10:31 26/11/2021 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hộ dân trồng hoa tại làng hoa Đông Cương (phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) đã dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng vào ban đêm nhằm không cho hoa “ngủ” để đảm hoa nở vào đúng dịp tết.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oeG7iuG7k+G7m+G6t+G7i3Rx4bq34buT4buxceG6t8Oi4bq34bu34buTxJFx4buR4bq3ceG6smThurfhu6Fl4bq3xKnDs3Hhurfhu7bDs+G7t+G6t1Hhu5Hhu7nhuqZvceG6t8SpxJFx4bq3UeG7k+G7hXDhurfhu4hnceG6t8Oi4bqzw6LDojfhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7k8aw4bq34buJ4buFceG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7k3Jk4bq34bu3w6nhu5nhurfhu6FlceG7keG6t+G7k3Jk4bq3xKjhu6Vx4buR4bq34buKw4Phu7Fx4buR4bq3YXnhu5PDg+G7r3Hhu5HhurfEqOG7pXHhu5Hhurfhu4rDg+G7sXHhu5E34bq34bu2WeG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buSc2TDoeG6t8Sp4bq74bq34buJw4Fx4buR4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t3nhu5PEkXnhurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq3xKnhu5nhu41x4bq34bu34buTw6p54bq34bu1xJFx4buR4bq34bq0ZXLhurfDrGRx4bq3xKlvcOG6t3Hhu5Phur9w4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5NyZOG6t+KAnHHhu5HhuqDigJ3hurfEqeG7j+G6t8Sp4bq5cOG6t+G7k3Jk4bq3cXfhurfhurRlcuG6t8SpQXHhu5Hhurfhu4nGoXnhurfhu7fDs+G7tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t+G6teG6s+G6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqnhuqnhuqt54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7meG6tDjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL3Fqw4Lhu7Uvw6LhurXhuqfhuqsv4bq14bqz4bqt4buJ4bqt4bq14bqz4bql4bq14bq1w6Lhu7fhurXhuq3huq3hurPhu6HhuqU44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6qeG6q+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oVHhu5PhurJx4buR4bq3ceG7kWXhuqbhurdxZeG6puG6t+G7t8Op4buZ4bq34bq0w4Fx4buR4bq34bu34buzxalx4buR4bq34buTcmThurdx4bup4buZ4bq34bu34buZw7Nx4buR4bq3w6xo4buL4bq3ceG7k2bhu7fhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq3LeG6t+G7oGVx4buR4bq34buTcmThurfEqOG7pXHhu5Hhurfhu4rDg+G7sXHhu5Hhurdh4bu2WTjhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7knNkw6Hhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq3xKlkceG7keG6t+G7t2bhu7fhurfDrGjhu7fhurfhurThu63hu5nhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bq04buZ4buN4buL4bq34buJ4bqwceG7keG6t3Hhu5Nl4bq34buhw4Phu63hu5k34bq34bu34buzxalx4buR4bq34buLxJHhu4vhurfhu6Fyw6nhu5nhurfhu5NyZOG6t8Sp4buP4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu4vhu5Ny4bq34buJxqF54bq34bu2w7Phu7fhurdR4buR4bu54bqmb3HhurfEqcSRceG6t1Hhu5Phu4Vw4bq34buIZ3HhurfDouG6s8Oiw6I4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhurXhurPhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqpw6Lhuq154bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7meG6tDjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL3Fqw4Lhu7Uvw6LhurXhuqfhuqsv4bq14bqz4bqt4buJ4bqt4bq14bqz4bql4bq14bq14bql4bu34bq1YuG6tWLhu6HhurXhurM44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qcOi4bqt4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