(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc tập trung phát triển bền vững nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch được tỉnh Thanh Hóa xác định là những yếu tố quan trọng nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Du lịch đi đúng hướng

Việc tập trung phát triển bền vững nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch được tỉnh Thanh Hóa xác định là những yếu tố quan trọng nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nguồn nhân lực - cơ sở cho sự phát triển bền vững

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/12017 của Bộ Chính trị chủ trương phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, Nhà nước có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung, chương trình và đội ngũ giáo viên.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển du lịch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, trong những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế, thu hút nguồn nhân lực du lịch. Đồng thời chú trọng đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề du lịch. Mặt khác, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai nhiều đề án liên quan, như: Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp du lịch theo mô hình chuẩn quốc tế giai đoạn 2017 - 2020”...

Tập trung phát triển nguồn nhân lực được xác định là “chìa khoá” cho sự phát triển bền vững của du lịch Thanh Hoá.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Sở VH,TT&DL tích cực phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa và các địa phương mở nhiều lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước về du lịch và nghiệp vụ quản lý chuyên sâu cho cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch; tổ chức bồi dưỡng về quản lý, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các đối tượng quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp du lịch, các hướng dẫn viên khu, điểm du lịch; bồi dưỡng du lịch cộng đồng tại các khu du lịch trọng điểm và tập huấn kỹ năng du lịch sinh thái vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên cho người dân; tổ chức các hội thi nghiệp vụ du lịch cho lao động trong các doanh nghiệp, sinh viên khoa du lịch của các trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cử các doanh nghiệp tham gia nhiều hội thi tay nghề do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Nhờ đó, chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch ở Thanh Hóa ngày càng được khẳng định, tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo tại chỗ ngày càng tăng, dần đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của hoạt động du lịch. Cùng với đó, một số địa phương, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã chủ động mời giảng viên, chuyên gia về du lịch tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên của đơn vị mình, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, chất lượng lao động trong lĩnh vực du lịch của Thanh Hóa đã có những cải thiện tích cực, tỷ lệ lao động du lịch qua đào tạo và đào tạo tại chỗ ngày càng tăng. Tính đến năm 2019, tổng số lao động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh đạt 33.500 lao động, trong đó lao động qua đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đạt 26.400 lao động, chiếm 78,8% tổng số lao động; lao động chưa qua đào tạo bồi dưỡng là 7.100 lao động, chiếm 21,2% tổng số lao động.

Đa dạng hoá sản phẩm du lịch

Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dịch vụ, thương mại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát triển sản phẩm du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới mang thương hiệu Thanh Hóa. Trong đó, tập trung vào một số sản phẩm chính như: Du lịch nghỉ dưỡng - tắm biển; văn hóa - tâm linh; sinh thái, cộng đồng, làng nghề; du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, mua sắm, công vụ; du lịch đường sông. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khu, tuyến, điểm du lịch có tính liên kết.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn góp phần định vị thương hiệu du lịch Thanh Hóa.

Cụ thể, chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại các khu du lịch biển có lợi thế và đang khai thác, tỉnh đã đề ra các phương án xây dựng, đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng, bãi tắm mới theo hướng du lịch sinh thái cao cấp nhằm thu hút khách quốc tế tại một số điểm như: Quảng Cư, Nam Sầm Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn - Tĩnh Gia. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tổ chức các dịch vụ trên biển như: Đua thuyền buồm, lướt ván, mô tô nước, dù bay, các khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh...

Du lịch văn hóa - tâm linh là một trong những thế mạnh của du lịch xứ Thanh. Theo đó, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án tôn tạo và khai thác các giá trị phục vụ du lịch tại một số khu, điểm như: Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích văn hóa lịch sử Lam Kinh, đền Bà Triệu, Am Tiên. Đồng thời lựa chọn và xây dựng một số lễ hội văn hóa đặc trưng, tổ chức thường niên nhằm quảng bá, tạo thương hiệu riêng cho du lịch Thanh Hóa. Mặt khác, xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tại các khu du lịch trọng điểm, làng du lịch cộng đồng phục vụ du khách.

Cùng với du lịch biển, du lịch văn hóa - tâm linh, thì du lịch sinh thái cộng đồng cũng là một trong những sản phẩm chiến lược của xứ Thanh. Hiện nay, một số dự án du lịch cộng đồng đã và đang được triển khai, thực hiện khá hiệu quả, thu hút lượng lớn khách quốc tế như: bản Năng Cát (Lang Chánh), làng Lương Ngọc (Cẩm Thuỷ), khu du lịch Pù Luông (Bá Thước)... Thanh Hóa đã và đang nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ các làng nghề, doanh nghiệp sản xuất phục vụ du khách... Bên cạnh đó, đầu tư triển khai các điểm du lịch làng nghề thuộc dự án Quy hoạch các điểm du lịch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 25/9/2014.

Ngoài ra, sản phẩm du lịch công vụ và du lịch đường sông, mặc dù mới phát triển trong những năm gần đây, song phần nào đã cho thấy tính hiệu quả tích cực. Trong đó phải kể đến sản phẩm du lịch “Ngược xuôi sông Mã”, được đưa vào khai thác từ năm 2015, đến nay đã thực sự trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của xứ Thanh, được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đón nhận.

Để khai thác tiềm năng phát triển đa dạng hoá sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, Thanh Hóa khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tổ chức một số loại hình du lịch, thể thao, giải trí hấp dẫn, du lịch vận may, du lịch cảm giác mạnh (lướt ván, nhảy dù), dịch vụ vui chơi giải trí truyền thống và hiện đại tại các khu du lịch công vụ trọng điểm. Đối với du lịch đường sông, trong thời gian tới sẽ thu hút mở rộng các dịch vụ du lịch như: Dịch vụ bơi thuyền, ca nô... Đồng thời tổ chức các lễ hội truyền thống trên sông nhằm thu hút du khách như: Bơi chải, đua thuyền; xây dựng và triển khai đề án phát triển các loại hình văn hóa phi vật thể (hò sông Mã, múa đèn Đông Anh...) phục vụ tuyến du lịch đường sông.

Có thể nhận thấy, du lịch trong khu vực và trên thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sẽ đẩy lên ở mức cao trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập nền kinh tế. Thậm chí, ngay trong nội bộ các vùng, miền trong nước cũng diễn ra cạnh tranh, nhất là giữa các địa phương có những điều kiện tương đồng. Vì vậy, việc tập trung phát triển bền vững nguồn nhân lực cũng như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc trưng, với dịch vụ chất lượng cao được Thanh Hoá xác định là giải pháp quan trọng cần được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]