(vhds.baothanhhoa.vn) - Hẳn bạn đọc còn nhớ cách đây đúng 1 năm, làng bóng và làng báo nước nhà từng xôn xao, rồi ồn ào trước thông tin tiền đạo Nguyễn Quang Hải sẽ thôi thi đấu ở giải chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League) trong màu áo Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội và lên đường xuất ngoại?

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnDlXPDgsOK4buf4buxZTrDgmbhu7FyZVPDrXRl4bq4aGXhurRu4burZXJCw4Hhu7FyZeG6suG7rXRlw7Vz4butZeG7qWjhu7FyZeG7j+G7r+G7sXJl4buRZ+G6rS/hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qVNr4buxZeG7j2nhu7Fl4buRd8O1ZcO1duG7sWXhu7Fzw4Blw7Vnw7VzZeG7kW3DimXhu5HhuqThu7FyZeG6uWXhu7Hhu4vhu6vhurNl4bupaOG7sXJl4buP4buv4buxcmXhurhoZeG7qWjhu7FyZeG7j2fhu61l4buxQsOAw7Vl4buxc2hl4bq0ROG7sXJl4bq8w73hu7Fl4bq8ZuG7reG6s2Xhurbhu7V0ZeG7teG7sWVo4butZeG6tOG6tkLDgMO1ZeG6tHPDveG7sXJl4bq0dOG7sWXhurR04buj4buxZeG7kWnhu61l4buwcsOCw4pw4buxZTrDgmbhu7FyZVPDrXRl4bqyxqFl4bq0c8O9dGXhurRzdGXhu5Fuw4Jlw4NlcnTDrXRlw7Vzw4LDiuG7m+G7sWXhu7Fyc3Thu5/huq5l4bq4w71l4buRw7nDtXNl4bqww4Lhu7PDtWVydGZl4bqlMeG6teG7qOG7k2Zyw4Lhu5Phuqdl4bq04bq24but4buxcmXhu6tow4JlZ+G7rWXDlW3DgmXhu6lpw7Vl4buP4bu3ZeG6pcOV4buo4buO4bqnZVNoZeG7sOG7t3Rl4bq4aGXhu6nhu5vhu7Fl4buRQuG6oOG7sXJl4bq8w4Ju4bq0ZeG7sXLhu61pdOG6r+G6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhur/hu4Phur3huq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq94bq54bq7L+G6u8Op4buFw7Thur3hurnhurnDqcOpw6rhu4XhurThur/hu4Xhu4Hhurnhu6nhu4ct4bqww4Jm4buxci1zZnQt4bq54bq1xanhuq7hu5NyxJFlZuG7qeG6tMOgxJHDlXPDgsOK4buf4buxZTrDgmbhu7FyZVPDrXRl4bq4aGXhurRu4burZXJCw4Hhu7FyZeG6suG7rXRlw7Vz4butZeG7qWjhu7FyZeG7j+G7r+G7sXJl4buRZ8SRZeG6unTDtOG6tHPDoMSR4buDw6nDqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4bq/4buD4bq9xJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qeG7kMOsZeG6v2UtZeG7h2XhurTDgm/hu7Fl4bupdOG7m+G7sWXhurR04bud4bqu4bqzZeG6tHThu6Phu7Fl4buRaeG7rWXhu7Byw4LDinDhu7FlOsOCZuG7sXJlU8OtdGXGsHPDveG7sXJl4buRQuG6osO1ZeG6tmZl4bqybeG7sWXhurThurbhu63hu7FyZeG7j27hurRlxrDhu4Bl4bq04bq2w7Phu7Fl4buRbsOCZeG7sWjhu61lw7XhuqhmZcOV4buo4buOZT9mw4Jl4bqlw43hu7Fz4bqxZT9mw4JlUcOV4bqn4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buo4bqkw7Vl4buPbsOKZXJ04bqg4bqzZeG6tOG6tkLDgMO1Zcawc3RlOsOCZuG7sXJlU8OtdGXhurzDgm7hurRl4buxcuG7rWl0ZeG7qWhlw7XDrWXhu6vhu7fhurRl4bq8ZmXhu6nhu7dl4bq0c8O94buxcmXhurR04buxZeG6uOG7o2Xhu4/hu53hu7Fl4buRQWXDteG6qGZlw7Vvw4Jl4bq0c+G6qGXhurDDguG7m2Vy4buzw7Vl4buQw73hu7FyZUbhu7FzZeG6pVNoZeG7sOG7t3ThuqfhurNlw7Vz4bqoZcOK4budw4Jl4bupaGXDtWfDtWXhu5Hhu7d0ZeG7j+G7r+G7sXJlw4Nlw7VzbcOCZU3DguG6tWVTaOG7sXJl4bup4butaeG6tGXhu7Fzw4nhu7FyZcO1Z3Rl4bq04bub4buxZeG7kULhuqLDtWXhu5FCZmXhurZmZeG7sXNCZSzhurThurZm4bqy4buP4butw4LhurZyZeG6pT9zZ+G6ruG6p+G6s2U04butw4Lhu7FyZeG7juG7rcOK4bqyZeG6pS5z4bqsw4plLOG7p+G6p+G6s2VGw4LhurLhurThurZ0ZmUydOG7k+G7sWXhuqVH4but4bqnZeG6uGhlLOG6tMOC4bq24burZVLhurZmemXhuqVH4but4bqn4bqzZW/hu6tl4bunZXPDgeG7sWXDtcOtZeG7qWhlw7VndGXhurThu5vhu7FlRuG6tOG7qeG7k+G6tHTDteG7rWXDtOG7k2Xhu6pmw7ThurZ0w7Rl4bqlLm3DimXhu45m4buxZeG7sHNm4bqn4bq14bq14bq1ZTHDs8OKZeG7q2hlw7Vz4bulZeG6smbDgmXhurll4bux4buL4bur4bqzZeG7q3d0ZeG6tHNDZeG7j3Thu53hu7Flw7Vzw4LDiuG7oeG7sWXhu5Hhu53hu7Fl4burQ8O1ZXXhurRlZnRl4buxcuG6oGXhu5FC4bqiw7Vl4bq4aGXhurjDgHRl4buxc8OJ4buxcmVyw7pl4buRw6zhurNl4buRZuG7sXJlw7R0cOG7sWXhurZm4bqzZcO14buvZeG6tHPhu6Fl4bux4buvdOG6s2Xhu7Fzw4nhu7FyZeG6tHPDveG7sXJl4bq0dOG7sWXGsHThu6HDgmVuw4plw7Vz4bulZeG7qWhl4oCcw7VzdOG7m8OCZeG6tOG6tnbigJ1l4buraGXhu7FyQuG6oHRl4buRaXRlw7R04buf4buxZcO14bqoZmU6w4Jm4buxcmVTw610ZeG6tMOC4buxcmXhurZmZeG7keG7oWVybcOKZXN04bufw4JlQ+G7sXJl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRzw73hu7Fy4bq1ZeG7jsODdGXhurThurbhu63hu7FyZcO1Z8O1ZXJ0w610ZeG6uMO9ZeG7kcO5w7VzZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZcODZcO1c23DgmVNw4LhurNlcnTDrXRl4bq4w71l4buRw7nDtXNl4bqww4Lhu7PDtWVydGZlP3Nn4bquZcawc8O94buxcmXhuq5zw610ZXNo