4bukceG7keG6t+G7oG/hurfEqOG6vXHhu5Hhurfhu57hu5NyZOG6t2Hhu4vhu5PhuqDhurdwxrDhu7fhurfhurTDg+G7r3Hhurfhu5NyZOG6t3fhurd54buT4bun4bq34bqlN+G6t3nhu5PDg+G7r3Hhu5HhurfEqOG7pXHhu5Hhurfhu4rDg+G7sXHhu5HDoeG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu3N+G6t3DDgWThurfhu5NyZOG6t8Sp4buP4bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurfhu7fDs+G7t+G6t3Hhu5Hhu7nhuqZvceG6t8SpxJFx4bq34bu34buTw4Phu69x4buR4bq3xKnDg3bhu4vhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq34bqk4bu54bunceG7keG6t+G7keG7meG7p3Hhu5Hhurfhu7fhuq7hurfEqWfhu7nhurfhu7fhu5PEkXHhu5HhurfhurXhurPhurfhu4Vw4bq34buhxqHhu4vhu5M44bq3xKjhu4Xhuqbhurfhu6Fl4bq3cMOBZOG6t+G7k3Jk4bq3w73hu7lkceG6t+G7t+G7s3Vx4buR4bq3ceG7k2bhu7fhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhur1wOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq34bq14bqz4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6qcOi4bqteeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu5nhurQ4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS9xasOC4bu1L8Oi4bq14bqn4bqrL+G6teG6s+G6reG7ieG6reG6teG6s+G6peG6teG6teG6peG7t+G6teG6s+G6p+G6teG7oeG6pzjhu6N54buR4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu6BlceG7keG6t+G7k3Jk4bq34buh4butceG6t3Hhu5Nm4bu34bq34bqkxILhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7i+G7k3Jx4buR4bq3xKnDqHHhurfigJxx4bu54bul4buZ4oCd4bq34buTcmThurfhu7bDs+G7t+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6seG6teG6s+G6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqpw6Lhuq3hurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHEqOG7j+G6t+G7k3Jk4bq34bufxqF54bq3cXfhurfEqUFx4buR4bq34bu34buT4buv4buZ4bq34bq0w4Dhurdx4bulceG7keG6t+G7ieG7hXHhurd54buT4bq54buZ4bq34buL4buTcnHhu5HhurfEqcOoceG6t+G6pOG7ueG6pm9x4bq3xKlvcOG6t+G7i+G7k3Lhurfhu5NyZDjhurfEqOG7heG6puG6t+G7oWXhurdwxrDhu7fhurfhu5/hu53hurfhu7fhu5Phu7lo4bu34bq3eeG7k+G7qeG6t8Os4buZw7Nx4bq34buL4bqgZOG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7k3JkN+G6t3Hhu5Phur9w4bq3w6zhu5nDs3HhurfEqW9w4bq34bu34buTZXHhu5Phurdx4buRZeG6puG6t8Sp4buP4bq34buTcmThurd54buTxJHhu7fhurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq3ceG7k8OD4bq34bqs4bq3cOG7ueG7p3E4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhurXhurPhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqp4bqp4bqreeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu5nhurQ4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS9xasOC4bu1L8Oi4bq14bqn4bqrL+G6teG6s+G6reG7ieG6reG6teG6s+G6peG6teG6teG6peG7t+G6pWPhuqnhuqXhu6HDojjhu6N54buR4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu6BlceG7keG6t+G7k3Jk4bq34buh4butceG6t3Hhu5Nm4bu34bq34bqkxILhurfhu7bhu5NkceG7k+G6t+G7i+G7k3Jx4buR4bq3xKnDqHHhurfigJxx4bu54bul4buZ4oCd4bq34buTcmThurfhu7bDs+G7t+G6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6seG6teG6s+G6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqp4bqp4bqr4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4bu24buT4bulceG7keG6t+G7t+G7k8OD4buvceG7keG6t+G7i+G7heG6puG6t+G7k3Jk4bq34buLQeG7i+G6t+G7n+G7k3Lhurlx4buR4bq34bql4bