20:40 04/11/2022 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại vòng 23 V.League 2022, chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã thật sự làm nên bất ngờ trước Hà Nội FC đang “hừng hực” khí thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Bàn thắng cuar cầu thủ trẻ Thái Sơn trong lần đầu góp mặt tại V.League đã giúp đội nhà giành được kết quả hòa 1 - 1 trước đội bóng Thủ đô.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWpUELhu6xQLeG7s+G7iOG7hOG7hkrhu6PGsMOMUeG7oFDhu4Thu4Dhu67hu5/FqXU34buC4buExrDhuqbhu7dKxrBK4buG4buz4buuxrDGoMawUOG7nuG6tErGsOG7nuG7s8awxKjhuqBQ4buhxrBQ4bu34buExrBKw4BK4buGxrBQ4buexJDGsOG7heG7guG7teG7hMaw4buD4buSSsaw4buG4buE4buoxrDhu4jhu7nhu4TGsMSow5VQxrDhuqrhu4TDisSoxrDhuqzhu4JLxrB7w5JK4buGxrDhu7TGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsDhM4buzxrBQ4buew5nhu5jhuqzGsDjhu7fGsOG6t8OV4buExrA2PHQv4buC4burdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucOELhu7PhuqjFqXXhu4Xhu7nhu4TGsOG7qk1K4buGxrDhu7Hhu63GsG1w4bqvQuG7s+G7hlFCxrDhu7Hhu6nhu7Hhu7Hhu6HGsOG6rOG7glXGsErhu4Lhu7fGsHvDkkrhu4bGsOG7tMaw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7PGsOG6qsOBxrBQ4buC4bq0UMaw4bugxajGsOG7iOG7t8SoxrBKw4lKxrDhuqbhurZQxrBK4buG4buUxrBQ4buew5nhu5jhuqzGsDjhu7fGsOG6t8OV4buExrA2PMaw4bqq4buzSuG7hsaw4oCc4buC4bumSuG7hsaw4buCxajhuqzigJ3GsOG7iuG7gkbGsFDhu4LhurjGsFDhu55LSuG7hsaw4bqsUcOV4bqsxrDhuqpR4buzxrDhuqrhurhKxrBK4buGw5Lhu4TGsOG7qsOSxrDhuqpI4bqs4buCcMawKeG7t0rGsFDhu4LhuqBK4buGxrDhuqxR4buz4buexrDhuqzhurJRxrBQ4buCVcawUOG7nsSQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsFDhu55LSuG7hsaw4buI4bqySsaw4bqq4bqyUcaw4buGTOG7nMawxKjDg1DGsFDhu7nhu4TGsG1w4bqvQuG7s+G7hlFCxrDhuqrDgcaw4buG4buEUuG7nMaw4bqqw5Xhu4TGsErhu4Lhu7fGsOG7huG7hOG7t0rhu4LGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu4rhurhQxrDhu6JRQcaw4buCTeG7s8aw4burxrAtxrDhu6vGsFDhu57DmeG7mOG6rMaw4bqqw5Xhu4TGsOG6pkxK4buGxrDhu4Xhu4JVxrDhuqrDknB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexrDhuqhQ4buCUcSo4bqmxanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7reG7reG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7r+G7ry/hu7Hhu7F24bqoduG7seG7qeG7sXfhu615UOG7q3d24buxeOG7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mcO9eOG7r8WpxrDhu7Phu4hQ4buZxak34buC4buExrDhuqbhu7dKxrBK4buG4buz4buuxrDGoMawUOG7nuG6tErGsOG7nuG7s8awxKjhuqBQ4buhxrBQ4bu34buExrBKw4BK4buGxrBQ4buexJDGsOG7heG7guG7teG7hMaw4buD4buSSsaw4buG4buE4buoxrDhu4jhu7nhu4TGsMSow5VQxrDhuqrhu4TDisSoxrDhuqzhu4JLxrB7w5JK4buGxrDhu7TGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsDhM4buzxrBQ4buew5nhu5jhuqzGsDjhu7fGsOG6t8OV4buExrA2PMWpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal54bup4bupxanGsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4buZxal24but4butxanGsC91dC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w84buz4bucUOG7hEtKxal14buF4buew5nhu5jhuqzGsOG7iuG7guG7hMawUOG7nuG6tErGsOG6quG6tlHGsOG6puG6oFDGsOG6quG6slHhu6HGsOG7iuG7gsOSSuG7hsawRlDGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqqw4HGsFBPxrDhu57hu7PGsOG7gkvhu7fhu4TGsErhu4bhu4Lhu4TGsOG7quG6usaw4bqs4buSxrDhu4LDleG7hMaw4buG4buE4bu3SuG7gsaw4bqq4buEw4rEqMaw4bqsVeG7s8aw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7PGsMagxrBQ4bue4bq0Ssaw4bqq4bq2UcawSuG7t+G7rsaw4buK4buC4buExrDhuqzhu4JVxrBK4buC4bu3xrBQ4buC4buE4bq4Ucaw4buq4bqgSuG7hsaw4buiUeG7tcawSuG7guG7hOG6ulHGsOG6rOG6slHGsFDhu4JVxrDhu6JR4buzSsawUOG7nk5K4buGxrDhuqbGoOG7hMaw4bqs4buC4bq2SsawUOG7gsOZ4buSSuG7hsaw4buq4bu3xrBQ4buCxJDGsOG7nOG7guG7uVBwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsHbhu63hu63hu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu6/hu68v4bux4buxduG6qHbhu7Hhu6nhu7HDveG7qeG7sVB3eXd3eOG7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7meG7seG7q3jFqcaw4buz4buIUOG7mcWpN+G7guG7hMaw4bqm4bu3SsawSuG7huG7s+G7rsawxqDGsFDhu57hurRKxrDhu57hu7PGsMSo4bqgUOG7ocawUOG7t+G7hMawSsOASuG7hsawUOG7nsSQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsOG7huG7hOG7qMaw4buI4bu54buExrDEqMOVUMaw4bqq4buEw4rEqMaw4bqs4buCS8awe8OSSuG7hsaw4bu0xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8awUOG7nsOZ4buY4bqsxrA44bu3xrDhurfDleG7hMawNjzFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7g8WoxrDhu4JL4bu34buExrBK4buG4buC4buExrDhuqpMxrDhuqrDgcawUOG7nsagxrBQ4buC4bu3SuG7gsaw4bugxajGsFDhu4LhurRQxrDhu4rhu4Lhu4TGsOG6qsOV4buExrDhu4JHSuG7gsaw4oCc4buI4bu5xrDhu4jhuqTEqOKAncaw4bqsVeG7s8awUOG7nuG7lsaw4buIVsawOOG6r23GsOG7g+G7qkJQ4buE4bug4buI4buz4buqxrDhu4Xhu7NK4buz4bug4buEw4xC4buq4buE4bqsxrDhuqrDisawUOG7glVK4buGxrDhu4jDmeG7mOG7hMawUOG7nsOZ4buY4bqsxrBK4buG4buz4buuxrDGoMaw4buC4buE4bq84bucxrDhu6twdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsHbhu63hu63hu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu6/hu68v4bux4buxduG6qHbhu7Hhu6nhu63hu6nhu6nhu7FQw73hu6t54buteeG7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mXfhu7Hhu6nFqcaw4buz4buIUOG7mcWpN+G7guG7hMaw4bqm4bu3SsawSuG7huG7s+G7rsawxqDGsFDhu57hurRKxrDhu57hu7PGsMSo4bqgUOG7ocawUOG7t+G7hMawSsOASuG7hsawUOG7nsSQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsOG7huG7hOG7qMaw4buI4bu54buExrDEqMOVUMaw4bqq4buEw4rEqMaw4bqs4buCS8awe8OSSuG7hsaw4bu0xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8awUOG7nsOZ4buY4bqsxrA44bu3xrDhurfDleG7hMawNjzFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7g+G7s0rhu4bGsOG7guG7hOG6vOG7nMaw4bux4buhxrBQ4buESuG7gsawUOG7guG6skrGsOG7iuG7gsOSSuG7hsawUOG7psaw4bqmT8aw4bqqw4HGsOG7huG7hFLhu5zGsOG6qkvhu7dKxrDhu6JR4bqwSsaw4bu1S8aw4buq4bu3SuG7hsaw4bqsTMaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG6puG7t0rGsOG7oOG7s0rGsOG6puG6okrhu4bGsFBJxrDhu6Dhu4zGsErhu4Lhu5TGsOG6rMOSSuG7hsaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bqyUcawUOG7glXGsFDhu57EkMaw4bq34buGUeG7ruG6vkrGsOG7heG7guG7teG7hMaw4buD4buSSnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7reG7reG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7r+G7ry/hu7Hhu7F24bqoduG7seG7qeG7reG7qXbDvVB44buv4buvd8O94buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZd+G7r3nFqcaw4buz4buIUOG7mcWpN+G7guG7hMaw4bqm4bu3SsawSuG7huG7s+G7rsawxqDGsFDhu57hurRKxrDhu57hu7PGsMSo4bqgUOG7ocawUOG7t+G7hMawSsOASuG7hsawUOG7nsSQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsOG7huG7hOG7qMaw4buI4bu54buExrDEqMOVUMaw4bqq4buEw4rEqMaw4bqs4buCS8awe8OSSuG7hsaw4bu0xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8awUOG7nsOZ4buY4bqsxrA44bu3xrDhurfDleG7hMawNjzFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdXvhurDhu67GsOG7iOG7t8aw4buI4bqySsaw4bqq4bqyUcawUOG7hMOJSsawUOG7nktK4buGxrDEqFPhu7PGsOG7huG7hEHhu4TGsOG6rOG6slHGsFDhu4JVxrDhu6Dhu4RK4buCxrBKw4DEqMaw4bux4bup4bup4butxrBK4bu34buuxrDhuqxMxrDhuqzhu5LGsOG7gsOV4buExrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bue4buzxrDhu6DhurBKxrBQ4bu54buExrBtcOG6r0Lhu7Phu4ZRQnDGsOG7heG7nsOZ4buY4bqsxrDhuqpM4buhxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsHLhu4bhu4Thu6jhu7NzxrDhuqrDgcaw4bqqw4rGsOG7iOG7ueG7hMaw4bq2SsawUMOZ4buWSuG7hsaw4bue4bq2UMaw4buI4buYSsawxqDGsOG6rOG7teG6rMaw4buG4buEQeG7hMaw4bqq4bq2UcawUOG7nsSQxrDhu6rhu7fGsOG6rMOaSuG7hsaw4bqqw4HGsOG7hkzhu5zGsMSow4NQxrBQ4bueS0rhu4bGsMSo4bu3Ucaw4bu1S8aw4bqqw5Xhu4TGsFBR4buuw4pKxrBm4bux4bupxrBt4buE4bq8UMaw4bq34buzxKjGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rGsOG7huG6skrGsOG6quG6sOG7rnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7reG7reG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7r+G7ry/hu7Hhu7F24bqoduG7seG7qeG7reG7q+G7r8O9UHd44bupw73hu6vhu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nhu63hu7Hhu6/Fqcaw4buz4buIUOG7mcWpN+G7guG7hMaw4bqm4bu3SsawSuG7huG7s+G7rsawxqDGsFDhu57hurRKxrDhu57hu7PGsMSo4bqgUOG7ocawUOG7t+G7hMawSsOASuG7hsawUOG7nsSQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsOG7huG7hOG7qMaw4buI4bu54buExrDEqMOVUMaw4bqq4buEw4rEqMaw4bqs4buCS8awe8OSSuG7hsaw4bu0xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8awUOG7nsOZ4buY4bqsxrA44bu3xrDhurfDleG7hMawNjzFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7g+G7s1HGsFDhu57hurRK4buhxrBQ4bue4buWxrDhu4hWxrA44bqvbcaw4buD4buqQlDhu4Thu6Dhu4jhu7Phu6rGsOG7heG7s0rhu7Phu6Dhu4TDjELhu6rhu4ThuqzGsOG7iuG7gsOSSuG7hsawUOG7hOG6uOG6rMaw4buI4buU4buExrDhu4rhu4JCSsawSuG7huG7luG7hOG7o8aw4oCc4buF4buC4bu14buExrDhu4Phu5JKxrDhu4jhu7fGsOG6rOG6slHGsFDhu4JVxrDhuqzhu4Lhu5Lhu4TGsOG6pkxK4buGxrBQ4buCw5JK4buGxrDEqOG7hErhu4JwxrDhu4XDkuG7hMawxKjhu6ZK4buGxrDhu6pHxrDhuqzhurRRxrDhurbhu67GsOG6qsOBxrBQ4bq0Ssaw4bqoVErhu4bGsOG6rOG7ksaw4buCw5Xhu4TGsOG7nuG7s8aw4bug4bqwSsaw4bqsVeG7s8awxKhHSuG7gsaw4buq4bu3xrBQT+G7s8aw4bug4bu1SuG7huG7ocaw4buG4buC4buExrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqm4bu3SsawUOG7guG6oErhu4bGsOG7olHhu7NKxrBQ4bueTkrhu4bGsOG6rOG7gkvGsFBL4bu3Ssaw4bqqw5Xhu4Rw4oCddC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsHbhu63hu63hu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu6/hu68v4bux4buxduG6qHbhu7Hhu6nhu63hu6/hu6nhu69Q4but4bup4buvduG7seG7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