(vhds.baothanhhoa.vn) - Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 – 2023 tăng, chỉ tiêu tuyển sinh đủ, thậm chí thừa, tạo tín hiệu lạc quan trong nâng cao chất lượng giáo dục ở một số trường khu vực miền núi, biên giới.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7iOG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s2poQeG6s8OCw6lz4bqz4buLaeG7ieG6s+G7uOG7mMOd4bu44bqzceG7leG7jXLhurNyw4Hhu5XhurNy4buTw6nhuqzhurPhu4nDqXLhu5PhurNyZnLhu5PhurPhu4nEkXPhuqEv4buZw6LhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7mGvEkcSp4bq34bqjSuG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurNqaEHhurPDgsOpc+G6s3Dhu6/DveG6s8Oi4bq14bqz4bu44buYw53hu7jhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcGnDveG6s3LDqnHhurPhu5nDuuG7ieG6s+G6peG6teG6peG6peG6s+KAk+G6s+G6peG6teG6peG6p+G6s+G7ucOqcuG7kzjhurPhu4nhu5nhu53hurPhu7nhu5XDs0HhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqz4bu34buVcuG7meG6s2rhuqI44bqz4bu54buZaXHhurPhu4nhu5nhu5fhurPhu7nhu5nhurDEkTjhurPhu7nhurlz4bqz4bu54buXcuG6s+G7meG7leG7j0HhurNw4bq54buJ4bqz4buzQcSRcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzcmZy4buT4bqz4buJxJFz4bqz4buJ4buZZ+G7ueG6s3DEgndy4buT4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s3jhurNx4bup4bu54bqz4bu3xanhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buh4buZQeG6s8OC4bq24buJ4bqzceG7leG7jXLhurNyw4Hhu5U44bqz4buL4buVw7Ny4bqz4buT4buV4buv4buVOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq1w6LDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6qcOiY8O94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7lcOCOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqn4bqlL+G6peG6teG6tcSp4bql4bql4bql4bqn4bq14bqnw6Lhu7nhuqXhurXhuqvhuqXhurVw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDhuqXhuqnhuq3hurfhurPEkXDhu7kw4bq34buI4buZZ+G7ueG6s3DEgndy4buT4bqzamhB4bqzw4LDqXPhurPhu4tp4buJ4bqz4bu44buYw53hu7jhurNx4buV4buNcuG6s3LDgeG7leG6s3Lhu5PDqeG6rOG6s+G7icOpcuG7k+G6s3JmcuG7k+G6s+G7icSRc+G6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t2PhurXDouG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqpw6Jj4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqjUeG7h+G7ieG6s8Spw4DhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s2poQeG6s8OCw6lz4bqzcOG7r8O94bqzw6LhurXhurPhu7jhu5jDneG7uOG6s+G7iWXhu4nhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzceG7leG7jXLhurNyw4Hhu5XhurNyw6px4bqzcsSR4bqs4bqz4buJxJFz4bqz4buZ4butcuG6s3LDqnHhurPhu7nhu7XEguG7r+G7iTjhurNy4buZxIJy4buT4bqz4bu3xanhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7uUHhuqzDtXLhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzw4LDrHLhurNq4bqiOOG6s+G7ueG7mWlx4bqz4buJ4buZ4buX4bqzxKnEguG6s+G7mcaw4bqz4bu34butOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUuG7k8Op4bqs4bqz4bql4bqrLeG6q+G6s8OC4bqwxJHhurPhu7NBxJE44bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7jhu5jDneG7uOG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurNwacO94bqz4bu54bu1w7Ny4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6ly4bqz4bu54budcuG7meG6s2rhur3hurPhu4nhu6dy4buT4bqz4buLxanhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s3Lhu5NB4bqs4buPcuG6