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bu34buzxalx4buR4bq34buhZeG6t+G7tW7hurfhu7Nk4bq34buTcmThurfhurRl4bq34buL4buTcuG6t+G7t+G7k+G7ueG6t+G7k3LDqeG7i+G7kzjhurdR4buT4bqyceG7keG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7k3Jk4bq34buLQeG7i+G6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu34bq3ccOz4bu54bq34bu34buzxalx4buR4bq34buTcmThurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buTw4Phu69x4buR4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7icOBceG7keG6t8Sp4buZ4buNceG6t+G7t+G7k+G7l+G6t3Hhu5F1ceG6t+G7tW7hurfhu6HDgXE34bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G6tMOD4buxceG6t+G7i2Ry4bq3xKnDg3bhu4s34bq34buL4buF4bqm4bq34buTcmThurfhu4vhu5Phu5vhurfhu4tkcuG6t+G7n+G7k3Lhurlx4buR4bq34bqn4bqz4bq34buLcOG6t+G6tGXhurdxd+G6t+G7s2bhu7fhurfhu7Xhu61wN+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5HhurfEqUFx4buR4bq34bqs4bq3xKnGoXHhu5Phurfhu4vhuqBk4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34buzxalx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq34bq14bqz4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6qeG6qeG6q3nhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buZ4bq0OMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEvcWrDguG7tS/DouG6teG6p+G6qy/hurXhurPhuq3hu4nhuq3hurXhurPhuqXhurXhurXhuqXhu7fhuqnDosOi4bqr4buhw6I44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6qeG6q+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oURx4buT4bq3UeG7keG7ueG6psO1ceG6t+G7kuG6suG7ueG6tyjhu7nhu4Vx4bq3YeG7t+G7s0Hhurfhu7fDqeG7meG6t3nhu5Phu6fhurfhuqU34bq3eeG7k8OD4buvceG7keG6t8So4bulceG7keG6t+G7isOD4buxceG7kcOh4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7c34bq34bq04buZ4buN4buL4bq34bu34buTw6p54bq3xKnhu5nhu41x4bq34buL4buTcuG6t+G7k3Jk4bq3ceG7k+G6v3Dhurdww4Dhu4vhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t8Sp4buP4bq34buTcmThurdxd+G6t8SpQXHhu5HhurfhurRlcuG6t+G7icaheeG6t+G7t8Oz4bu3OOG6t+KAnFHhu7nhu6Xhu5nigJ3hurfhu5NyZOG6t8Os4bq/ceG7keG6t8Sp4buZ4buNceG6t+G7t+G7k+G7l+G6t+G7i+G7heG6puG6t+G7k3Jk4bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7j+G6t+G7i2Ry4bq34bqr4bqz4bq3LeG6t2LhurPhu4twN+G6t8Os4bulceG7keG6t+G7k3Jk4bq34bu3cjfhurfhu4vEkXHhu5Phurfhu4ll4bqmN+G6t3Bl4bu54bq34bu1w6rhu4vhurfhu7PhurDhu4vhurfhu7N44bq34buT4buxcTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t+G6teG6s+G6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqnhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7meG6tDjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL3Fqw4Lhu7Uvw6LhurXhuqfhuqsv4bq14bqz4bqt4buJ4bqt4bq14bqz4bql4bq14bq14bqn4bu34bqrYsOiYuG7oWI44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6qeG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7k2py4bq34buf4buZceG7k+G6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu41wN+G6t3Hhu6Vx4buR4bq34buJ4buFceG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7k3Jk4bq34bu34buTw4Phu69x4buR4bq34bu14bq24bq34buJw4Bx4buR4bq34buLxJHhu4vhurfDrHNx4buR4bq3xKnDqHHhurfhu6Fyw6nhu5nhurdx4buTw7rhurfhu4vhu6Vx4buR4bq34bu14bu5ZuG7t+G6t+G7t+G6ruG6t+G6teG6reG6t8Spw7