7meG7q+G7rcWpxrDhu7Phu4hQ4buZxak34buC4buExrDhuqbhu7dKxrBK4buG4buz4buuxrDGoMawUOG7nuG6tErGsOG7nuG7s8awxKjhuqBQ4buhxrBQ4bu34buExrBKw4BK4buGxrBQ4buexJDGsOG7heG7guG7teG7hMaw4buD4buSSsaw4buG4buE4buoxrDhu4jhu7nhu4TGsMSow5VQxrDhuqrhu4TDisSoxrDhuqzhu4JLxrB7w5JK4buGxrDhu7TGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsDhM4buzxrBQ4buew5nhu5jhuqzGsDjhu7fGsOG6t8OV4buExrA2PMWpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal54bup4bupxanGsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4buZxal24but4butxanGsC91dC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w84buz4bucUOG7hEtKxal1KcOJSsaw4bqs4bu5SuG7gsaw4bqqTOG7ocaw4buqSMawOOG6r23GsErhu7fhu67GsOG6rMOaSuG7hsawUE/GsOG7nuG7s8awUOG7hOG6uOG6rMawSlHhu4zhu4TGsOG7iuG7guG7hMaw4bqs4buCS8aw4bue4bqiSuG7hsaw4bqqw5Xhu4TGsErhu4Lhu7fGsOG7gkvhu7dKxrBQS+G7t0rGsOG6rEzGsFDhu4LDisaw4buG4buE4bu3SuG7gsawUOG7nk5KxrDhu63GsOG6quG7hMOKxKjGsErhurhRxrBQ4bq0Ssaw4bqoVErhu4bGsFDhu4xQxrDhu4Lhu5JKxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG7ksaw4buCw5Xhu4TGsOG6rFXhu7PGsMSoR0rhu4JwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweeG7qeG7qeG7nOG7rOG7n8aw4buCQuG7hOG7huG7glDhu6PGsHbhu63hu63hu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu6/hu68v4bux4buxduG6qHbhu7Hhu6nhu63hu6/hu6/hu6tQeeG7sXnDvXjhu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5l5ecO9xanGsOG7s+G7iFDhu5nFqTfhu4Lhu4TGsOG6puG7t0rGsErhu4bhu7Phu67GsMagxrBQ4bue4bq0Ssaw4bue4buzxrDEqOG6oFDhu6HGsFDhu7fhu4TGsErDgErhu4bGsFDhu57EkMaw4buF4buC4bu14buExrDhu4Phu5JKxrDhu4bhu4Thu6jGsOG7iOG7ueG7hMawxKjDlVDGsOG6quG7hMOKxKjGsOG6rOG7gkvGsHvDkkrhu4bGsOG7tMaw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7PGsFDhu57DmeG7mOG6rMawOOG7t8aw4bq3w5Xhu4TGsDY8xanGsOG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu5nFqXnhu6nhu6nFqcaw4buCQuG7hOG7huG7glDhu5nFqXbhu63hu63FqcawL3V0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXU4S+G7t0rhu4bGsHtHSuG7gsaw4buFU0rhu4bGsOG6pk/GsOG7iOG7msaw4bqs4buSxrDhu4LDleG7hMawSuG7hktKxrDDgErGsMagxrBK4buC4buoSuG7hsaw4buc4buCUlDGsOG6rFHhu4zhu4TGsFDhu57hurRKcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHnhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24but4but4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/huqzhuqhKcOG6puG7s0tQ4buC4buzSuG7guG7gkvhu7Nw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4bux4buv4buvL+G7seG7sXbhuqh24bux4bup4but4buvduG7rVB4dnl3eOG7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mXjhu7F2xanGsOG7s+G7iFDhu5nFqTfhu4Lhu4TGsOG6puG7t0rGsErhu4bhu7Phu67GsMagxrBQ4bue4bq0Ssaw4bue4buzxrDEqOG6oFDhu6HGsFDhu7fhu4TGsErDgErhu4bGsFDhu57EkMaw4buF4buC4bu14buExrDhu4Phu5JKxrDhu4bhu4Thu6jGsOG7iOG7ueG7hMawxKjDlVDGsOG6quG7hMOKxKjGsOG6rOG7gkvGsHvDkkrhu4bGsOG7tMaw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7PGsFDhu57DmeG7mOG6rMawOOG7t8aw4bq3w5Xhu4TGsDY8xanGsOG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu5nFqXnhu6nhu6nFqcaw4buCQuG7hOG7huG7glDhu5nFqXbhu63hu63