(vhds.baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND, ngày 13/8/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND, ngày 13/8/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cảng nước sâu Nghi Sơn là động lực cho xuất khẩu của Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới trong giai đoạn tới có tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; từ đó, xác định mục tiêu, định hướng phát triển của kế hoạch năm 2021 phù hợp với mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Phát triển mạnh mẽ 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; khuyến khích xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phải phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh đạt từ 9,5% trở lên...

Đ.T


Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]