Nx4bq3w6LhurMhOOG6t+G7isSC4bq34buLxJHhu4vhu5PhurfDouG6t3Dhurfhu7fhu7NqcuG6t+G6teG6t8Osc3Hhu5E34bq34buLxJHhu4vhurfDrHNx4buR4bq3xKnhu5nhu41x4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhu7NqcuG6t+G7i2Ry4bq34buLxJHhu4vhu5Phurfhu6Hhu7nhu6dx4buR4bq34buTcmThurfhu5/hu5Ny4bq5ceG7keG6t+G6teG6t3A4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhurXhurPhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqp4bqp4bqreeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu5nhurQ4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS9xasOC4bu1L8Oi4bq14bqn4bqrL+G6teG6s+G6reG7ieG6reG6teG6s+G6peG6teG6teG6p+G7t2PhuqvhurXhurXhu6HhurXhurM44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6qeG6q+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oS7hu5nhu43hu4vhurfhu6FlcOG6t+G7i8O64bq34bu34buTw4Phu69x4buR4bq34bqk4bu54bqmb3Hhurfhu4vhu5Ny4bq34buL4buF4bqmN+G6t+G6tOG7uXHhurfhuqThu63hu5nhurfhu4vhu5Phu5vhurdxb3Hhurfhu7fhu5nDs3Hhurfhu5NlceG7k+G6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7i+G7heG6puG6t+G7k3Jk4bq34buLQeG7i+G6t+G7i3Rx4bq3ceG7k8O6OOG6t+G7nuG7k+G7meG6t+G7i+G7heG6puG6t+G7k3Jk4bq34buLQeG7i+G6t8Sp4bq74bq34buh4butceG6t+G7i2dx4bq34buTw6lx4bq34buL4buTw7PhurfhuqThu63hu5nhurfEqWbhu7c4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhurXhurPhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqp4bqp4bqreeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu5nhurQ4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS9xasOC4bu1L8Oi4bq14bqn4bqrL+G6teG6s+G6reG7ieG6reG6teG6s+G6peG6teG6teG6reG7t+G6qeG6q2Phuqnhu6HhurM44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6qeG6q+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7pHHhu5Hhurfhu6Bv4bq3LuG6vXHhurfDjOG7mW9x4bq3YVnhu5Phu6fhurfhuqc34bq3eeG7k8OD4buvceG7keG6t8So4bulceG7keG6t+G7isOD4buxceG7kcOh4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7c14bq34buK4buF4bqm4bq34buTcmThurfhu4tB4buL4bq34buhZeG6t+G7i+G7heG6puG6t8ODZOG6t8SRceG7k+G6t+G7tcSRceG7keG6t3fhurdwxILhu4vhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3w6zhu5dx4buT4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8O94bu5xJHhurfhu5Fk4bqm4bq34buRw6rhu7c4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bq34buJ4bu34buT4bu5cMOs4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhurXhurPhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bqp4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu5nhurQ4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS9xasOC4bu1L8Oi4bq14bqn4bqrL+G6teG6s+G6reG7ieG6reG6teG6s+G6peG6teG6teG6reG7t2Nj4bqr4bq14buh4bq14bqzOOG7o3nhu5HhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7oGVx4buR4bq34buTcmThurfhu6Hhu61x4bq3ceG7k2bhu7fhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buL4buTcnHhu5HhurfEqcOoceG6t+KAnHHhu7nhu6Xhu5nigJ3hurfhu5NyZOG6t+G7tsOz4bu34bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqx4bq14bqz4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqnhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHEqOG7j+G6t+G7i3PhurfEqcODduG7i+