4buxcmXhu5Fvw4Jl4bqlw7ThuqZl4buR4bu3dGXhurTDgsOK4buh4buxZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZcO14bqoZmVzd2XhurZu4bq0ZeG7q2nhu7Fz4bqzZeG6tEThu7FyZeG6u2Xhu6lv4buxZeG6uMO9ZeG7kcO5w7VzZeG6tHPhu51lcnTDgHThurNl4bux4buL4burZeG6uERmZeG6sMOCZmXhu5Hhu61p4bq0ZeG7sXLDvXRlR2XhurDDgm3hu7FlMuG7reG6tuG7qcO0ZcOVw4Lhuq5l4bq7w6nhurvhurvhuqdl4buxc0Jlw7Vnw7VlcnTDrXRlw4NlRuG7sXPhurNlLm3DimXhu45m4buxZeG7sHNm4bqzZVThurRm4bupdGZlc2bDimXhu5BDw7XhurXhurXhurVl4buOw63hu7Fl4bq0c23hu7FlOsOCZuG7sXJlU8OtdGXDteG6quG7sXJlw7Vz4bulZeG6tHN0ZeG7kW7DgmXDtXPhu61l4bur4bu34bq0ZcOV4buo4buOZXPhu53hurRl4bqyQ8O1Zcawc3Thu5vhu6tl4bq04buz4buxZcODZXJ0w610ZXNp4buxcmXhurtlP3Nn4bquZcO1c0NlxrBzw73hu7FyZeG6rnPDrXRlcnTDrXRl4bq4w71l4buRw7nDtXNl4bqww4Lhu7PDtWVydGbhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu5DDrGXhur9lLWXhu4dl4bq0w4Jv4buxZeG7qXThu5vhu7Fl4bq0dOG7neG6ruG6s2XhurR04buj4buxZeG7kWnhu61l4bqww4Lhu5tl4buQw73hu7FyZUbhu7FzZcawc8O94buxcmXhu5FC4bqiw7Vl4bq2ZmXhurJt4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buPbuG6tGXGsOG7gGXhurThurbDs+G7sWXhu5Fuw4Jl4buxaOG7rWXDteG6qGZlw5Xhu6jhu45lP2bDguG6tWXhu7Dhu690ZcO1Z8O1c2XGsHNnw7XhurNl4bq4dOG7n8O1ZcO04bqm4buxcmU6w4Jm4buxcmVTw610Zcawc8O94buxcmXDteG7r2XhurThurbhu63hu7FyZeG6ssOCw4pl4buxcnPhu6dlc2bDimXhurThu61m4buxZeG6tHXhu7FzZcO1c3Thu53hu7Fl4bq0c8OCw7PhurRlw7XhuqhmZVPhu6gxZcOUdMO0dOG7k+G6tmUuc+G7reG7qeG7reG6tOG6tWXhu47DreG7sWVz4bqi4bquZeG7keG7teG7sXJlw7XhuqhmZTrDgmbhu7FyZVPDrXRlw7Xhu69l4bq0c+G6oHRlcnRm4buxZeG6u2Xhu7Hhu4vhu6vhurNlw7XDveG7sXJl4buP4buzZeG7sXJow4pl4bq74buFLeG7gS3hurvDqeG6u+G6u+G6tWUxw7PDimXhu6toZcO1c+G7pWXDtXNCZmXhu5Fvw4pl4buFZeG6tHNn4buxcmXhurJmw4LhurNl4bux4buvZeG7kcOsZeG6tHNo4buxc2Vz4bu1dGXDtXPDgsO94buxcmXDtcOt4buxc2Xhu49n4butZcO1c+G7rWXhu49u4bq0Zcaw4buAZcO1b8OCZeG6tHPhuqhl4buxaOG7rWXDg2XhurRmZeG7scOCw710ZeG7q+G7t+G7sXJl4bq0c3Rl4buRbsOCZcODZeG6tOG6tuG6oHRlTcOC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLuG6tkLDgMO1ZTrDgmbhu7FyZVPDrXThurNl4buxckLhuqB0ZXNt4burZeG7q+G7t2Xhu4/hu6/hu7FyZeG7kWdl4buxQsOAw7Vl4buxc2hl4bq0ROG7sXJl4buPdOG7neG6tGXhu5Hhu53hu7Fl4buxc8OJ4buxcmXDtXPDgsOK4bud4buxZeKAnC5tw4plw7TDguKAnWXhurRzbuG6tGXhu49pdGXDteG6qGZl4buxc8OJ4buxcmXhu6jhu5tlw5XDveG7sXJlMXThu7Fz4bqzZeG7kOG7rWjhu7FlMeG7i+G7sWVTw7PDguG6s2Xhu7Byw4LDinDhu7Flw5XDveG7sXJlP3NC4bqi4buxcuG6teG6teG6tWUs4but4buxcmXhu7Hhu690ZcO1c+G7rWXDtcO94buxcmXhu4/EqeG7sXJl4bq0c8O6ZcO1Z8O1ZXJ0w610ZeG6uMO9ZeG7kcO5w7VzZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZeG7juG7tWXhu5Bo4butZeG7sHNm4bqzZVNoZeG7qGbhu7HhurNl4buO4bulZcawc8O94buxcmVz4bujZcaw4buZ4burZXJ0w610ZXNp4buxcmVzZnRlP3Nn4bqu4bqzZcO1duG7sWU6w4Jm4buxcmVTw610ZeG6tHPDumXhu5FC4bqiw7Vl4buRZ+G7sXNlcnRnZcO1ZuG7rWVzw4Hhu7Flw7XDrWXDlcO94buxcmUxdOG7sXPhurNlMeG7i+G7sWVTw7PDgmXhu6nhu43hu7Flw5XDveG7sXJlP3NC4bqi4buxcuG6s2Xhu6lpdGXDteG7r2Xhur5l4bq0c0PDtWXhu6nDgsOK4buf4buxZeG6tMOz4bquZeG6uGhl4bq0c3Rl4buRbsOCZeG6uMO9ZcO14bqm4buxcmXDtXPDgsOK4bub4buxZeG7sXJzdOG7n+G6ruG6tWVTw610Zcawc8O94buxcmVz4bujZcO14buvZcawc2d0ZeG7sXThu5/hu6tlw7Vzw4F0ZeG7j+G6oHRl4buRaOG7sWXhu5HhuqThu6vhurNlxrBzw73hu7FyZXJ0w4ll4bquc+G7reG7sXJl4buR4bu34bqzZeG6tHPhu6Fl4bupxJDDtWXhu7FzQmXhu7FzdOG7o8OCZcO1b8OCZeG6tHPhuqhlxrBzZ8O1ZcODZeG6tGZl4bqlxrB04buhw4JlMeG7i+G7sWU6w4LDiuG7neG7seG6s2U6w4Lhu7PDtWUxQuG6ouG7sXJlw7XhuqhmZeG7q+G7t+G6tGXigJzhurRz4bqgdGXDtXNCZmXhurxm4bqzZeG7sXJC4bqgdGXDtXNCZmXDteG6quKAneG6p+G6tWXDlXPDgsOK4buf4buxZeG6tHNu4bq0ZeG7j2l0ZcO14bqoZmU6w4Jm4buxcmVTw610ZeG6tGl0ZeG7q+G7t+G6tGVydMOtdGXhu5Fuw4Jlc2nhu7FyZXNmdGXDteG6qGZl4bur4bu34bq0ZeG7qWjhu7FyZeG7j+G7r+G7sXJl4bq0c8OC4bu3w7Vlc2nhu7FyZeG6tOG6tsOC4buxcmXDg2XDtXNtw4JlTcOCZcO1c+G7rWXhurRzbsOKZXJ0w4B0ZXNp4buxZeG6uOG7o2XDtXPDgsOK4bub4buxZeG7q8O94buxZeG6uGhl4bq0b+G7q2Xhu7Fzw7rhu7Flw7XhuqhmZcO1Z8O1ZcO1b8OCZeG6tHPhuqhlMXThu5/hurRl4buwZuG7q+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOV4buvZeG6tHPhu6Fl4bux4buvdGXGsHPDveG7sXJl4bqww