s8OCw7py4buT4bqzw6LhurPDgsOpc+G6s3Dhu6/DveG6s8Oi4bq14bqz4bu44buYw53hu7jhurNyw6px4bqz4buZw7rhu4nhurPhuqXhurXhuqXhuqXhurPigJPhurPhuqXhurXhuqXhuqc54bqzUeG7qeG7ueG6s+G7t8Wp4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7uOG7mMOd4bu44bqz4buh4buZQeG6s8OC4bq24buJ4bqzceG7leG7jXLhurNyw4Hhu5XhurPhu4l04bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu7nDqnLhu5PhurPhu7dz4bqzw4Lhu6/hu5XhurNyw6px4bqzcuG7k3Nl4buVOOG6s3Lhu5nEgjbhurPhu7JBxJFy4bqz4bu24butcjjhurPhu7JBxJFy4bqz4bu24butcuG6s+G6pTjhurNQxJFy4buT4bqz4buI4buZZXLhu5k44bqz4buyQcSRcuG6s+G7mHTEkeKApuG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUsOqceG6s+G7mcO64buJ4bqz4bql4bq14bqlw6LhurPigJPhurPhuqXhurXhuqXhuqU44bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7uOG7mMOd4bu44bqz4buyQcSRcuG6s+G7mHTEkeG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu4vFqeG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhu5lBw61y4bqzamhB4bqzw4LDqXPhurNw4buvw73hurPDouG6teG6s3DDqeG6s2Q44bqt4bqzauG7lcO1cTfhurNyw6px4bqz4buZw7rhu4nhurPhuqXhurXhuqXhuqXhurPigJPhurPhuqXhurXhuqXhuqfhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7ucOqcuG7k+G6s3DDs3LhurPDouG6pTjhuq3hurNq4buVw7VxOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buZaOG6rOG6s1DDs+G6syHDqnLhurPhu7jhu5nEkXLhu5k44bqz4buY4buV4buPQeG6s+G7ueG7tcSCeHLhu5PhurPhu7jhu7XEgnZy4buT4bqz4bu44buYw53hu7jhurPhu7JBxJFy4bqz4buYdMSROOG6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu5XDsuG7uTbhurNSw6px4bqz4buZw7rhu4nhurPhuqXhurXhuqXhuqXhurPigJPhurPhuqXhurXhuqXhuqc44bqzcuG7mcOp4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7iXThurPhuqdk4bqp4bqz4buZxrDhurPhu7fhu63hurNqw6py4buT4bqz4buh4bqo4bqzxKnhurbhurPhu7nhu5nhu5U44bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNqdOG6s+G7iXThurPhuqfhuqfhuqvhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu7nhu7XDgXLhu5PhurPhu7lB4bqsw7VyOOG6s+G7ucOqcuG7k+G6s+G6reG6peG6s2tx4bqz4bu3c+G6s3LDqnHhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7ueG7tcSC4buv4buJOeG6s8Sow4DhurNq4buVw7Vx4bqz4buJ4buZQcOtcuG6s+G7icSRc+G6s+G7meG7rXI44bqzcuG7mcSCcuG7k+G6s+G7t8Wp4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu7nhu5nhu5fhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqz4bu54bu1w4Fy4buT4bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s+G7ucOqcuG7kzjhurNq4buV4buNQeG6s2p04bqz4buJ4buZc+G6s+G7ueG7mWfhuqw44bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7jhu5jhu4jhu7bhurNq4bq94bqzcuG7seG6s3Dhurbhu4nhurNq4bur4buV4bqzceG7r+G7lTjhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqz4buhw7LhurPhu5lz4bq54buJ4buZ4bqzxKnhurnhuqzhurPhu5nDuuG7ieG6s8OCw6nhurPhu6dy4bqz4bu5acO94bqzw73hu5nDgOG6s+G7mXfDveG6s8OC4buv4buV4bqzcsOqcuG7k+G6s3Dhurbhu4nhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7jhu7XEguG7r+G7ieG6s2pm4bqsOOG6s+G7ueG7meG7l+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurPEqeG6tuG6s+G7ueG7meG7leG6s8OCw6lz4bqz4bu44bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7uOG7mMOd4bu44bqzUMSRcuG7k+G6s+G7iOG7mWVy4buZ4bqz4buJ4buZ4bud4bqz4buJaHLhurPhu7NBxJHhurNq4buVw7Vx4bqzcOG7leG7j+G7ueG6s3DDqeG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDteG6s+G7ueG7tcOBcuG7k