• Thanh Hóa bổ sung 1.681 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm học 2022 - 2023
    2022-08-16 10:06:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị, trong giai đoạn 2022-2026, toàn quốc giao bổ sung 65.980 chỉ tiêu biên chế giáo viên. Riêng năm học 2022 - 2023, tạm giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương,...

  • 12 đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế 2022
    2022-02-14 15:15:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm các bộ, ngành, địa phương luôn có kế hoạch thực hiện việc tinh giản biên chế với những người không còn phù hợp. Tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 143/2020/NĐ-CP đã...

Tắt [X]