• Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 ở cảng cá Hòa Lộc
    2021-05-12 09:25:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, với đặc thù có lưu lượng người lớn, nhiều thành phần, nên Ban quản lý cảng đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành các biện pháp phòng dịch như: Phun...

Tắt [X]