(vhds.baothanhhoa.vn) - Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì tiền đạo Nguyễn Quang Hải không phải cái tên xa lạ bởi anh cùng với Công Phượng là một trong hai tiền đạo xuất sắc nhất của làng bóng nước nhà trong khoảng dăm bảy năm trở lại đây. Với Quang Hải, CLB Bóng đá Hà Nội thực sự là một thế lực đáng kể ở sân chơi cao nhất làng cầu quốc nội. Và chính vì có phong độ xuất sắc mà Quang Hải đã có cơ hội sang trời Âu thi đấu, khoác áo CLB Pau FC (Pháp).
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nDtOG7psWo4buu4buAfTThu4DGoMWoW8OhU8Od4buAxaglxq/hu4DFqDI6w53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4B9xq9Uw53hu4Dhu5xL4buy4buA4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr0Uvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJ4bu3O8av4buAw53hu6YyLMav4buAxajDlVnhu4BZKuG7gOG7luG7tMOd4bum4buA4bucxKjhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAfcWo4buq4buAfcavVMOd4buA4bucS+G7suG7gMO04bumW8Ohw5nDneG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gGpMxq/hu4BXxag9w53hu6bhu4ApxahMxq/hu4DGoMSoxq/hu4B9UsOd4buAYeG7iOG7gFhL4buA4buWIcav4buA4buIw53FqOG7gMagIsOd4bum4buAODvGr+G7gOG6vT3DneG7puG7gMO5xagyLsOd4bum4buAWErhu4BZKn3hu4B9PuG7ssOd4bum4buAxajhu4jGr+G7gH3Gr1TDneG7gOG7nEvhu7Lhu4BhW8OUfeG7gHtPxqDhu4DDncWow5R94buAxqAw4buI4buAWErDneG7puG7gOG7luG7tMOd4bum4buAw50yO8ag4buAw53FqErhu4B9PuG7ssOd4bum4buAV8Wo4buyTMOd4bum4buA4buaTlnhu4Dhu5ZMw6Hhu4DDnU5Z4buAfT4h4buAWEvGr+G7gOG7nMOVw6FC4buA4bu3O8av4buA4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr+G6quG7gOG6veG7j+G6u+G7gOG6u+G7tMOd4bum4buA4bucxKjhu4BqSuG7gMO0Ksav4buAfcWoNcag4buAezXhu4BYSuG7gFkqfeG7gH3FqFPhu4BYNcag4buA4bucxKjDneG7puG7gFfDmuG7gCHhu4B7w5XDneG7gMagxag6xq/hu4DGoOG7iOG7suG7gMOdxajDlH3hu4BYSsOd4bum4buAxqDhu5Bb4buAPFskxqDhu4DDnSrGr0Lhu4Dhu7dK4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4A44buq4buAxqDhu7Thu4Apxajhu7LDneG7puG7gOG7nCrhu4BhW8OUfeG7gHtPxqDhu4BZSuG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gGpMxq/hu4Dhu5xN4buAxqDhu7Thu4DGoDrhu4DFqCrGr+G7gHvhu4jDneG7puG7gH0+LMav4buAY1vhu4B9xajGr+G7gOG7nMOUW+G6quG7gFfFqOG7ssSoxqDhu4DEqOG7suG7gOG6veG7j+G6u+G7gMO54buIW+G7gOG7ieG6veG7gETDucWoxKgpxJBCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7hu5p9xahbWeG7luG7gMav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buASeG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEbDjeG7gilh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4RG4buKL+G7gsONw43hu5pI4buGw4xI4buGRuG7hH3DjEjDjMOMWOG7ii3hu4Lhu4ZI4buaSeG7guG7huG7guG7iuG7hEZ9RuG7isON4buE4buEWOG7hkJWKeG7puG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7Thu6bFqOG7ruG7gH004buAxqDFqFvDoVPDneG7gMWoJcav4buAxagyOsOd4bum4buAxqAw4buI4buAfcavVMOd4buA4bucS+G7suG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gGpMxq/hur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur5J4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkbDjeG7guG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DieG6tcOdxajhu4BZxq/DncWo4buAxajhu7jhu4hCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4l14buAxqDFqMOVW+G7gGNb4bqq4buA4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr+G7gMagxajhu7Lhu4B9xajDlMOh4buAWeG7qsOdxajhu4BYSuG7gFkqfeG7gMag4buQW+G7gH3FqDDhu4At4buAxqA9w53hu6bhu4Dhu5rDlcOd4buAxqDhu7Thu4B9PsSoxqDFqOG7gMOdxajGr1VZQuG7gOG6vcWo4buMw53hu6bhu4B9xahT4buAWUrhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4BqTMav4buAfVvDoVLDneG7gOG7liThu4BYWz3DneG7gHvhu47DneG7gHtKw53hu6bhu4B9xajGr+G7gOG7nMOUW+G7gMagxajhu7Lhu4B9W8Ohw5rDneG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhuqrhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buc4bu04buAxqDhu7Thu4DGoMWoxq9Tw53hu4Dhu5rhu7DGoMWo4buA4bqv4buJ4buJ4buA4bq9Wynhu4Dhu4Thu4bhu4Thu4Thu4Apxajhu6jhu4jhu4B9PjI7xqBC4buAw7U7xq/hu4Dhu5zDlcOh4bqq4buA4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr+G7gOG7nE3hu4B9PiHhu4A4VOG7gFfFqOG7ssSoxqDhu4DEqOG7suG7gOG7nCrGr+G7gH1bw6HDmsOd4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gH3FqOG7iFnhu4Dhu5o14buA4bumxq9Mxq/hu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gMWoN1vhu4A8WyTGoOG7gH1T4buAajLDneG7puG7gMawxajhu7DDncWo4buA4buE4buG4buE4buEQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrA+MjvGoOG7gOG7nOG7tOG6quG7gD3DneG7puG7gH3FqOG7kMOh4buAw53hu6YyLMav4buAakrDneG7gOG7pVskxqDhu4DDueG7iD5X4buAauG7iMOd4bumLXvhu6Lhu7Lhu4DGoDDhu4jhu4Dhu5wqxq/hu4B9W8Ohw5rDneG7gDxbJMag4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu7fGr1V94buAw7Thu4hZ4buAV8Wo4buMw53hu6bhu4Dhu5zhu7DDncWo4buAPsOUfeG7gFlbJMOd4buAfcavVMOd4buA4bucS+G7suG7gMOdSsOh4buAPFvhu4jDoeG7gDhU4buAfcWoxq/hu4Dhu5zDlFvhu4B9S8av4buA4bqv4buJ4buJ4buA