4JnZeG6tsSp4buxcuG6s2Xhu7Hhu53DgmXhuq5zw610ZcO1c3fhu7Fl4bur4bu34bq0ZcO1b8OCZeG6tHPhuqhl4bupaOG7q2XhurRu4burZXJCw4Hhu7FyZcO1c+G7rWXDtWfDtWXDtW/DgmXhurRz4bqoZcODZeG6tGZl4bux4butdGXhurRz4buT4butZeG6tHPDumXhu6vhu7fhurRl4bq04bq24but4buxcmXhurLhu7NldeG6tGXhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXJC4bqgdGXhu5Hhu69lw7Xhu69l4bq04bub4buxZTrDgmbhu7FyZVPDrXThurVlU8OtdGVz4bu3dGXhurThuqxl4buR4bqoZcO1w61l4bq04bq2w7rhu7FzZeG7keG7t2XDtXPDgsOK4bub4buxZeG7q8O94buxZeG6pcaw4buEZS1lw7VzdOG7neG7sWXhurRzw4LDs+G6tOG6p+G6s2XhurRz4buhZeG7qcSQw7XhurNl4bq+ZeG6tHNDw7Vlw7Vzw4LDiuG7m+G7sWXhu7Fyc3Thu5/huq5lw7Xhuqbhu7FyZeG6tHNm4burZeG6uHfhu7FyZeG6tnll4bq2aOG7sXLhurFl4burw4Lhu7Phu7Fl4bq2ZmXhu7FCw4DDtWXhu7Fy4butaHRl4bq0c3Rl4buRbsOCZeG7keG7oWXhurTDuuG7q2XGsHThu53hu6tlw7XDgWVz4bu3dGXhu6vDgHThurNl4burw4Lhu7Phu7Flw7VzdOG7sXNl4bquc+G6rMO1ZeG7sXPDieG7sXJl4buR4bul4buxc2XDtWbhu61lw7Xhu69l4bq0b+G7q2Xhurjhu6/DteG6s2XDtGbhu7FzZXJ0Z2Vzw4Hhu7HhurXhurXhurVl4bqy4but4buxcmXhu5HDrGXhurRzbuG6tGXhu49pdOG6tWUuRGXhu6vhu7fhurRl4bq0buG7q2VyQsOB4buxcmXhurJn4buxcmXDtXPhu61lw7Vnw7Vl4buR4bu14buxcmXhu7Fyc3Thu5/huq7hurNlw7Vvw4Jl4bq0c+G6qGXhurThurbhu5dl4bux4butdGXhurRz4buT4but4bqzZXJ04bqgZVPDrXRl4bq04bq2w4Nl4bq0c2jhu7FzZeG6tG7hu6tlckLDgeG7sXJl4burZuG7sXJl4bq+ZeG7sXJz4bunZmXGsHNnw7XhurFlU8Osw4pl4buxc8O64buxZcO1c8OCw4rhu53hu7Fl4bq8w4Ju4bq0ZcO0QsOB4buxcmXDteG6qGZlw7Vvw4Jl4bq0c+G6qGXhurDDguG7m2Xhu5DDveG7sXJlRuG7sXNl4buR4buhZcawc8O94buxcmXhu5F0ZeG6tHPhu5Phu61l4bq44bud4bq0ZeG6vOG7k2Xhu5Hhu7nhurNl4buR4buhZeKAnOG6tOG6tsO94buxcmXhu7FyQuG6oHRl4bupaXRl4buxcuG7jeG7q2Xhu5Hhu53hu7Fl4bq0ZuKAncOi4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpO3ll4bq2aOG7sXLhurNl4bq0QsOB4buxcmXhu6lmdGXGsHPDveG7sXJlw7Xhu69lcsO6ZXNDZmVz4buV4buxZeG6peG7seG7ncOCZcawc8O94buxcmXhu6vDguG7s+G7sWXhu7Hhu690ZcOCZWfhu6vhuqdlw7XhuqhmZTrDgmbhu7FyZVPDrXRlw7Vz4butZcO1c+G6pOG7sXJl4bq0ZmXhurRzbsOKZeG7q+G7t+G6tGXhurLEkGXhurRzw7PhurRl4bquc+G6qmXhuq5zaOG7sXLhurFlxq9zw73hu7FyZeG6tHPhu6Fl4bupbsOKZXJ0w610ZTHhurXhu6jhu5NmcsOC4buTZXNmw4pl4bur4bu34bq0ZeG6suG7s2XhurJt4buxZcO1c8OBdGXGsHPDgmXhurjEkMO1ZeG7kMO94buxcmXhu7Bm4burZUdl4buR4buhZeKAnOG7qcOCw7Phu7FlZuG7sXNlc+G6puG7sXLigJ3DomXhu6rhu7fhurRl4bq4aHRlw7Vvw4Jl4bq0c+G6qGXhurRzw4Lhu7fDtWXhu6nhu61pdGXigJzhu7Fyw710ZeG6smbhu61l4bux4bu3dGXhu5HDuWbigJ1lw7XhuqhmZcO1c+G6pOG7sXJl4bq0ZmUtZeG7sXNCZTrDgmbhu7FyZVPDrXThurNlLsOCbuG7sWVG4buxc+G6s2XDlcO94buxcmU/c0LhuqLhu7Fy4bqzZTHhu4vhu7FlLuG7rWjhu7HhurNlLnThu53hu7Fl4buodOG7sXPhurNlU+G6puG7sXJlw5Thuqrhu7Fy4bq14bq14bq1ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bur4bu34bq0ZeG7sXJow4pl4buR4buV4bquZeG6tOG6tuG6oHThurNl4bq0c+G7oWXhu6nEkMO1ZeG7kcOt4burZeG7j8Ot4but4bq14bq14bq14bqzZcO14buvZeG6tHPhu6Fl4bq0c3Rl4buRbsOCZeG7sXNCZeG7qeG7m+G7sWXhu5Hhu7Xhu7Fy4bq1ZU7DimXhurRz4budZeG7sXNC4buxcmXhu5Hhu69lw7Vz4bulZeG7qWhl4buxc27hurRl4bq0c+G6oHTDomVTZnRl4bupb+G7sWVydGjhu7FzZXPDgsOKZcO1c0LDgeG7sXJl4bq4aOG7sXJlw4NlcnTDrXRl4buQw73hu7FyZeG7sGbhu6tlR2XhuqXhu6tBdGXhu6lv4buxZeG7qWl0ZcO1Z8O1c2Xhu7FzZsOCZeG6ucOpZeG7seG7i+G7q+G6p2XDtXNCZmXDtXPhu61l4bq0c27DimXhurLEkGXhu7nhu7Fl4buRw7nhu7FzZeG6uGhl4buRw63hu6tl4buPw63hu61l4bq4w7ll4bq04bq2dWXhu5FD4buxcmXhu5Fvw4JlxrBzw4Jl4bq4xJDDtWXhu6ltw4Jlw7RodOG6tWXDlXNE4buxcmXhu7Fo4butZeG7j+G7r+G7sXJl4buRZ2UxdOG7n+G6tGXhu7Bm4burZeG6tERl4buRQ+G7sXJl4buRb8OCZcawc8OCZeG6uMSQw7Vl4bq0dOG7neG7sWXhu6nhu5vhu7Fl4buRQ+G7sXJl4buRb8OCZcO1c23DgmXhu6nhuqzDteG6s2XDtWfDtWXDtW/DgmXhurRz4bqoZcO14bqoZmXDtXPhuqThu7FyZeG6tGZl4burw4B0Zcawc2vhu7FyZeG7kcO54buxc2Xhu5FC4bqiw7Vl4burw7rhu7FzZcODZeG6tOG6tuG6oHRlTcOCZeG7sXNCZcO1Z8O1ZcO1b8OCZeG6tHPhuqhlw7XhuqhmZcO1Z8O1ZeG6sMOC4buzw7VlcnRmZeG7sHPDs+G6tGXhu47DreG7seG6s2VTaOG7sWU6w4Lhu7PDteG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqkuU0bhu7BTZVNI4bqtL+G6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhuq0v4bqu4bqp

THANH HÀ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]