(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27/9/2011, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 24/7/2013. Cùng thời gian này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy được kiện toàn và tham mưu cho cấp ủy những văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò công tác kiểm tra ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Ngày 27/9/2011, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 24/7/2013. Cùng thời gian này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy được kiện toàn và tham mưu cho cấp ủy những văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ.

Ông Lê Ngọc Chiến - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối.

Từ 50 UBKT cơ sở, 48 chi bộ với 193 cán bộ làm công tác kiểm tra, đến nay Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thanh Hóa đã có 50 UBKT, 51 chi bộ với 209 cán bộ làm công tác kiểm tra. Qua hơn 5 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và UBKT Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng trong Đảng bộ; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng và UBKT cấp dưới xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiến hành công tác kiểm tra bảo đảm các bước theo quy trình; thời gian tiến hành, cách thức làm việc có sự linh hoạt, vận dụng phù hợp trong điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu giúp cấp ủy nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở. Tăng cường giám sát tổ chức đảng; xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo. Từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao...

Hơn 5 năm qua, UBKT phối hợp với các ban xây dựng đảng, tham mưu cho Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với 41 tổ chức đảng; giám sát 48 tổ chức Đảng và 330 cấp ủy viên cấp dưới. UBKT thực hiện kiểm tra trực tiếp 85 tổ chức đảng; giám sát 23 tổ chức đảng với 205 cấp ủy viên cấp dưới. Qua các cuộc kiểm tra, đã phát hiện sai phạm và đình chỉ sinh hoạt đảng 16 đảng viên, xử lý kỷ luật 25 đảng viên, trong đó khai trừ 9 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên, khiển trách 8 đảng viên, cách chức chức vụ trong đảng 1 đảng viên. Cũng trong thời gian qua, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thanh Hóa đã giải quyết 4 đơn đề nghị, 2 đơn tố cáo, 1 đơn khiếu nại; tham mưu cho cấp ủy tổ chức 6 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 779 lượt cán bộ kiểm tra...

Thông qua hoạt động của UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thanh Hóa đã giúp nhiều tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên phát huy ưu điểm, nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế để kịp thời sửa chữa, phắc phục. Đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát huy kết quả đạt được, UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thanh Hóa tiếp tục tham mưu và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên đặc biệt là những người làm công tác kiểm tra của Đảng thấy rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng thời gian qua và những yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Động viên cán bộ làm công tác kiểm tra phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch vững mạnh...

Trương Thị Huyền (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối)


Trương Thị Huyền (Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]