4bq9Wynhu4Dhu4Thu4bhu4Thu4Thu4BE4bumxq9Mxq/hu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gMWoN1vhu4A8WyTGoOG7gH1T4buAajLDneG7puG7gMawxajhu7DDncWo4buAw53FqMOTWeG7gMagxahLw6Hhu4Dhu5xK4bqq4buAxqDFqFvhu5jDneG7gOG7luG7sOG7gMagxajhu7Lhu4Dhuq/hu4nhu4nhu4Dhur1bKeG7gOG7hOG7huG7hOG7hMSQQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr+G7gMagxajhu7Lhu4Dhu5bGr1N94bqs4buA4oCcxrA9xq/hu4A4SuG7gGrhu4/hu7fhu4DDueG7iD5X4buA4bucTeG7gMagIsOd4bum4buAfcWoTOG7suG7gFhb4buSw53hu4A4VOG7gDjDlMOd4buA4bucVOG7gMOdSsOhQuG7gOG6vzIuxqDhu4BXxajhu7LEqMag4buAxKjhu7Lhu4B9W8Ohw5rDneG7gOG7t8avVX3hu4DDtOG7iFnhu4B9xajGr+G7gOG7nMOUW+G7gCHhu4Dhu5bDlH3hu4DGoDPhu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG7nMOUW+G7gMOdSuG7suG7gFhK4buAWeG7ssOd4bum4buAWVskw53hu4DGoDDhu4jhu4Dhu5ZMw53hu4B9xajDlcOd4buAfT3Gr0Lhu4DGsD3Gr+G7gFhbPcOd4buAWVskw53hu4Dhu5wyLsag4buAPuG7iOG7gHvDlcOd4bqq4buAWFs9w53hu4BXxajEqH3hu4BXxajhu4jhu7Lhuqrhu4B9W8Oh4buAw53FqMavUsOd4buAOMavVcag4buAxqDhu7Thu4Dhu5wyLsag4buAfcWoxq/hu4Dhu5zDlFvhu4Ah4buA4bqv4buJ4buJ4buA4bq9Wynhu4DFqOG7iMOh4buAV8WoPcOd4bum4buAfcWo4buq4buAKcWoIOG7gH3FqFsqxqDhu4A4SuG7suG7gMagxahbw6FVw53hu4B9O8av4buA4bucw5XDoeG7gHtR4buAWEpZ4buAOMavVcag4buAODvGr+G7gOG6veG7j+G6u+G7gMagMOG7iOG7gFnhu6rDncWo4buAPuG7iOG7gHvhu4jhu7LigJ1CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhur0xw53hu6bhu4DGoOG7kMOd4buAKcWoTMav4buAw53hu7TGr+G7gH3FqFJZ4bqq4buA4bumxq9Mxq/hu4Dhuq/hu4nhu4nhu4Dhur1bKeG7gOG7hOG7huG7hOG7hOG7gFhK4buAWSp94buAe8OVw53hu4DGoMWoOsav4buAV8WoW+G7gDg1xqDhuqrhu4BXxag9w53hu6bhu4DDncOTWeG7gH0+4buyw53hu6bhu4DFqFXhu4B9xagkw53hu6bhu4B9xajGr+G7gOG7nMOUW+G7gMagxajhu6jDncWo4buAfcWoM8ag4buAxqAw4buI4buA4buPxq9Sw53hu4Dhu5zhu7JKw53hu4Dhurvhu7TDneG7puG7gOG7nMSo4buAxrDFqFPhu4Dhu6bGrzvGr+G7gEThu4lr4buJ4bqvxJBC4buA4bu3O8av4buAxqDEqMag4buA4bumxq9Mxq/hu4Dhu5zDlFvhu4DGoMWo4buow53FqOG7gH3FqDPGoOG6quG7gH3FqOG7ouG7suG7gDxbw6Hhu4Dhu5zhu7DDncWo4buAxqAw4buI4buA4buJa+G7ieG6r+G6quG7gMagxKjGoOG7gOG6veG7j+G6u+G7gMag4bu04buAfT7EqMagxajhu4DDncWoxq9VWeG7gH0+TOG7gMag4buQW+G7gH3FqDDhu4A4VOG7gFhKWeG7gMOd4bumxajhu67hu4jhu4A4IOG7gMagIsOd4bum4buA4bucKsav4buAfVvDocOaw53huqjhu4DGoOG7tsOd4buAODvGr+G7gMagxKjGoOG7gOG7psavTMav4buA4bucw5Rb4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B9xagzxqDhuqrhu4Dhur3hu4/hurvhu4DGoOG7tOG7gDxbw6FUw53hu4B9NOG7gMagxagkxq9C4buAw7Thu7TGr