ieG7j+G7oXvhuqdz4buJe+G6rXPEqeG7gXvhuqdze+G6qcO64buV4bqne+G6qeG6o+G7oXvhu5d74bqnw7XEqeG7gXvhu6k3anvDrOG7h3DDs8Spe+G7qeG7g2XEqXvhu4fhu40mLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oHDhu617xKnhu4fhu4NlxKkqe+G7qWZ74bqtc8Sp4buBe+G6p3N74buF4buhKnvEqWXEqXvhuqfhu4doe+G7izbhuqd74bqpNuG6p3vhu6k34buDe+G6pTV74bqlNuG6p3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV74bupN3vhuqfhu4fDsuG6p3vhuqfhu4fDsuG6p3vhu4s44buDe+G6pWd74budcOG6seG7rXvhu6Phurfhu6174bql4buX4buDe+G7i3V74buh4bujZHvhu6Fse+G7iWwqe+G7oeG7ozXEqeG7h3vEqeG7hzVwe8Sp4buB4buHZ+G6p+G7h3vEqeG7geG7leG7iSZ74bqm4buHw7o1e8Os4bq9KnvDrOG7h8OzxKnhu4F74buB4buDNcSpe+G7oeG7h+G6vXvhuq1z4bqnKnvhu4Hhu4M54buDe+G7oeG7o+G7hXvhuqVne+KAnMOze8Sp4buH4buDw6rhu4nigJ174bql4buX4buDe+G6qXR74buLajjhu4N74bqv4buJe+G7oeG7hzXEqeG7h3vhu4fDtMSpe+G7oTjhu5sqe+G7oeG7pXvEqeG7h8awxKnhu4F74bqn4buH4buDw6nhuqd74buLajV74buHNuG7oXvhuq04anvhuqfhu4dqe+G6qcOpxKl74buh4buDw6nEqeG7gXvhuqfhu4fFqeG7g3vhu6Hhu4fhurl74bub4buHNuG7oXvhu6M1e+G7oeG7pXvEqeG7h8awxKnhu4F74buh4buHNcSp4buHe8Sp4buDZcSpe+G7oXHhu4l7xKnDoeG7iXvhu6Fz4buJe+G6pTV74bqlZcSpe+G6pzbhuqd74bqlN8Spe8Spw7rhu5PhuqcmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsSo4buHxrDEqeG7gXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buB4buDNcSpe+G6p8OzxKnhu4F74bqn4buPxKnhu4F7w6zhu4c24bqne+G6p3Q1e+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu5vhu4fDsip7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7oWbhu4l74bqp4bqvcHvhu6M1e+G7ieG7j+G7oXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buB4buDNcSpe+G6p2t74buh4buHZeG7iXvhuqc24bqne+G6qeG7g+G6uXB7w6zhu4PhurvEqXvhu6nhurl74buh4bujNcSp4buBe+G7oeG7h+G7g8Op4buhe+G6pWcqe+G6rXPEqeG7gXvhuqdze+G7m+G7h3Phuqd74bupc3vhu6nhu4Phurvhuqd74buh4bqz4bube+G7i3Dhu63hurvEqXvhu6Hhu4fhur174buh4buHNWp74oCc4bqlZsSp4buHe+G6reG6r8Sp4oCde8Sp4buHw7p74buhw7Phu4N74buh4bulxKnhu4F74bqn4buHw7nEqeG7gXvDrOG7g8OpxKl74buXe8So4buHNXvhu6Dhu6M1xKnhu4Eme+G6rHJ74buXe8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7keG7g3vEqTfhu617LXvhu4fhu4174buINuG7rXvhuqjDqMSpKnvhuqbDs8Sp4buBe+G7qeG7g2XEqXvhu4bhu4/hu4N7w73EqSp74buccDnEqeG7gXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7ijXhu4l74bue4buRxKl74bqn4buHw6PEqeG7gXvhu4c4xKl7LXvhuqnhurlwe+G6p2t74buj4bqx4buhe+G6qcOzxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhu6HhurPhu5t74buh4buH4bq9e+G6rXPhuqcqe+G7oeG7h+G6vXvhu6Hhu4c1anvhu4nDtOG7g3vEqeG7gTfhu60qe+G6p+G7h3R74butw6lwe+G7izd74bqp4buDLXvhuqfhu4c44bute+G6peG7jyp74bqpOOG7m3vhu7Hhuqsqe+G7oeG7h+G6vXvhuq1z4bqne+G6rcO6xqHEqeG7gXvhu5/hu4PEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bugOOG7g3vhuqc24bqne+G6qeG7g+G6veG7iXvhuq1we+G7i2fhuqfhu4d74bql4buD4bq9xKl7xKnhu4fDunvhu57hurfhu4l74bue4buRxKkqe+G7hjnhu4N74buGbDUqe+G7hjnhu4N74bug4buDw6nEqXvhuqd1xKnhu4F74bup4bqz4butKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqna3vhu4dmxKnhu4d7OcSp4buHe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuq1we8Os4buHNuG6p+G7h3vEqcO64buT4bqne8Sp4buBajfhu4N74bqnasSp4buBe+G7iWbEqeG7h3vhu6Hhu6NlxKl74bqnNuG6p3vhu7E3e8OsYuG7myp74bqnNuG6p3vhuqU24bqne+G7oeG7o3DEqeG7gXvEqeG7g2XEqXs2anvhuqnDouG7iXvhu4nhu4174buHw7Phu4N74bqlZcSpe+G7icOze+G7h2bEqeG7h3vhu6nDs3vhu4vDocSp4buBe8Oze+G7ocOze+G7hzXhu6174bqnNuG6p3vhuqfhu4c2cHvEqeG7h2574buLw6HEqeG7gXvhu7HDocSp4buBe+G6pWXEqXvhuqfhurdwe+G7oeG7o8O64