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3w6xz4bq34buTcmThurfhu4tB4buL4bq34bq0ZXHhu5Hhurfhu7PhurDhu4vhurdx4buRZeG6puG6t+G7t8Oz4bu3N+G6t+G7i8SR4buL4bq34buL4bulceG7keG6t8SpcsOpceG6t+G7i+G7k+G6vXDhurfhu7Vz4buL4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7n+G7k8SR4bq34bu34bub4bq3cOG7mzfhurfhu7fhuq7hurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu5Hhu5lqcuG6t+G7t+G7s8WpceG7kTfhurfhu7fhu5PDqnnhurfEqeG7meG7jXE34bq34buR4buZ4bqy4bq3ZnDhurfhu4vhu5Ny4bq34buTcmThurfEqcOzceG6t+G6tOG7meG7jeG7i+G6t8Sp4buZw7Lhu7nhurfhu4vhu5Phu5tx4buT4bq34bu1xJFx4buR4bq34bu1xJFx4buR4bq3eeG7k8OB4bq34buTdnnhurfhurRl4bq3w6xzceG6t3nhu5Phu4Vx4bq34buhZeG6t3Bm4bu54bq34buL4buT4bun4bu34bq34buR4buZQXnhurfhu5NyZOG6t+G7teG7mXHhu5Phurfhu7fhu7PDg3dx4buR4bq34bq0ZeG6t3nhu5PEkeG7t+G6t+G7t+G7s+G7meG7j3Hhurfhu5/hu5PDumrhurdww6lx4buTOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq34bq14bqz4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6qeG6s3nhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buZ4bq0OMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEvcWrDguG7tS/DouG6teG6p+G6qy/hurXhurPhuq3hu4nhuq3hurXhurPhuqXhurXhurXhuqnhu7di4bql4bqt4bqr4buh4bqrOOG7o3nhu5HhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7oGVx4buR4bq34buTcmThurfhu6Hhu61x4bq3ceG7k2bhu7fhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buL4buTcnHhu5HhurfEqcOoceG6t+KAnHHhu7nhu6Xhu5nigJ3hurfhu5NyZOG6t+G7tsOz4bu34bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqx4bq14bqz4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqnhurPhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqFR4buR4buTw7Lhurfhu7fhu7PFqXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t3fhurfhu6FlceG7keG6t+G7k3Jk4bq3xKjhu6Vx4buR4bq34buKw4Phu7Fx4buR4bq3eeG7k8OA4bq34bu34buT4bu5xrDhu4vhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhurRlcuG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7t+G7mcOz4bu3N+G6t+G7i3Phurdx4bq9cOG6t3HDqnHhu5Hhurdxc3Hhu5Hhurfhu59rcuG6t+G7iWXhu5nhurfhu5NyZOG6t8Os4bu5ceG7keG6t3F34bq34bu14butcDfhurfhu4tz4bq3ceG6vXDhurdx4buT4buZ4buN4bu34bq3xKnGsOG6t+G6pOG7ueG7p3Hhu5Hhurfhu7fhu5NmeeG6t+G7k3Jk4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurdxd+G6t+G7n8aheeG6t8SpQXHhu5Hhurfhu4nGoXnhurfhu7fDs+G7tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t+G6teG6s+G6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuqnDouG6rXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buZ4bq0OMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEvcWrDguG7tS/DouG6teG6p+G6qy/hurXhurPhuq3hu4nhuq3hurXhurPhuqXhurXhurXhuqnhu7dj4bqr4bqnw6Lhu6HhurM44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bugZXHhu5Hhurfhu5NyZOG6t+G7oeG7rXHhurdx4buTZuG7t+G6t+G6pMSC4bq34bu24buTZHHhu5Phurfhu4vhu5NyceG7keG6t8Spw6hx4bq34oCcceG7ueG7peG7meKAneG6t+G7k3Jk4bq34bu2w7Phu7fhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurHhurXhurPhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qcOi4bqt4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhw4xvceG6t+G7i8OpceG7k+G6t8Spczfhurfhu4vhu4Xhuqbhurfhu5NyZOG6t+G7i3Phurdx4buT4bu54bq34buLZ+G7ueG6t3HDg+G7reG7i+G6t3fhurdwxILhu4vhurfhu7fhu7Phu7lx4buR4bq3w6zhu5dx4buT4bq3cW9x4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buJ4buFceG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t+G7i2dx4bq3xKnGoXHhu5Phurfhu5/hu5fhurfhu7fDg+G7reG7meG6t3HDg+G7reG7i+G6t+G7keG7meG6suG6t2lw4bq34buL4buTcuG6t8Spw7Nx4bq34buf4buT4buZ4bq34buzZOG6t+G7k3Jk4bq34buhZeG6t8Spw4N24buLOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq34bq14bqz4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6qeG6pXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buZ4bq0OMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEvcWrDguG7tS/DouG6teG6p+G6qy/hurXhurPhuq3hu4nhuq3hurXhurPhuqXhurXhurXhuqnhu7fhuqfhuqdj4bqp4buh4bq1OOG7o3nhu5HhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7oGVx4buR4bq34buTcmThurfhu6Hhu61x4bq3ceG7k2bhu7fhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buL4buTcnHhu5HhurfEqcOoceG6t+KAnHHhu7nhu6Xhu5nigJ3hurfhu5NyZOG6t+G7tsOz4bu34bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqx4bq14bqz4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqnhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqFR4buT4buZw7Lhu7nhurdx4buTZeG6t+G6tMOD4buvceG6t8Sp4bq74bq3xKln4bu54bq34bu3w4PhurdwxJHhuqbhurfhu7fDg+G7reG7meG6t+G7t+G6sOG6t8SpxrBx4buR4bq3xKnhu4/hurfhu7fhu5nhu41x4bq34buL4bu5ceG7keG6t+G7i2Z54bq3ccOD4but4buL4bq34buL4buT4bq9cOG6t+G7tXPhu4vhurfhu5NyZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t+G6teG6s+G6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqnhurN54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7meG6tDjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL3Fqw4Lhu7Uvw6LhurXhuqfhuqsv4bq14bqz4bqt4buJ4bqt4bq14bqz4bql4bq14bq14bqp4bu3w6LhuqVj4bq14buh4bqrOOG7o3nhu5HhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG7oGVx4buR4bq34buTcmThurfhu6Hhu61x4bq3ceG7k2bhu7fhurfhuqTEguG6t+G7tuG7k2Rx4buT4bq34buL4buTcnHhu5HhurfEqcOoceG6t+KAnHHhu7nhu6Xhu5nigJ3hurfhu5NyZOG6t+G7tsOz4bu34bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqx4bq14bqz4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqnhurPhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu57hu5Phu5nhurfEqW9w4bq34bqk4bu54bunceG7kTfhurfhu5NlceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5dx4bq3w6xzceG7keG6t8Sp4buZ4buNceG6t8Spxalx4buR4bq34buhcsOp4bu34bq3w6xo4bu34bq34bu1xJFx4buR4bq34buz4bqw4buL4bq34buL4bq54bq3cMaw4bu34bq34bq0w4Fx4buR4bq34buzxrBx4buR4bq34buh4butceG6t3fhurfhu6FlceG7keG6t+G7k3Jk4bq3xKjhu6Vx4buR4bq34buKw4Phu7Fx4buROOG6t1Hhu5PhurJx4buR4bq34buh4bu54bunceG7keG6t+G7k3Jk4bq34bqkZHHhu5Phurdw4buxceG6t3B3cTfhurd54buTxJHhu7fhurfhu7fhu7Phu5nhu49x4bq34bu34buzcnHhu5HhurfEqW9w4bq3xKnhu4/hurfhu5/GoXnhurd54buTw4Dhu4vhurfhurTDgOG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7bDs+G7t+G6t1Hhu5Hhu7nhuqZvceG6t8SpxJFx4bq3UeG7k+G7hXDhurfhu4hnceG6t8Oi4bqzw6LDouG6t+G7tcOqeeG6t+G7t+G7reG7mTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHhu5JyZXHhu5HhurfEqOG7pXHhu5HDoC954bqh

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]