+G7gMagxKjGoMWo4buAV8WoxKjGoOG6quG7gDg7xq/hu4DGoMSoxqDhu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG7nMOUW+G7gFfFqD3DneG7puG7gMagxajhu6jDncWo4buAfcWoM8ag4bqq4buA4buWTMOd4buAfcWow5XDneG7gMag4buQW+G7gH3FqDDhu4A4SuG7gOG7nCrGr+G7gH1bw6HDmsOd4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7gFlK4buA4buIw53FqOG7gH3hu4jhu4BZWyTDneG7gOG7nDIuxqDhu4ApxaggxqDhu4A4IOG7gMWo4buySsOd4buAfeG7skrDneG7gOG7luG7sOG7gOG7nCrDneG7puG6quG7gCnFqCDhu4B9xahbKsag4buAOErhu7Lhu4Dhur3hu4/hurvhu4DGoMWoMOG7gDxbTMOd4bqs4buAxajhu7jhu4B9xajhu6jGoMWo4buAfcWo4buq4buAxqDFqOG7suG7gDhU4bqq4buAV8WoPcOd4bum4buAfcWo4buoxqDFqOG7gH3FqOG7quG7gH3FqD3Gr0Lhu4DGsD7hu7LDneG7puG7gH0+MizDneG7puG7gMWoLinhu4DGoOG7kFvhu4B9xagw4buAWErhu4BZKn3hu4A44buw4buAfT7hu6jhu4A8W+G7iMOd4buAfT7hu7jDneG7puG6quG7gOG7nOG7tMOd4bum4buA4bum4bu0KeG7gFg7w53hu4DGoMWo4buy4buA4bucKsav4buA4buW4bu0w53hu6bhuqrhu4Dhu5wyOsOd4bum4buAw53FqMavUsOd4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDhu7Thu4DGoMWoW8OhVcOd4buA4bq94buP4bq74buA4buaw5nhu4Dhu5pKw53hu6bhu4DigJzDncWoTOKAneG6qOG7gDg7xq/hu4DGoOG7kFvhu4B9xagw4buA4oCcfcWoMizDneG7puG7gH3FqDIsw53hu6bhu4Dhu5bhu5LGoOG7gH0+W8Od4bum4oCd4bqq4buAxqDhu7Thu4DGoDHDneG7puG7gH0kfeG6quG7gFfFqD3DneG7puG7gMag4bu04buAxqAxw53hu6bhu4DGoMWo4buMw53hu6bhu4B74buI4buy4buAfcWo4buq4buA4bq94buP4bq74buAfcWoMizDneG7puG7gH1L4buy4buA4bucxq9UW+G7gFfGr1XDnUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vcWo4buy4buAw51Sw53huqrhu4B9PsSoxq/hu4DDneG7pjIuxqDhu4A4O8av4buAKcWo4buQw53hu4Dhu5w9w53hu6bhu4DGoMSoxqDhu4DGoCbhu4Dhu5wqw53hu6bhu4A4xq9Sw53huqrhu4DDneG7pjIsxq/hu4A4xq9TfeG7gOG7lkrGr+G7gMOdSsOh4buAV8WoPcOd4bum4buAxahU4buAWeG7ssOd4bum4buAWVskw53hu4B9xq9Uw53hu4Dhu5xL4buy4buA4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr+G7gOG7nDIuxqDhu4Dhur3hu4/hurvhu4DDueG7iFvhu4Dhu4nhur3hu4DGoMWo4buy4buAOFThu4DDnTI7xqDhuqrhu4Dhu5Yhxq/hu4Dhu5w6w53hu4Dhu6bGr0zDneG6quG7gMOdU1vhu4BXxag9w53hu6bhu4B9xajDmuG7gDhU4buAw53FqErhuqrhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4BqTMav4buAWTvGr+G7gFhK4buAxqDhu5Bb4buAfcWoMOG7gDxb4buIw53hu4B9PuG7uMOd4bum4buAfT7hu7LDneG7puG7gH3FqErDncWo4buAKcWo4buQw53hu4Dhu5wqxq/hu4Dhu5bhu7TDneG7puG7gMO5xajEqCnhuqrhu4Dhu5oi4buAw7nhu4hb4buA4buJ4bq94buAxqAxw53hu6bhu4DGoMWoMuG7iOG7gCnFqEzGr+G7gFhK4buA4bucKsav4buA4buW4bu0w53hu6bhu4DGoOG7tOG7gH3FqDPhu4DFqEvDneG7puG7gMag