+G6s+G7uUHhuqzDtXLhurNqaEHhurPDgsOpc+G6s3Dhu6/DveG6s8Oi4bq1OOG6s3Lhu5nEguG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqXhurU44bqz4buZw7rhu4nhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzauG6ueG7ueG6s+G7ueG7tUFy4buT4bqz4buLxqFy4buZ4bqzxKnEguG7r+G7leG6s8Oi4bqzauG7lcO1cS9x4buncuG6s8OCw6xy4bqzamlBOeG6s+G7oOG6quG6s+G7ueG7meG7leG6s+G7uUHhuqzDtXLhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzw4LDqXPhurNw4buvw73hurPDouG6teG6s3LDqnHhurNyxJHhuqw44bqzauG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurNww6nhurPDouG6peG6s2rhu5XDtXE44bqz4bu5w6py4buT4bqz4buh4buZZeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu3c+G6s8OC4buv4buV4bqz4buJZeG7ieG6s3LDqnHhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7ueG7tcSC4buv4buJ4bqzanQ54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7jhu5lo4bqs4bqz4buYc8OpcuG7k+G6s+G7oOG7meG6v+G7ieG6s+G7mOG6uXLhu5k44bqzw53hu5l04bqz4buY4buV4buPQeG6s+G7ueG7tcSCeHLhu5PhurNy4buZw6nhurPhu7nhu7XEgnZy4buTOOG6s+G7ieG7meG7lcSR4bqz4bu3bjbhurNSw6px4bqzcsSR4bqsOOG6s+G7t8Wp4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu7nhu7XDgXLhu5PhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqzw4LDqXPhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzcMOp4bqz4bqt4bql4bq14bqza3E44bqz4bu54buZ4bqwxJHhurPhuqvhurXhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5k54bqz4bu04bul4bqz4bu1w6ly4buTOOG6s2rhu5XDtXHhurNqaEHhurPDgsOpc+G6s+G7ucOqcuG7kzjhurPhu7fFqeG6s3DEgndy4buT4bqz4bu54bu1w4Fy4buT4bqz4bu5QeG6rMO1cuG6s2rhuqI44bqz4bu54buZaXHhurPhu4nhu5nhu5fhurPhu7nhu5nhurDEkTjhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54buZZ+G6rOG6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7k+G7lWVz4bqzxKnhuqDhu4nhurPhu7nhurnhu5XhurPhu4tp4buJ4bqz4buZw7rhu4nhurPEqcSC4buv4buV4bqz4buJdOG6s+G7t+G6tuG6s+G7ieG7mUHhuqzDtXLhurPhu4vhu5XDsnI54bqz4buKw7Ny4bqz4buJ4bq5cuG7meG6s2p0OOG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqza3HhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu4l04bqz4buZw7rhu4nhurNw4bq24buJ4bqz4bu54bu1QXLhu5PhurPhu4vGoXLhu5k44bqz4bqsw7JBOOG6s+G7oeG7meG6u+G6s3LDqnLhu5PhurNqaUHhurPDgsOpc+G6s3Dhu6/DveG6s8Oi4bq14bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7icSRczjhurPhu4ll4buJ4bqza3HhurPhu4nhu5nDunLhurNw4bq2xJHhurPhu5nDuuG7ieG6s3Lhu5Phu5nhu4054bqz4bu4xqFy4buZ4bqz4bu54bu14bq5cuG7k+G6s+G7mcO64buJ4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7iWhy4bqz4buzQcSR4bqzauG7lcO1ceG6s3Dhu5Xhu4/hu7nhurNww6nhurNqaUHhurPDgsOpc+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurNyxJHhuqzhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buJdXI54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8Sp4bu54buZQXHhu4vhurPhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqnDouG6qcO94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7lcOCOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqn4bqlL+G6peG6teG6tcSp4bql4bql4bql4bqn4bqn4bqnZOG7ueG6p2NiZMOicOG6tTnhu5/DveG7kzXhu7Uww6Jk4bql4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7iOG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s2poQeG6s8OCw6lz4bqz4buLaeG7ieG6s+G7uOG7mMOd4bu44bqzceG7leG7jXLhurNyw4Hhu5XhurNy4buTw6nhuqzhurPhu4nDqXLhu5PhurNyZnLhu5PhurPhu4nEkXPhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdj4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqnDouG6qeG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o+G7oMOy4bu54bqz4buzQeG6u+G6s2rhu5XDtXHhurPhu7nhu5nhu5XhurPDgsOpc+G6s3Dhu6/DveG6s8Oi4bq14bqz4buJ4buZc+G6s+G7ueG7mWfhuqzhurNy4bux4bqzcOG6tuG7ieG6s3JmcuG7k+G6s+G7icSRc+G6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7k+G7lWVz4bqzxKnhuqDhu4nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu4tp4buJ4bqz4buZw7rhu4nhurPEqcSC4buv4buVOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buZa3PhurNy4buZaXLhurNq4bubcuG7meG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54buZaOG6rOG6s1Lhu5NB4bqsw7Ry4bqzUeG7lXLhu5nhurNK4bq5czjhurPhu5jhu5Xhu49B4bqz4bu54bu1xIJ4cuG7k+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7jhu5jDneG7uOG6s+G7skHEkXLhurPhu7bhu61yOOG6s2rhu5XDtXHhurNqaEHhurPDgsOpc+G6s3Dhu6/DveG6s8Oi4bq14bqzcsOqceG6s3LEkeG6rOG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s3DDqeG6s8Oi4bqnOGThurNq4buVw7VxOOG6s+G7icSRc+G6s+G7meG7rXLhurNyw6px4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s+G6p+G6s2rhu5XDtXE44bqzauG7h+G7ieG6s+G7i+G7leG7j+G7ueG6s+G7iXThurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurNq4bq54bu54bqz4bu54burcuG7k+G6s2rhu5XDtXHhurNww6nhurPhuq3huqU54bqzSuG7lcO1ceG6s+G7ieG7mUHDrXLhurPhu7nDqnLhu5PhurPhu6Hhu5nhu5XDsnLhurPhu4rhu5Lhu5jhurNy4buZw6nhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzcHPhurNy4buT4bq54buV4bqz4bu3b+G6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqzauG6ouG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7ueG7lcOzQTfhurPhu7lB4bqs4bqzcuG7meG7lcOzcjjhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu7lB4bqsw7Vy4bqzauG6ouG6s3HDqeG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu4l1cuG6s+G7iXThurPhu7nhu5nDs3HhurNx4bup4bu54bqzcOG6rsSR4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzceG7r+G7leG6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7meG7rXI54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNQ4bqo4bqz4buT4buV4bq74buV4bqzw4Lhu43hurNq4buV4buNQeG6s3LDqeG6rDjhurPhu7nhu5lo4bqs4bqzSuG6uXPhurPDveG7mWZy4bqz4bu54buX4buJ4buZNuG6s0rhu5XDtXHhurPhu4nhu5lBw61y4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzcsOqceG6s3LEkeG6rOG6s+G7ucOqcuG7k+G6s+G7icSRc+G6s+G7meG7rXLhurNy4buZduG6s+G7iXThurPhu7fhurbhurPhu7NBxJFy4bqz4bu5ZnE44bqz4buJ4buZ4bud4bqzauG6uXPhurPhu7dl4bu54bqz4bu3xJFz4bqz4buJ4bqixJHhurNA4buKUsSo4bqz4buZQeG6rOG7j3I44bqzw53hu5l1cuG7k+G6s+G7ksSoNErhu7g44bqz4bu34bq24bqzcuG7seG6s3Dhurbhu4nhurNyZnLhu5PhurPhu4nEkXPhurPhu4nhu5ln4bu54bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu5Phu5Vlc+G6s8Sp4bqg4buJ4bqzeOG6s+G7i2nhu4nhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7uOG7mOG7iOG7tjnhurNKxrBy4buT4bqz4bu54buZduG7lTjhurPhu4l1cuG6s3Hhu6nhu7nhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s3Lhu5lmcuG6s+G7oeG7mWXhu4nhurNqdOG6s3DDqeG6s+G7t8Wp4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurNy4buTxIJ24buV4bqzxKlmcuG6s+G7ueG7qeG7ieG6s+G7oOG7lXLhu5nhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqz4bu3xaly4buT4bqz4bu54bu1w7Ny4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6ly4bqz4buZQeG6rOG7j3LhurNqw6py4buT4bqz4buh4bqo4bqzxKnhurbhurPhu7nhu5nhu5XhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7meG7rXLhurPhu4ll4buJ4bqzcsOqcTfhurPDgsOp4bqzauG7jeG6s+G7ueG7meG7leG6s3LDqnHhurNyxJHhuqzhurPDveG7mcOA4bqz4buZd8O94bqzw4Lhu6/hu5XhurNyw6py4buT4bqzcOG6tuG7ieG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu34buVcuG7mTjhurPhu4l04bqz4bu34bq24bqzw73hu5lmcuG6s3Bz4bq54buV4bqzasWp4buV4bqz4bu5xIJ3cuG7k+G6s+G7mcO64buJ4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G7icODcuG7k+G6s3Lhu5nEguG6s8O94buZw4DhurPhu5l3w73hurPhu4nhu5nEguG7rXLhu5PhurPhu7nhu7XGoXLhu5nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iuG7qeG6s+G7ksSoNErhu7g54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4jDgHLhu5PhurPhu4nhu5lBcuG7k+G6s+G7s0HEkXLhurNq4buVw7VxOOG6s+G7ueG7mWjhuqzhurPhu7jhurnhurPhu7JBxanhu4nhurMh4buV4buP4bu5OOG6s+G7mOG7leG7j0HhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqz4bu44bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7uOG7mMOd4bu44bqz4buyQcSRcuG6s+G7tuG7rXLhurPhuqXhurPDoeG6puG6veG6s1HEgnZy4buT4bqzUcahcjjhurPhu5lB4bqs4buPcuG6s+G7skHEkXLhurPhu7bhu61yw6DhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k24bqzUeG7h+G7ieG6s8Spw4DhurPhu4nhu5nhu5tB4bqz4bq7cuG7meG6s+G7mcSCeHLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s8Sp4bub4buJ4buZ4bqz4buIUyHhu5TEqC3DomQ44bqz4buLaeG7ieG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu44buY4buI4bu24bqzauG6veG6s3Dhu5Vy4buZ4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buT4buV4bq7cuG7k+G6s8Sp4bq54bqsOOG6s8SpQeG6rOG6s+G7ueG7tcah4bqz4bu3c3Lhu5PhurPhu7dzcuG7k+G6s+G6peG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7meG6ruG7ieG6s8Sp4bq54bqs4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7nhu7Xhurbhu4nhurPhu7nhu5XDssO94bqzw4LDqeG6s+G7ueG7teG6tuG7ieG6s+G7uUHhuqzDsnLhurNqw7XhurNq4bq7ceG6s+G7i+G6u3PhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqz4buL4bub4bqzcuG7k+G6v+G7ueG6s+G7s0Hhur1y4buT4bqz4buJ4buZxILhu61y4buT4bqz4bu54bu1xqFy4buZOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjIeG7leG7j+G7ieG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhu5lBw61y4bqzamhB4bqzw4LDqXPhurNw4buvw73hurPDouG6teG6s+G7uOG7mMOd4bu44bqz4buJ4bqixJHhurNx4bup4bu54bqz4bu3xanhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s3Bpw73hurPhu6Hhu5lB4bqzw4Lhurbhu4nhurNx4buV4buNcuG6s3LDgeG7leG6s+G7ucOqcuG7kzjhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54buZZ+G6rOG6s+G7teG7gXLhu5M44bqzcsOqceG6s+G7mcO64buJ4bqz4bql4bq14bql4bql4bqz4oCT4bqz4bql4bq14bql4bqn4bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu7dv4bqz4buJdOG6s+G7ieG7reG6s+G7t3jhurPDgsOp4bqz4bu54buV4buNcuG6s2rhu43hurNqw7XhurPhu4nhurvhu5XhurPhu7nhu5nhu5Xhu49yOOG6s3JmcuG7k+G6s+G7icSRc+G6s+G7ieG7mWfhu7nhurNwxIJ3cuG7k+G6s+G7k+G7lWVz4bqzxKnhuqDhu4nhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ueG7mXbhu5XhurPhu5Phu5XEkXLhurPhu7nhu6/hu5U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73EkEHhu7nhu5lz4bu14bq34bqj4bu44bu0QFLhu5LhurNQw5PhuqEvw73huqM=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]