FqcawL3V0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXXigJzhurfhu4Lhu6hK4buGxrBQ4bue4bq0SsawUOG7nsOZ4buY4bqsxrDhuqpM4buhxrDhuqzhu4JSSuG7hsawUMOS4buExrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsFDhu4LDisaw4bqs4buC4buE4bq4SsawUOG7guG6oErhu4bGsOG7iuG7gsOSSuG7hsaw4buc4buCQeG7hMaw4buqR8aw4bqq4buM4buExrBQ4buCVcaw4buiUeG7tcawxKjhu7lK4buCxrDEqOG7t8aw4bqmxqDhu4TGsOG7qkjGsFBL4bu3Ssaw4bqqw5Xhu4TGsOG6qsOBxrDhu4jhu7fEqMaw4bqs4buCw5nhu7PGsFDhu4xQ4buhxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsFDhu4LDisaw4bqm4bqgUMawSuG7gkjhu5zGsOG7quG7mOG7hMawUOG7nuG6tErGsOG6quG6tlFwxrA4w5LEqMawSuG7s+G7rsawe8OSSuG7hsaw4bu0xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8aw4bqqw4HGsFDhu4Lhu4TGsOG6quG6tlHGsOG7nuG6tlDGsFDhu4xQcMaw4bq34buC4bqwSsawUOG7hOG6vErhu6HGsFDDkuG7hMawxKhR4buMSsaw4buGxq/hu4TGsOG7iOG7lOG7hMaw4bqsQcSoxrDhu5JKxrBQ4buY4buExrBK4buGUeG7jkrGsOG6qsOVSuG7hsaw4buq4buEw4lKxrBQS8aw4buI4buYSsawUOG7psawSuG7hsOZ4buU4buExrDhu4LhurDEqMawxKjDlcawUOG7nktK4buGxrBQ4bue4bq0Ssaw4bqq4bq2UcawSuG7huG7t+G7rsaw4buCw5LEqMawSuG7s+G7ruKAneG7ocawUOG7nuG7lsaw4buIVsawOOG6r23GsOG7g+G7qkJQ4buE4bug4buI4buz4buqxrDhu4Xhu7NK4buz4bug4buEw4xC4buq4buE4bqsxrDhuqzhu4Lhu4Thu7PGsOG7oMSQxrBQ4buCw4nEqHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB54bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7reG7reG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7r+G7ry/hu7Hhu7F24bqoduG7seG7qeG7rXfhu63hu7FQ4buv4bux4bur4butd+G7iOG7qXDDjOG7nOG7huG7neG7nuG7mXnhu6vhu6vFqcaw4buz4buIUOG7mcWpN+G7guG7hMaw4bqm4bu3SsawSuG7huG7s+G7rsawxqDGsFDhu57hurRKxrDhu57hu7PGsMSo4bqgUOG7ocawUOG7t+G7hMawSsOASuG7hsawUOG7nsSQxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4TGsOG7g+G7kkrGsOG7huG7hOG7qMaw4buI4bu54buExrDEqMOVUMaw4bqq4buEw4rEqMaw4bqs4buCS8awe8OSSuG7hsaw4bu0xrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrA4TOG7s8awUOG7nsOZ4buY4bqsxrA44bu3xrDhurfDleG7hMawNjzFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeeG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7reG7rcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdcSD4bq4UMaw4buiUUHGsErhu7fhu67GsOG7huG7hFLhu5zGsHvDkkrhu4bGsOG7tMaw4buF4buC4buzSuG7gsawOEzhu7PGsOG7iOG6tuG7rsaw4buI4bu54buExrBQ4buESuG7gsawUOG7guG6skrGsOG7oOG7s1HGsOG7nOG7gktK4buGxrDhuqrDlcaw4buK4buCw5JK4buGxrBQ4buMUMawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsaw4buq4bum4buzxrDhu6JR4buzcMaw4buF4bueS0rhu4bGsOG7iuG7guG7hMaw4bqqTOG7ocawOOG7t8aw4bq3w5Xhu4TGsDY8xrDhuqrDisawUFHDlVDGsMSo4bq2UMaw4bqs4buSxrDhu4LDleG7hMaw4bqm4bukUMaw4buc4buC4bu1xrBQ4bueS0rhu4bGsOG6rFHDleG6rMaw4bqqUeG7s8aw4bqq4bq4SsawSuG7hsOS4buExrDhu6rDksaw4bqqSOG6rOG7gsaw4buK4buC4buExrDhu4bhu4RB4buExrDhuqrhurZRxrDhuqzhu4JJxrDhuqxNSsaw4butxrDhu6pNSuG7hsaw4bqq4bq2UcawSuG7qOG7s8aw4buI4bu3xrDhu4rhurhQxrBQ4buCUuG6rHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nOG7slFQ4buCS+G7nsWpdThL4bu3SuG7hsaw4buD4buSSnQv4bucdQ==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]