(vhds.baothanhhoa.vn) - Manchester United buộc phải “đi shopping” với hy vọng mang một làn gió mới vào cách chơi đang có phần cũ kĩ của Ten Hag cùng các học trò. Và cũng như một lẽ sống của truyền thông, những tin đồn về vấn đề chuyển nhượng của Man United lại xuất hiện dày đặc khắp các mặt báo. Nóng hổi nhất suốt những ngày qua là thông tin "Quỷ đỏ" muốn chiêu mộ Neymar. Nhưng sau tất cả, có lẽ chúng ta đang bị đánh lừa với chiêu trò ma quái của nhà Glazer.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurThu5PhurzhurQtZuG7qXRy4bux4bqxZcWpw4LhurLhurR0ccOK4bq3xJHhuqnhu6pm4buxZSHhu7F04bq04buTw7Rl4oCc4buRdGXhurJz4but4bqu4bqudOG7sXLigJ3hurFl4buQROG7sXJl4bq0dOG7sWXhurho4butZeKAnOG7q0LDgmXhu5Hhu7Vlc+G7icO1ZWfhu6vigJ3huq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqp4buqZuG7scO1c+G7k+G6suG6tOG7k+G6tmUh4buxdOG6tOG7k8O0ZeG7j8OC4bu3w7Vl4bquc8OtdGXigJzhu5F0ZeG6snPhu63huq7huq504buxcuKAnWXhurjDgHRlc8OKZeG6uHfhu7FyZeG7q2bhu7FyZeG7q+G7t+G6tGXhu6lo4buxZXJ04buvZeG7q8OAdGXhurho4butZcO1Z8O1c2XDtXPDgXRl4buRZuG7sXJlw7Xhu69l4bquc2/hu7Flw7XhuqplxrDhu6dlw7XhuqhmZS7hu5Phu7FlU2ZyZcO14bqm4buxcmXDtWfDtWVzd8O1ZeG6tOG6tnbhurVlMWhlw7Xhuqrhu7FyZeG7sXNCZeG7q+G7t+G6tGXhu6nGoWXhurLhu7Phu7FyZcO14bqoZmXhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPDveG7sXLhurNl4buxc8OJ4buxcmXhurR04buxZeG7keG7teG7sWXhurjhu6Nl4bq4buG7sWXhu5Hhu6Nlw7Vzw4LDiuG7oeG7sWXhu7FzQuG6ouG7sXJlw7XhuqhmZeG7qmbhu7FlIeG7sXThurThu5PDtGXhu6lpdGXhurzDgm7hurRlc3Thu5/hu7Flw7Row4pl4buRasO1Zcawc+G7ieG6rmXDtWfDtWXhu6tq4bq0ZeG7j2fhu63hurVl4buw4buv4buxcmVz4bu5dGXhu7FzbuG6tGXhurLDguG7s+G6tGXhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXJow4pl4bqww4JmZeG7qWhl4bq0c8O94buxcmXhurR04buxZeKAnDrDguG7gmXhu5F44oCdZeG7q8OC4buz4buxZcO1c3Thu5vDgmXhu6vhu7dl4buw4buTw4rhu6tm4bq24bq1ZeG7sHNC4buxcmXhurJmw4Jl4bq0buG6tGXDtcOt4bqzZcO14buvZeG7qcahZcO1c+G6pOG7sXJl4bq0ZmXhu5Fm4buxcmXhu4/DuWXhu5Fn4buxc2Xhu6lEZmXhurjDgHRlw7VzdOG7m8OCZeG6tOG6tnZl4burZmXhurDDgmd0ZcO14bqoZmXhu7FzaGVS4bupZnrhu5PhurbhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRw7ThurRzw4Lhu6vhu49ldMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4PDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFlw6rhur/DqeG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhur3hurnhu4Uv4bq7w6nhur/DtOG6veG6ucOpw6nhur3hur/hurvhurThur/hu4fhu4Hhu4fhu6nhurkt4bq54bq1xanhuq5yxJFlZuG7qeG6tMOgxJHhu6pm4buxZSHhu7F04bq04buTw7Rl4oCc4buRdGXhurJz4but4bqu4bqudOG7sXLigJ3hurFl4buQROG7sXJl4bq0dOG7sWXhurho4butZeKAnOG7q0LDgmXhu5Hhu7Vlc+G7icO1ZWfhu6vigJ3EkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkcOq4bq/w6nEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqpLnNCw4Hhu7FyZeG6uOG6rGXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZlw7Xhu69l4bq0c+G7oWXhu6loZeG6tOG6tnZl4buPw7nhuq5lw7XhuqhmZeG7sXNoZVLhu6lmeuG7k+G6tuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlThu7HhurThu5PhurYudOG6tOG7qeG7k8SR4bqpw5Vtw4Jlw7Vzw4LDiuG7n+G7sWXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurbhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu5BC4bqg4buxcmXhurTDuuG7sXNlw7TDgsOK4bub4buxZcO14bqoZmXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4bq4aGXhu6rhu5PhurLhurJ0ZeG6uMOAdGU/LFJl4buRw6xl4bqy4buJ4bquZeG7kUPhurRl4bupw7pm4bqzZcawc3Rl4buxc8OJ4buxcmXDtcSQw4Jl4bqyZuG7rWXDteG6qGZl4buOZuG6tsO1ZmXGsHPDveG7sXJlw7Xhu69l4buRQuG6osO1ZeG6tHThu53hu7FyZeG7seG7r3Rlw7Vzw4Lhu7FyZeG6uMOAdGXhu49m4buxZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZeG6uGhl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRl4bupaGXDteG7uWXhu5Hhu7fhu7FyZeG6uHThu5vhu7Flw7XhuqhmZeG7keG7t3Rl4buP4buv4buxcmXhurRz4bqoZeG7kcO9ZeG7sULDgMO1ZT9zZ+G6ruG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOV4bqq4buxcmVydOG7s+G7sXJl4buxc0Jl4buxckLhuqB0ZeG7kWjhu7FlZuG7sXPhurNl4bq4buG7sWXhu5Hhu6Nl4buRauG6tGXhurZmZeG7keG7s3Rl4bq4w4B0ZeG7sOG7k8OK4burZuG6tmXhu6loZWbhu7FzZeG6ssahZcO1w7Phuq5l4buP4bud4buxZcO1bcOCZeG7qWnDtWXhu4/hu7dl4buxaOG7rWXGsOG7nWXhurR04bud4bqu4bq1ZTFoZcawc3Rlw7Ruw4Jlc3h0ZeG6uOG7o2XhurRCw4Hhu7FyZeG7qWZ0ZcO14bqoZmXigJzhurR04buhw4JlP+G7k+G7qeG7k+KAnWXhurjhu43hu7Flw7V24buxZeG7keG7r2XhurRzw7pl4buR4bu3dGXhu4/hu6/hu7FyZXJ0aMOCZeG6tHNCw4Hhu7FyZXN04bufw4Jl4buxc27hurRlRuG7sXNl4bqww4Lhu7PDtWXhu6loZeG7qmbhu7FlIeG7sXThurThu5PDtGXhu5HDrGXhu7Fzw63DimXhurho4butZcO1w4Lhu7fDteG6tWU7buG6tGXhu7FzdOG7o8OCZeG7sXLDguG7teG7sWXhurR04buxZeG7kcOsZeG7keG7teG7sXJl4bup4butaeG6tGXhurxnw7Vl4buxc8Oz4bux4bqzZeG7j2bhu7Fl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu61l4oCcOsOC4buCZeG7kXjigJ1l4bq2buG6tGXhu6vDguG7s+G7sWXhu5FCZmXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4bq44bujZeG6sm3hu7Fl4bq4w7Phu7Fl4buR4bu34buxcmXhu6zhu6nDtGUu4bq2ZnFx4but4bq2w7ThurVlMWhl4bq0c8O94buxcmXhurR04buxZeG7sWjDiuG6s2XDteG6quG7sXJl4buRZuG7sXJlcm3DimXhurZmZeG6tm7hurRl4buxc3Thu6PDgmXhu6nDguG7teG7sXJl4bq+ZcawdOG7neG7sWXhurThurZndGXDtXN04bujw4Jl4buR4buzdGXhurjDgHRl4buxc8OJ4buxcmXhu7FyQuG6oHRl4bqww4Jm4buxZeG6tG3hu6tl4buR4bud4buxZcO1bcOCZeG7qWnDtWXhu4/hu7dl4buqZuG7sWUh4buxdOG6tOG7k8O04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLuG6tkLDgMO1ZXPhu53hurRl4bquc8OtdGXGsHNr4buxcmXhu5HDueG7sXPhurNl4buRa+G7sXJlw7Vu4bquZcO14bqoZmXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4bupaGXhu5F04bujw4JlxrBzw73hu7FyZeG6rnPDrXRl4buPaOG7sWXDtcOsdOG6tWXigJwudOG7ocOCZT/hu5Phu6nhu5PigJ1lw7Xhu69lw7VzbuG6tGXDtXPDgXRl4buP4buv4buxcmXhurZu4bq0ZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0ZcO14bqoZmXDteG6qGZl4bq8Q2XhurLDg2UsZuG7q+G7j2bhurNl4buR4bu14buxcmXhurRz4bqgdGVzd8O1ZeG7kULhuqLDtWXhurR14buxc2VzdOG7n8OCZeG6sMOCw61l4bq04bq24but4buxcmXhurRCZcO0w4LDimXhu4/hu6/hu7FyZeG7kWdlw7VzbcOCZU3DguG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOV4buvZeG7kULhuqLDtWXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4bqyxqFl4bupaGXhurLEkGXhu4/hu7ll4bqyw4Lhu7FyZcO1c27hurRl4bupQuG6ouG7sXJl4buR4buzdGXhurjDgHRl4buR4bu3dGVzw7rhu7FzZcO14bqoZmXhu6oh4bq1ZcavdOG7sXNl4buxcnN04buf4burZcO14bqoZmXhu7Fyw710ZeG6smbhu61l4bq0buG7sWXDtcO94buxcmXhu7FyQuG6oHRl4buO4bq2Znp04bupZcO14bqq4buxcmXhurLGoWVydOG6pOG6rmV1w7VzZeG6tm7hurRl4buxc3Thu6PDgmXDtXPhu61lw7XDveG7sXJlw7XDguG7t8O1ZeG6tGd0ZeG6tHN04bud4bq0ZeG7keG7t3Rl4buP4buv4buxcmXDteG6qGZlLuG7k+G7sWVTZnLhurNlcnThu7Phu7FyZeG7sXNCZcO1Z3Rlw7Vnw7VzZeG7q2hlw5Vm4bqy4buT4burdOG6tuG7rWXhu5Fm4buxcmXhu6lo4burZeG6uMOAdGXigJw6w4Lhu4Jl4buReOKAneG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7hurbhu5vhu7Fl4buPw7rhu7FzZcO0dOG7n+G7sWXDtXNtw4JlTcOCZeG7qeG6pMO1ZeG7sWjDiuG6s2XDteG7r2Xhu6nGoWXDteG6quG7sXJl4bq2buG6tGV14bq0ZcO1bcOCZeG7qWnDtWXhu4/hu7dlw7Xhu69l4bq+ZeG7q8OC4buz4buxZcO1c3Thu5vDgmXhu6vhu7dlw7Xhuqbhu7FyZeG6uMOAdGXhurh04bufw7Vl4buRZ+G6rmVD4buxcmXhu5FC4bqiw7Vl4burQ8O1ZeG7qULDgeG7sXJlw7XhuqhmZeG7sOG7k8OK4burZuG6tuG6tWXhu6pm4buxZSHhu7F04bq04buTw7Rl4bupaGXDtW3DgmXhu6lpw7Vl4buP4bu3ZXN04bud4burZXPhu610ZcO14buvZeG7kULhuqLDtWVzZnRl4bq0dOG7m8OCZcO1c3Vl4bq04bq24bub4bux4bq1ZcOVc3Xhu7FzZeG6uMO6ZeG6uMOzw4rhurNl4bq0c8O94buxcmXhurR04buxZeG7j2bhu7Fl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu61l4oCcOsOC4buCZeG7kXjigJ1l4bqww4Jm4buxZeG6tG3hu6tl4buR4bud4buxZeG7sOG7k8OK4burZuG6tmXhu6loZeG6tOG7rWjhu7Flw7Xhu69lw7XDgWXhurLDg+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlThu7HhurThu5PhurYudOG6tOG7qeG7k8SR4bqpw5VzdOG7m8OCZeG6tOG6tnZl4burZmXhurDDgmd04bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buO4bub4buxZcO1aeG7sXNl4bqyxJBlc+G7tWVzw4N04bqzZXND4buxcmXhurRz4bqkZeG6uOG7o2XhurRzw73hu7FyZeG6tHThu7Flw7Vzw4LDiuG7oeG7sWXhu7FzQuG6ouG7sXJlw7XhuqhmZeG7keG7t3Rl4buP4buv4buxcuG6s2XDteG6quG7sXJlw7Xhu69lxrBzw73hu7FyZXXhurRlw7Vnw7Vlw7Xhu7ll4buR4bu34buxcmXhurh04bub4buxZeG7qiFlxrBzw73hu7FyZeG6uMOCdGXGsHN0ZcO1bcOCZeG7qWnDtWXhu4/hu7dl4bqww4Jm4buxZeG6tG3hu6tl4buR4bud4buxZeG7sXLDvXRl4bqyZuG7rWXhu7FyQuG6oHRl4buO4bq2Znp04bup4bqzZeG6tHPDs+G7q2XDtXN1ZeG6tm7hurRl4buxc3Thu6PDgmXhu7FyQuG6oHRlw7Xhu63hu7Fl4bup4bub4buxZeG6tHThu53hu7FyZeG6rnPDreG7sWXhu5Hhu7N0ZeG6uGhlw7Vz4butZeG6tsSp4buxcmXhu5Ftw4pl4bupaGXDtXN04bubw4Jl4bq04bq2dmXhu6tmZeG6sMOCZ3Rlw7XhuqhmZeG7sXNoZVLhu6lmeuG7k+G6tuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qTPhu5nhurRl4bq44bujZcOK4budw4Jl4bq04buzZcO1c8OCw4rhu5vhu7Fl4burw73hu7HhurNl4buw4buTw4rhu6tm4bq2ZeG7qWhl4bur4bu34bq0ZeG6tHNCw4Hhu7FyZXN04bufw4Jl4bupw4Dhu7Flw7XhuqhmZXJ0w4B0ZeG7j+G7r+G7sXJl4buRZ+G6s2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhu6loZeG6tHPhuqB0Zcaw4buAZeG7keG7peG7sXNlw7Vm4butZcODZeG7jmbhurbDtWbhurVlLsOCw4pl4buxc3Thu5vhu7HhurNlw7Vzw4JlxrDhu4Bl4bq4duG7sXJl4buR4bqgdGXDtW/DgmXhurRz4bqoZcO14bqq4buxcmXhu7FzQmVzw7rhu7FzZeG6rmbhurZm4buP4but4bupZeG6uMOzw4rhurNl4bq4aGXDg2XhurRz4bqgdGXhu5F04buh4burZeG7sWjDiuG6s2Xhuq5z4but4buxcmXhu5Hhu7dlw7XhuqhmZeG7sOG7k8OK4burZuG6tmXhu5Fm4buxcmXhu5F0ZeG6vMOC4buz4buxcmXhurThurZv4burZeG6tOG6tnfhu7Fy4bqzZeG7qiFl4bqyxqFl4bq0c8SQw7Vl4bqyxJBlw7Vzw4F0ZeG7q+G7t+G6tGXDtWbhu7FzZeG7j2nDtWXhu7Hhu53DgmXDtMSQZmXhurho4butZeG6skPDtWXhurLhu7Phu7FyZcO1c8OBdGXhu4/hu6/hu7FyZcO14bqoZmXhu7Fyw710ZeG6smbhu61l4buxckLhuqB0ZeG7juG6tmZ6dOG7qeG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7quG7t+G6tGXhu5F04buh4burZeG7scOJZuG6s2Xhu5Hhu69l4bupaGXhurjDuWXhurThurZ1ZeG6tHN0ZeG7kW7DgmXDteG6qGZl4buw4buTw4rhu6tm4bq24bqzZeG7seG7ncOCZcO1xJDDgmXhurJm4butZcO14bqoZmXhu45m4bq2w7VmZeG7kcOsZcODZeG6uMO5ZeG6tOG6tnVl4bq0dOG7o+G7sWXhu5Fp4butZeG7qeG7n8O1c2XhurThurZndGXhurRzw7pl4bq4dOG7n8O1ZeG6skVlw7Thuqzhu7FyZTtm4bqyceG7reG6tsO0ZeG6ssahZeG6tm7hurRlxrBz4buvZcawc+G7i+G7sWXDtXbhu7Fl4bux4budw4Jl4buw4buTw4rhu6tm4bq2ZeG7kcOsZXPDs8OCZcO1w73hu7FyZcO14bqq4buxcmXhurLGoWXDtOG7jeG7q2Xhurho4butZcO1c23hu7Flw7XhuqhmZeG7juG6tsOC4bux4butZVHhu5Phurbhu7Fm4buxw7Thu5PhurLhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu7BzQuG7sXJlw7Vz4bulZeG6vOG7meG6tGXhurTDgHRlw4rhu53DgmXhurThu7Nlw7Vzw4LDiuG7m+G7sWXhu6vDveG7seG6s2XDtXPhuqThu7FyZeG6tGZl4bq44buN4buxZcO1c0JmZeG6tHPhu6Flc8O64buxc2XDtMOC4buxcmXhu5FC4bqiw7Vl4bq4buG7sWXhu5Hhu6PhurNlw7VndGXDteG7s+G6tGXhu6l5dGXDsuG7sWXhurJmw4Jlc8O64buxc2VzaHRlw7XhuqhmZeG7q+G7t+G6tGXhuq5zdGXhurjhuqxlw7Vzw4LDiuG7oeG7sWXhu7FzQuG6ouG7sXJlw7VzdeG7sXNl4bupaGXDtXN04bubw4Jl4bq04bq2dmXhu6tmZeG6sMOCZ3Rlw7XhuqhmZeG7sXNoZVLhu6lmeuG7k+G6tuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS5u4bq0ZcO1w61l4buRdOG7o8OCZeG7j3Thu53hurThurNl4bqww4JnZeG6tOG6tsO64buxc2XhurJm4buxcmXhurThu5vhu7Fl4buR4bu5dGXDtXPhuqhl4bq0aXRl4buqZuG7sWUh4buxdOG6tOG7k8O0ZeG7kWbhu7FyZeG7kXRl4bq4aOG7rWXhu4/hu51l4bq04buJw7VlxrBzdGXhu7FzaGVS4bupZnrhu5PhurZl4oCcw7Vzw4F0ZeG7qW/DiuKAneG6tWXhu5Dhu6Fl4bquc8Ot4buxZeG7keG7s3RlcnTDgHRlw7Vz4bqoZeG7sXJC4bqgdGXhu6rhu4ThurNl4buxc8OJ4buxcmXDteG7uWXhu5Hhu7fhu7FyZeG6uHThu5vhu7Fl4buqZuG7sWUh4buxdOG6tOG7k8O0ZeG7kcOsZeG6tHThu53hu7Flc2jhu7FzZcO1Z8O1ZcO1w4Lhu7fDtWXhu4904buhw4Jl4bq0w7rhu7FzZeG6tm/hu6tl4bq24bu34bqzZcOK4bubw4Jlw7Vvw4Jl4bq4dOG7n8O1ZeG6ssOA4burZcO1c8OCw4rhu6Hhu7FlcnRm4butZeG7keG7t3Rl4buP4buv4buxcuG6tWXDlXNCZmXhurZ5ZeG7keG7t+G7sXJl4bq0c2d0ZcO14bqoZmXhu7FzaGVS4bupZnrhu5PhurZl4bq2ZmXhurJm4butZeG6tHPDumXhu49B4buxcmXDtXPhu7PDteG6s2XDteG7r2VzaOG7sXJl4bup4butaeG6tGXhurRzw73hu7FyZeG6tHThu7Fl4buR4buL4buxcmXhurTDrXRl4buqIWXhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhurDDgmbhu7Fl4bq0beG7q2Xhu5Hhu53hu7Fl4buw4buTw4rhu6tm4bq24bq1ZeG7kG3DimXhurZ5ZeG6tmjhu7FyZeG7qWhl4bur4bu34bq0ZcO1c3Thu5vDgmXhurThurZ2ZeKAnOG7sXJzdGXhu4904buxc+KAnWXDtEJl4bupw4LDs+G7sWXDteG6qGZl4buxc2hlUuG7qWZ64buT4bq24bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZcOq4bq/w6nhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq94bq54buFL+G6u8Op4bq/w7Thur3hurnDqcOpw6rDqeG7heG6tOG7h+G7gcOp4bupw6ot4bq74bq1xanhuq5yxJFlZuG7qeG6tMOgxJHhu6pm4buxZSHhu7F04bq04buTw7Rl4oCc4buRdGXhurJz4but4bqu4bqudOG7sXLigJ3hurFl4buQROG7sXJl4bq0dOG7sWXhurho4butZeKAnOG7q0LDgmXhu5Hhu7Vlc+G7icO1ZWfhu6vigJ3EkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkcOq4bq/w6nEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqp4buw4buTw4rhu6tm4bq2ZcO14buvZeG6tHPhu6Flw7Vz4bulZcO14buvZeG7qWhl4bur4bu34bq0ZeG6tOG6tnZlw7Vzw4F0ZcO14bqoZmXDtW3DgmXDtXPDgsOK4buf4buxZeG6tHNCw4Hhu7FyZXN04bufw4LhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu47hu5vhu7Flw7Vp4buxc2Xhu5Hhu6/hurNl4bux4budw4Jl4buR4bqk4buxcmXhu6loZeG7sXNoZVLhu6lmeuG7k+G6tmXhu6vDguG7s+G7sWXDtXN04bubw4Jl4bur4bu3ZeG7sOG7k8OK4burZuG6tmXhurRzw7pl4bur4bqsw7Vl4buRdcO1c2Xhu6loZXLDuuG6r2XDleG7r2Xhuq5zw610ZeG7kcOB4buxZeG6tHPDgm/hu7Fl4bupaGXDiuG7ncOCZeG6tOG7s2XDtXPDgsOK4bub4buxZeG7q8O94bux4bqzZeG7kULDgeG7sXJl4buxc3Thu5vhu7Fl4bupaGXGsHPDveG7sXJl4bq4aGXDtXPDgsOK4bub4buxZeG7q8O94buxZcO14bqq4buxcmXGsHPDveG7sXJl4bquc8OtdGXhu6loZeG7qeG6vmXDtOG7rWXDteG7s+G6tGXDiuG7ncOC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLm7hurRlw7XDrWXhu5Hhu6PDgmVzdOG7ocOCZeG6tm7hurRl4bq2eeG6s2Xhurh04bufw7Vlw7VzdOG7m8OCZeG7q+G7t2Xhu7Fzw4nhu7FyZcO1b8OCZeG6tHPhuqhlw7Xhu69l4bq0c0LDgeG7sXJlc3Thu5/DgmXhu6nDgOG7sWXhu7FzQmXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4bqyxqFlxrDhu5nhu61lcnRnZcO14bu5ZeG6rnN04budw4Jlw7XhuqhmZeG7qiFl4bq0aXRl4bqyaOG7sWXDtXND4buxcmXGsHPhu61n4buxZeG7qeG7m+G7sWXDtWbhu63hurVl4buQbcOKZcO14buvZeG6tHPhu6Fl4bupaGXDiuG7m8OCZeG6smfDtXNl4buR4buhZeG7sXNoZVLhu6lmeuG7k+G6tmXGsOG7gGXGsMOo4butZeG7sXPDieG7sXJl4bq04buCZeG6rnPhuqRl4buRZuG7sXJlw7Xhu69l4bq+ZeG7kcO54buxc2XhurLDg2Vzw4nDgmXhu6pm4buxZSHhu7F04bq04buTw7ThurVlw5VzdOG7neG7sWXhu6lC4bqiw7Vl4bupaOG7q2Xhu4/hu6/hu7FyZeG7kWdl4bq0c+G7k+G7rWXGsHThu6HDgmXhu5Fn4buxc2Xhu4/hu6/hu7Fy4bqzZeG6sMOCw63hu7FyZeG7j2dl4bq0c0LDgeG7sXJlc3Thu5/DgmXDteG6qGZlcnTDgHRlw7Vz4bqoZeG7sXJC4bqgdGXhu6rhu4Rl4buRw6xl4buRQuG6osO1ZeG6tHPhu6Flc3Thu5/hu7Fl4bq2buG6tGXhurZ5ZeG6uMOAdGXhu7Fzw4nhu7FyZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZXPhuqLhuq5l4bq04bq2QsOAw7Vl4buR4buvZcO14bqoZmVU4buP4bq2ZnN04bur4but4bq4dMO14bqzZSzDtXPhurrhu5N04bux4bqy4bq04buTdHLhu5PhurZl4bq4aGXhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhu6loZcOV4bq1ZTvhu63hu7Fm4bupw7Thu63hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDlXPDguG7sXJl4bqww4LDimXhu6lpdOG6s2XhurRzw73hu7FyZeG6tHThu7Fl4buqIWXhu6vDguG7s+G7sWXhurLDg2Vzw4nDgmXhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4bupaOG7q2XDtWfDtWXhu6pm4buxw4LDtXRm4bux4bqyZeG7q0Thu7FyZeG6tHPDumV14bq0ZeG7q2hl4bup4butZeG6uGhl4buPxJDDtWXhurRDw7Vl4bq0c8O6ZeG7sXN04bujw4LhurVlw5Xhu69l4bupxqHhurNlw7Vnw7Vlw7Xhu7ll4buR4bu34buxcmXhurh04bub4buxZcO14bqoZmXhu6ohZeG7q8OC4buz4buxZeG6tOG7s+G7sXJlxrBzQ2Xhu7FzaGVS4bupZnrhu5PhurZlw7Xhuqbhu7FyZcO1Z8O1c2XhurDDgsOt4buxZeG6tOG6tsO5ZeG7j+G7r+G7sXJl4buRZ2XDteG6qGZlcnTDgHRlw7Vz4bqoZeG7sXJC4bqgdGXhu6rhu4Rl4bq04bq2QsOAw7XhurNl4bq24bu1dGXhurLGoWXhurR04bud4bquZeG7kULhuqDhu7FyZeG7kXRl4buxQsOAw7Vl4buPQsOAw7Vlw7XhuqhmZeG7keG7t3Rl4buP4buv4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlThu7HhurThu5PhurYudOG6tOG7qeG7k8SR4bqp4buQbcOCZeG7q8OAdGXhu6loZcO1c23hu7FlZ3Thuq/huq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu7Dhu5PDiuG7q2bhurZl4buRw6xlxrBza+G7sXJl4buRw7nhu7FzZeG7kULhuqLDtWXhurRzQsOB4buxcmVzdOG7n8OCZeG6uMOAdGXhu5Fr4buxcmXDtW7huq5lw7Vzw4F0ZeG7j+G7r+G7sXJlc8OB4buxZeG6ucOpZeG7seG7i+G7q2XhurDDgmbhurVlLsOCw4pl4buxc3Thu5vhu7HhurNl4oCc4bq0dOG7ocOCZT/hu5Phu6nhu5PigJ1lxrBzw73hu7FyZeG6rnPDrXRl4bur4buv4buxZXNo4buxcmXhu5Fn4buxcmXhurR04buxZcO04bqm4buxcmXhurho4butZeG7qeG6pMO1ZeG7sWjDiuG6tWXhu6pm4buxZSHhu7F04bq04buTw7Rlw7Vv4buxZeG7sXPDieG7sXJlc2jhu7FyZXN04bufw4Jlw7VzbuG6tGXhu6lC4bqi4buxcmXhu5Hhu6FlxrBzeGZl4bupbuG6rmXhurho4butZeG7keG6pOG7sXJlw7VzQWXDiuG7ncOCZcO14bqoZmXDtW3DgmXhu6lpw7Vl4buP4bu3ZeG6uGhlU2bhurbhurbDimXGr2bhu7Hhu5Nlc+G7rWrDtWXhu6zhurJzdOG7q3Phu5Phu6tl4burw4B0ZeG7qWhl4oCcw7VzbeG7sWVndOKAneG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS5p4burZeG6tHPhuqB0ZeG7j3hl4bqww4JmZeG6uG7hu7Fl4buR4bujZeG6tHPhuqhl4burw73hu7Fl4buRZuG7sXJl4bux4bu5dGXhu5HDuuG7sXNl4bux4bu5dGXhu5Fn4burZeG6tGl0ZeG6sm3hu7Fl4bus4bupw7RlLuG6tmZxceG7reG6tsO0ZeG7q27DimXhu7FyaMOKZeG6uERmZeG6sMOCZuG6tWUxw7ll4bq04bq2dWXhu6toZcO1Z8O1ZeG7qmbhu7HDgsO1dGbhu7HhurJl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRl4burw4Lhu7Phu7Fl4buR4bu3dGXhu4/hu6/hu7FyZeG7j+G7uWXhurLDguG7sXJl4buR4buvZeG7qWhl4bur4bu34bq0ZeG6tHThu6Phu7Fl4buRaeG7rWXDteG7ieG7q2XhurJn4bq0ZeG6tHPhuqjhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDlXPhuqThu7FyZeG6tGZl4buR4bujw4Jl4bq0c27DimXhurZ54bqzZeG7qmbhurbhurR0ZuG7qWVyb+G7sWXhu7FzQmXGsHPDveG7sXJlw7V24buxZeG6tELDgeG7sXJl4bupZnRl4bq0aXRl4bus4bupw7RlLuG6tmZxceG7reG6tsO04bqzZTLhu5Nyc+G7reG6tuG6suG6tGXDtXNCZmXhu5Hhuqhl4bq0b+G7q2Xhu5Hhu6Fl4buRZ2XDtXPhu61l4buqIeG6s2U7ZuG6snNx4but4bq2w7Rl4bq0c8O6ZeG7kWbhu7FyZcO14buvZcO0bsOCZXN04bufw4Jl4oCc4bupauG7sWXDtG/hu7HigJ1l4bqyZsOCZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhu7Hhu7l0ZeG7kcO64buxc2Xhu7Hhu7l0ZeG7kWfhu6vhurNlw7Vnw7VzZeG7kWdlw7XhuqhmZTvhurnDqWXDteG6quG7sXJlxrBzw73hu7FyZeG6rnPhuqZlc+G6ouG6rmXDtXPhu61l4oCc4bq4w7ll4bq04bq2dWXhurzDrWXhurLhuqThu7Fy4oCd4bq1ZeG7sHPDuuG7sWXhurho4butZeG7j+G7s3Rlw7XDreG7sXNl4bq0c8SQw7Vl4bq0aXThurNl4buqIWXhu5Fm4buxcmXhurZu4bq0ZeG6tOG6tsO94buxcmXDtXPhuqBl4bq4aOG7rWXhurLEkGXDtcOz4bquZeG7j+G7neG7sWXDteG6qGZl4buxc8OJ4buxcmXhurThurbDguG7sXJl4bquc+G7reG7sXJlw7Xhu4nhu6tlw7VzbuG6tGXhu6lC4bqi4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhur/hur3hur3huq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq94bq54buFL+G6u8Op4bq/w7Thur3hurnDqcOpw6rhurvDqeG6tOG7heG6veG6v+G6veG7qeG6uS3hur3hurXFqeG6rnLEkWVm4bup4bq0w6DEkeG7qmbhu7FlIeG7sXThurThu5PDtGXigJzhu5F0ZeG6snPhu63huq7huq504buxcuKAneG6sWXhu5BE4buxcmXhurR04buxZeG6uGjhu61l4oCc4burQsOCZeG7keG7tWVz4buJw7VlZ+G7q+KAncSRZeG6unTDtOG6tHPDoMSR4buDw6nDqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4bq/4bq94bq9xJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qcOVZ8O1ZeG7qmbhu7HDgsO1dGbhu7HhurJlw7Vv4buxZXNo4buxcmVzdOG7n8OCZcO1c0NlxrBzw73hu7FyZcO1b+G7sWXDtXN04bubw4Jl4bq04bq2dmXhurRzQsOB4buxcmVzdOG7n8OC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5VzbeG7sWXhurLhuqThurRlw7XhuqhmZS7hu63hurThurThu5Phu7FzZuG7q2UtZVNm4bq24bq2w4plxq9m4bux4buTZeG7kULhuqLDtWXDtXPhu61l4bupaGXhuq5z4bqmZXPhuqLhuq5l4buxc27hurRl4bq4w4B0ZeG7qiFl4bup4bqkw7Vl4buxaMOK4bq1ZeG7kGvhu7FyZcO1buG6rmXDteG6qGZlw7Vtw4pl4bqy4buL4buxZeG7j2jhu7Flc2jhu7FyZeG7kW/DgmXhu5I/4buoZeG7kcOsZeG7kULhuqLDtWXGsHThu6Hhu6tlw7VzQ+G7sXLhurNlxrBza+G7sXJl4buRw7nhu7Fz4bq1ZUbhu7FzZcO14bqq4buxcmXhu5HDrGXhurDDgmdl4bqww4Lhu5Phu7Fl4bq4w4B0ZeG7q8O9dGXhurThurZC4bqg4buxcmXhu7By4butaXRlc2nhu7FyZUbhu7Fz4bqzZeG6ssSQZeG7kWZl4bux4buL4buxcmXDteG6qGZlxq9m4bux4buTZcO14bqq4buxcmXhurLGoWVydOG6pOG6rmVzaOG7sXJlw7XDveG7sXJlw7XhuqhmZeG7qiFl4bq04bq2w4Nl4bux4bub4buxZeG7kWZlw7Rp4buxcuG6tWXhu7Bzw4nhu7FyZeG6uG7hu7Fl4buR4bujZcO14buz4bq0ZeG7qXl0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7Vtw4Jlw7Vzw4LDiuG7n+G7sWXhu7Fow4pl4bupaGXhu6l04bufw4Jl4buxc2hlUuG7qWZ64buT4bq2ZcO14buvZeG6sMOCw4rhu53hurRl4bq0beG7q2XDtXN04bubw4Jl4bur4bu3ZeG7sXLDvXRl4bqyZuG7rWXhurTDgsOK4buh4buxZUbhu7FzZeG6uGhlw73hu7FyZcO1c+G6qGXhu6jhu5PhurjDimXDteG7r2XDtXPDucOCZeG7sXPDrWXhu7FyQuG6oHThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu47hu5vhu7Flw7Vp4buxc2XGr2bhu7Hhu5PhurNl4bq0c8O6ZeG6tHThu6Phu7Fl4buRaeG7rWXhu5Fm4buxcmXhu5FC4bqiw7Vlw7XDrWXDtXNtw4JlTcOCZeG6suG7i+G7sWXhu5Hhu6/hu7Fl4bupaGXhu6zhurJzdOG7q3Phu5Phu6tlw7Xhuqrhu7FyZeG6ssahZeG7qWhl4bqyxJBl4buP4bu5ZeG6ssOC4buxcmVz4bud4bq0ZeG6skPDtWXDtXNu4bq0ZeG7qULhuqLhu7FyZcO1c+G7rWXGsHNtw4JlcnN0ZeG7j2jhu7HhurVl4buQQsOB4buxcmXhu7FzdOG7m+G7seG6s2Xhu6ohZcO14bqq4buxcmXhurLGoWXhuq5zw610ZcO1aeG7sXNl4bq04bq2ZuG7sXNl4bq4w4B0ZeG6tm7hurRl4buxc3Thu6PDgmXhu5FpdGVydGZl4bq4aGXhurLEkGXhu7Fzw7Phuq5l4buxc8Sp4buxcuG6s2XhurRzdOG7ncOCZeG6sMOCw4rhu53hurRl4buR4butZ+G7sWXDteG6qGZl4buxc2hlUuG7qWZ64buT4bq2ZeG7qcOCw73hu7Fl4bupaOG7q2VzeOG7sXJl4buxc8OJ4buxcmXhu6vhu63hu7FyZeG7q8OC4buz4buxZcO14bqoZmXDtWfDtWXhu6pm4buxw4LDtXRm4bux4bqy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5Vtw4Jlw7Vzw4LDiuG7n+G7sWXhurRpdGXhurRzaOG7sXNl4bquc+G7s2Xhu6pm4buxw7Vz4buT4bqy4bq04buT4bq2ZeG6uGjhu61l4bup4bqkw7Vl4buxaMOKZeG7sXNCZeG7q+G7t+G6tGXhu4/hu7dl4bquc3Thu6tl4buRb8OKZXJmw4plw7Vu4bux4bqzZeG7kWbhu7FyZcO14buvZeG7sXN04bujw4Jl4bquc3VmZeG7sXNCZeG7q8OC4buz4buxZcO1c+G7s+G7sXJl4bupaXRl4buxc2bDgmXhurRpdGXhu6vhu7fhurRlw7Vtw4Jl4bupacO1ZeG7j+G7t+G6tWXGr+G7neG6tGXhurDDgsOtZeG6tHNu4bq0ZeG6uHfhu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhurJt4buxZeG7j+G7r+G7sXJlw7Xhuqbhu7FyZeG6uHThu5/DtWXhu4904buhw4Jl4bq0w7rhu7FzZeG7q2nhu7FzZeG7q8ahZcO14bqoZmXDteG7uWXhu5Hhu7fhu7FyZeG6uHThu5vhu7Fl4buRw6xlxrBzdOG7neG7sWXhu7FzaGVS4bupZnrhu5PhurZl4bquc8OtdGXhurTDguG7sXJlw7VzdOG7m8OC4bqzZeG7sXNC4buxcmXhu6l04bufw4Jl4oCc4burQsOCZeG7keG7tWVz4buJw7VlZ+G7q+KAnWXDteG6qGZlcnTDgHRlw7Vz4bqoZeG7sXJC4bqgdGXhu6rhu4Rlw7Xhu69l4bq0c+G7oWXhurRzaOG7sXNlw7XDveG7sXLhurNlw7Vz4bqk4buxcmXhurRmZXPDrMOKZcO14bqm4buxcmXDtXPhuqBl4buR4buv4buxZeG7sXPDieG7sXJlxrDDucO1c2Xhu4/DreG7sWXhu5Fvw4pl4bq0c+G6pGXhurjDuWXhurRpdGXhurJt4buxZeG7rOG7qcO0ZS7hurZmcXHhu63hurbDtGXhurThurbhu63hu7FyZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhurLhu4nhuq5l4bq0w4B04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqp4buwcsOCw4pw4buxZS5z4buJ4buxcuG6rS/huq7huqk=

Nguyễn Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]