(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND (ngày 21/8/2020), về việc ban hành quy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND (ngày 21/8/2020), về việc ban hành quy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Việc phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý các khu, điểm du lịch góp phần bảo vệ và phát huy giá trị điểm đến.

Theo quy định, việc quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên 4 nguyên tắc quản lý cụ thể, bao gồm: Quản lý trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Phù hợp với các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; Hoạt động du lịch tại các Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch không làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không gây ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa dân tộc; không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; tạo ra thu nhập công bằng và ổn định cho cộng đồng dân cư địa phương…, phát triển du lịch bền vững; Việc quản lý các Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch với các sở, ban, ngành và UBND các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời, quy định cụ thể về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch do Nhà nước quản lý và do hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đầu tư không bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; quy định quản lý hoạt động kinh doanh du lịch; công tác quy hoạch, đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo tồn văn hoá và bảo vệ môi trường.

Đối với việc tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị có liên quan bám sát nội dung quy định triển khai, thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh giao cho Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong các Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch phục vụ phát triển du lịch theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh lập và quản lý quy hoạch Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát nội dung, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch theo Quy hoạch đã được cấp có thầm quyền phê duyệt…

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]