4buI4buy4buAIeG7gOG7nMOUfeG7gMOdMjvGoOG7gMWo4buqw53FqOG7gFggxqDhu4BYTsOd4bum4bqs4buAw7nhu4hb4buA4buJ4bq94buA4buc4buIw53hu6bhu4B9xajGr+G7gOG7nMOUW+G7gCHhu4Dhu4/Gr+G7plvhu6Lhu4Dhu4Thuqrhu4Dhu6bGr0zGr+G7gOG7nMOUW+G7gMWoS8Od4bum4buA4buE4buAxqAw4buI4buA4buW4bu0w53hu6bhu4Dhu5zEqOG7gMO5xajEqClC4buAxrDFqDPhu4DFqEvDneG7puG7gMagMOG7iOG7gMWo4bu44buAxqAxw53hu6bhu4BXxajEqOG7gFfFqMavUlnhu4B9JMOd4bqq4buA4bucM8Od4bum4buAfcWoM+G7gOG7gkfhu4B9PuG7ssOd4bum4buAfSbDneG7puG7gHsk4buA4buE4buG4buA4bucKsav4buAfcWo4buIWeG7gOG7mjVC4buAxrA+MizDneG7puG7gMWoLinhu4Dhu6Vb4buIw53hu6bhu4BqTMav4buA4bucMi7GoOG7gH1L4buy4buA4bucxq9UW+G7gFfGr1XDneG7gH3FqMav4buA4bucw5Rb4buAxqDFqOG7suG7gOG7nCrGr+G7gH1bw6HDmsOd4buAPFskxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG6quG7gMagxahPxqDhu4DGoMWoT8Od4buAxqDhu5Bb4buAfcWoMOG7gMOd4bumMizGr+G7gOG6vz3DneG7puG7gOG6r8Odxajhu4DGoMWoMuG7iOG7gH3hu6pZ4buA4bucMi7GoOG7gMagxag/4buA4bucM8Od4bum4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B9xagzxqDhu4Ah4buA4bq94buP4bq74buAWTvGr0Phu4B14buAKcWoMjrDneG7puG7gOG7msavVcOd4buAV8WoxKjGoOG6quG7gDg7xq/hu4BZKn3hu4DGoOG7kFvhu4B9xagw4buA4buW4bu0w53hu6bhu4Dhu5zEqOG7gMagxahbw6FSw53hu4DDneG7psWoxq9VKeG7gOG7psavSlvhu4BXxajEqH3hu4BXxajhu4jhu7Lhuqrhu4DGoCTDneG7puG7gMWoxq9Tw53hu4B9xajhu6rhu4DDncWoN8Od4bum4buAfcWoxKjGoMWo4buAfcWoM8ag4buAWTvGr+G6quG7gOG7nOG7rMOdxajhu4DGoOG7iOG7suG7gFk7xq/hu4BZO8av4buAWErhu4B9xagz4buAxqDhu5DDneG7gMagxajGr8Odxajhu4ApxaggxqBC4buAxanDlcOd4buAxqDFqDrGr+G7gOG6r+G7ieG7ieG7gOG6vVsp4buAODvGr+G7gMO04bumW8Ohw5nDneG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gGpMxq/hu4Dhu5rhu5Rb4buAe+G7iOG7suG7gMagMcOd4bum4buAWErhu4B7w5XDneG7gMagxag6xq/hu4DigJzGoDHigJ3hu4A4SuG7gH3Gr1TDneG7gOG7nEvhu7Lhu4DDnUrDoeG7gMagIsOd4bum4buA4bucJcOd4bum4buA4bucKsav4buAfTTDneG7puG7gOG7nDPDneG7puG7gH0+UsOd4buA4buc4busw53FqOG7gMag4buI4buy4buAw53FqMOUfeG7gMagxKjGoMWo4buA4bucw5XDoeG7gFfFqD3DneG7puG7gFjDlVtDRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu7dK4buAPFtM4buAWErhu4BXxajGr+G7gMOd4bu0xq/hu4A4VOG7gHs14buAxagqxq/hu4DDncWo4buSKeG7gMagMOG7iOG7gFnhu6rDncWo4buAODvGr+G7gFk9xq/hu4B9PjIsw53hu6bhu4Dhu5bhu7TDneG7puG7gOG7nMSo4buAw7nFqMSoKeG7gMOd4bu0xq/hu4A+xq9Sw53hu6bhuqrhu4DGoMWow5Vb4buAY1vhu4DDneG7tMav4buAxqDFqFvDneG7puG6quG7gOG7pVvhu4jDneG7puG7gGpMxq/hu4DGoMWo4buy4buA4buWxq9TfeG6rOG7gOKAnMawPcav4buA4buc