buV4buhKnvhu6Hhu4dxe8Sp4buHccSpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6Dhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G7nXA1Knvhu7Fw4bqx4buhe+G7m+G7hzbhu6F74buh4bule+G7r3vhu6HDuuG7l8Sp4buBe+G6p3Q1e+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6qWo3xKkqe+G7oTjhu4N7xKnhu4fhu4Phurlwe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74buh4bujasSp4buBe+G7oWjEqeG7h3vhuqlhe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhu6Hhu4dl4buJe+G6pzbhuqd7w6zhu4dwe+G7qXDhu4N74bqn4buH4buR4buDe+G6p+G7h2p74buh4bujZHvhu5d74bqnNuG6p3vDrOG7h8OzxKnhu4F74buB4buDNcSpe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7h2o44buhe+G6p+G7j8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBJnvhuqjhu4Phurlwe8SpN+G7rXvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvhu4s34buJe+G6qWPhu5t74buh4buHZeG7iXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buB4buDNcSpe+G6p8OzxKnhu4F74bqn4buPxKnhu4F74buXe+G6pzbhuqd74bqpZzV74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4k3e+G6p2zEqXvhu4s3e8Sp4buR4buDe+G6qeG6vXvhuqc24bqne+G6q+G7iXvhu6PDqMSpe+G7i3Dhu63hurvEqSp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhu5/DueG6p3vDrOG7h27huqt74buh4buH4bq9e+G6p+G7h+G6seG7oXvhu6k3e+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8SpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu4jDtOG7g3vDrOG7h3B74bupcOG7g3vhuqfhu4fhu5Hhu4N74bqna3vhu6HDtcSp4buBe+G7icO54bqne+G6qeG6t3B74buhw7p7w6zhu4fDs8Sp4buBe8Sp4buH4buD4bq5cHste+G6p+G7h2h74bqn4buH4bulxKnhu4F7WzMtXX174buh4buj4buD4bq7cHvhuqnhu43EqeG7gXvhu6k3e+G6p+G7h3R74butw6lwe+G7izd7xKnhu4Fw4buNxKl74buxYXvhu4fhu4/hu4N74buHazUqe+G7n2rEqeG7gXvhu6Hhu4fhu4PDqeG7oXvhuqVne+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu5vhu4dxKnvhu6Hhu6V74bqn4bq3cHvhu6Hhu6PDuuG7leG7oSp74bux4buF4bqn4buHe+G6qXAqe+G7oeG7h3F7xKnhu4c54butKnvhu6Hhu4dxe8Sp4buHccSpe+G6qcOpxKl74bqnNuG6p3vhuq1zxKnhu4F74bqnc3vhu4Hhu4Nx4bube+G7ocOhxKnhu4F74bqnw7rhu5nEqeG7gXvDrOG7hzl7xKnDocSp4buBe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBKnvhu5vhu4c5xKl74buxOHvhuqfhu4dqe+G7oeG7o2QmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsSo4buBcOG7jcSpe8Os4buDxKnhu4d74bub4buH4buFe8SpN+G7rSp74buh4buH4buDw6nhu6F7xKnhu4Hhu4dpe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu51wNnvDrOG7h2t74bqp4bq9e+G7h3Dhu6174bqp4buPxKnhu4F7xKnhu4fhuqHhu4l74buhw6HEqeG7gXvhuqfDuuG7mcSp4buBe+G7oeG7h2Xhu4l74bqnNuG6p3vhu6Hhu6M1xKnhu4F74buh4buH4buDw6nhu6F74bqlZyp74bqtc8Sp4buBe+G6p3N74bub4buHc+G6p3vhu6lze+G7oeG6s+G7m3vhu4tw4but4bq7xKl74buh4buH4bq9e+G6rXPhuqcqe+G7oeG7h+G6vXvhu6Hhu4c1anvhu5d74bqnNuG6p3vDrOG7h8OzxKnhu4F74buB4buDNcSpe+G6p8OzxKnhu4F74bqn4buPxKnhu4Eqe+G6pzbhuqd7w6zhu4dwKnvhuqnhu4Phur3hu4l74bqtcHvhu4tn4bqn4buHJnvhu4Br4bube+G7oeG7h2Xhu4l74buh4buD4bq7xKl74buF4bqn4buHKnvhu5/hu6d7xKnDocSp4buBe+G6qeG7j8Sp4buBKnvhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G6p+G7h2p74buJw7Thu4N7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhuqd1xKnhu4F74bqn4buH4buFxKnhu4d74buLN3vhu4Fr4bube+G7oeG7h2Xhu4l74buf4bune+G6p+G7l+G7g3vhu4nhu5cqe+G7oeG7h+G6r8Spe+G7oeG7h+G7g+G6u8Spe+G6p+G7h2p74buJw7Thu4N74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4Eqe+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4EmLC/hu5su


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]