4buIw53hu6bhu4DGoCThu4Dhu6ZPw53hu6bhu4B9xajhu6jGoMWo4buAw53hu6bFqMav4buAODvGr+G7gFgkxq/hu4DGoMWoOsav4buAxqAw4buI4buA4bq94buP4bq74bqq4buAODvGr+G7gH09xq/hu4BZ4bu4xq/hu4B9xagz4buAOOG7lMOd4buAIeG7gH0+MjvGoOG7gFlPfULhu4DGsD3Gr+G7gHtR4buAxqAk4buA4bumT8Od4bum4oCdQuG7gOG6v03hu4DGoOG7tOG7gMOdxag3w53hu6bhu4B9xagz4buAV8WoPcOd4bum4buAfcWoW+G7ksOd4buAWC7Gr+G6quG7gMOdU1vhu4BXxag9w53hu6bhu4BZWyTDneG7gMOd4bu0xq/hu4BYSuG7gFfFqOG7tOG7gFfFqE7DneG7gOG7nCTGr+G7gDg7xq/hu4DGoDVb4buAfcavVMOd4buA4bucS+G7suG7gMagMOG7iOG7gOG6veG7j+G6u+G7gOG6u+G7tMOd4bum4buA4bucxKjhu4BqSuG7gMO0KsavQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bunI+G7gD5Kw53hu6bhuqrhu4DGoMWoW8OhU8Od4buAxaglxq/hu4DFqDI6w53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4B9xq9Uw53hu4Dhu5xL4buy4buA4bulW+G7iMOd4bum4buAakzGr+G7gMagxajhu7Lhu4B9xajDlMOh4buAw53FqDfDneG7puG7gFfFqOG7tOG7gFfFqE7DneG7gMagMOG7iOG7gMagxKjGoOG7gMag4buQW+G7gH3FqDDhu4Dhu5bhu7TDneG7puG7gOG7nMSo4buAw53hu4hZ4buA4bu3xq9VfeG7gMO04buIWeG7gFfFqMav4buAYVvDlH3hu4DDneG7puG7skvGr0Lhu4DDtMWoN8Od4bum4buAV8WoxKjGoOG7gOG7lsavVX3hu4A4VOG7gDhOw53hu4DFqOG7tOG7iOG6quG7gFk9xq/hu4B9PjIsw53hu6bhu4Dhu5bhu7TDneG7puG7gOG7nMSo4buAOErhu4DGoMWoUsOdxajhu4BYVcagxajhu4Dhu5zhu4zDneG7puG7gMagw5Qp4buAfcWoNcag4buAezXhu4BYSuG7gMOdxag3w53hu6bhu4A+SuG7suG7gMagTMOd4buAPsOUfeG7gFfFqOG7tOG7gDgyLn3hu4A8W+G7iOG7gH0+4buyw53hu6bhu4DDneG7pkrDoeG7gFkqfeG7gMOd4bumSsOh4buAxajhu4jGr0Lhu4DigJzhur8sxq/hu4BXxag9w53hu6bhu4DDncWoMuG7gFhK4buAWTrigJ3hu4DDnVLDneG7gOG7lsOUfeG7gMagM+G7gOG7iMav4buAw51TW+G7gMag4bu04buAxqA64buAxagqxq/hu4BhW8OUfeG7gMOd4bum4buyS8av4buAxqAxw53hu6bhu4DDnVLDneG7gMagw5XDneG7gMOdxahPxqDhu4BXxIPhu4DGoErDneG7puG6quG7gH3FqOG7ksOd4buAfT7hu7jDneG7puG7gDhU4buAWT3Gr+G7gH0+MizDneG7puG7gOG7luG7tMOd4bum4buA4bucxKjhuqrhu4DGoDrhu4DFqCrGr+G7gD7hu4jhu4B7w5XDneKApuG7gMOdU1vhu4BXxag9w53hu6bhu4BZWyTDneG7gFnhu7bDneG7gFlAxq/hu4B9PlLDneG7gOG7lk7DneG7puG7gOG7psWoU+G7gOG7mjXhu4Dhu5bhu7Dhuqrhu4Dhu5zEqMOdxajhu4BZw5R94buAKcWo4buyw53hu6bhu4Dhu5wq4bqq4buAV8WoPcOd4bum4buAxqDhu7bDneG7gFhK4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4BZ4buqw53FqENFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vn3hu6JhfS3hu4hYxq/hu6bDneG6rOG7gD7Gr+G7psWofeG6qOG6vsOJRXt9PuG7ssOd4bumw4nGsGrhuq/DtGrhu4Bq4bq3RS97fT7hu7LDneG7psOJRS8pw4k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]