(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 29/12, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Luật du lịch năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jhu4B9Psavw5rDneG7gFfFqOG7iMav4buA4buPW+G7kn3hu4DDqlvhu4BY4buwxqDFqOG7gMOdTlnhu4Dhu4Thu4bhu4LDjUUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJ4bq9xajGr1Rb4buAw53hu6ZKw6Hhu4Dhu4Thu4ov4buC4buE4bqq4buAxakh4buA4bu3auG6qsawxrDhuqTDquG7j+G7gMawxajhu4jDncWo4buAauG7tOG7iOG7gH0m4buAxqDFqDPGoOG7gMWoKsav4buAw53hu6bFqOG7sOG7gH0+xq/DmsOd4buAV8Wo4buIxq/hu4Dhu49b4buSfeG7gOG7mlvhu4BY4buwxqDFqOG7gMOdTlnhu4Dhu4Thu4bhu4LDjUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7gsONSOG7hC9Hw4zhu5pJ4buGw41ISeG7huG7hn3hu4JGRkjDjeG7gkhY4buCQlYp4bum4bq+4buAL8OJairGr+G7gMOd4bumxajhu7Dhu4B9Psavw5rDneG7gFfFqOG7iMav4buA4buPW+G7kn3hu4Dhu5pb4buAWOG7sMagxajhu4DDnU5Z4buA4buE4buG4buCw41CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lqKsav4buAw53hu6bFqOG7sOG7gMOdxajDk1nhu4B9Psavw5rDneG7gFfFqOG7iMav4buAV+G7sCnhu4B9xagsxq/huqrhu4Dhu5wlw53hu6bhu4Dhu5Yq4buAw53FqDfDneG7puG7gOG7nMavw5pZ4buAWTvGr+G7gMagMOG7iOG7gOG7j1vhu5J94buAw6pb4buAWOG7sMagxajhu4Dhu4Thu4bhu4LDjeG6quG7gMOdw5XDneG7puG7gMag4buI4buy4buAxajGr1Vb4buAWDXGoOG6quG7gMWoxq9VW+G7gDxbTOG7gDxbTMOd4buAWMOg4buAw53FqErhu4DDnTI7xqDhu4A4VOG7gOG7mlvhu4BY4buwxqDFqOG6qOG7gH1bw6FSw53hu4B9PlvDoVTDneG6quG7gCnFqCbhu4Dhu5bGr1PDneG6quG7gDxbxKjDneG7gH0+xq9VfeG7gMagxKjGoOG7gMOdKsav4buA4buaW8Od4bum4buAxqA64buA4buWTMOd4buAxqAw4buI4buAWFvhu5J94buA4bucU8Od4buAxqDEqMOd4buA4buWKuG6quG7gMagPcOd4bum4buAxqDFqDPGoOG6quG7gDjGr1LDneG7gMagxagzxqDhuqrhu4DDneG7pjIsxq/hu4BY4buI4buy4buA4bucKsOd4bum4buAOErhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAw53hu6bFqMavVSnhuqrhu4DFqCrhu4DGoMSo4buAw53FqMOVw53hu4BXxq/DncWo4buA4bua4buy4buIw53FqOG7gMag4bu04buAWMavUsOd4buAPFvhu4jDneG7gOG7nFPDneG7gFjhu67DncWo4buAODXGoOG7gOG7mlvhu4BY4buwxqDFqOG7gH0+UsOd4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4buAfeG7rMOdxahCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lqKsav4buAw53hu6bFqOG7sOG7gMagMcOd4bum4buA4buaSsOdxajhu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buA4bucw5rhu4DDnU9Z4buA4buWT33hu4B94buqw53FqOG7gMWo4buqw53FqOG6quG7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhuqrhu4DDncWoN8Od4bum4buAV8Wo4bu04buAV8WoTsOd4bqq4buAODI7w53hu6bhu4BZT8ag4buA4bucVOG7gGFbw5R94buAxqAw4buI4buA4bua4buy4buIw53FqOG7gMOd4bumxajGr1Up4buAV8avw53FqOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4Dhu5pb4buAWOG7sMagxajhu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDneG7gH3hu6zDncWoQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4bulW+G7iMOd4buA4bucxq/Dmlnhu4BhW8OhUsOd4buAe1skfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu49b4buSfeG7gMOqW+G7gFjhu7DGoMWo4buA4buE4buG4buCw43hu4BYSuG7gFjDlMOh4buAV8WoxKjGoMWo4buA4buaW+G7gFjhu7DGoMWo4buAWEpZ4buAfT5bw53hu6bhu4B9w5VZ4bqq4buAw53DlcOd4bum4buAxqDhu4jhu7Lhu4DGoMWow5R94buAWDIuw53hu6bhu4Dhu5rhu7DGoMWo4buAOCDhu4ApxaggxqDhu4A4IOG7gFfFqMSoxqDFqOG7gOG7mlvhu4BY4buwxqDFqOG6quG7gH1L4buy4buA4bucxq9UW+G7gFfGr1XDneG7gH3FqFvhu5LDneG7gFguxq/hu4DGoMWo4buy4buAezXhu4ApxajEqH3hu4B9Psavw5rDneG7gMagMOG7iOG7gMagxKjGoOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DDneG7psWoxq9VKeG6quG7gMWoMjvDneG7puG7gH07xq/hu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAWSDGoOG7gH3Gr1Jb4buAWUrhu4DDtOG7psWo4buw4buAPFvDoVN94buA4bucTeG7gOG7nMOSfeG7gD7hu4hC4buA4bu34buq4buAfcWoU+G6quG7gH3DlH3hu4DGoEzhu4DDncWoN8Od4bum4buAOMOUw53hu4Dhu5xU4buAWMavUsOd4buAPFvhu4jDneG7gOG7nFPDneG7gDxbw6FUw53hu4BYLsav4buAxqAw4buI4buAV8WoxKjGoMWo4buA4buaW+G7gFjhu7DGoMWo4buA4bucVFvhu4Dhu5wyLsag4buAPFvhu4jDneG7gH3DlVnhu4A4SuG7gOG7nFThu4DGoOG7kinhu4DGoCDhu4B9xajDmuG7gH0+4buyw53hu6bhu4Dhu49b4buSfeG7gMOqW+G7gFjhu7DGoMWo4buAw51OWeG7gOG7hOG7huG7gsONQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrBLxq/hu4DFqCrGr+G7gMOd4bumxajhu7Dhuqrhu4DFqSHhu4Dhu7dq4bqqxrDGsOG6pMOq4buP4buAxrDFqOG7iMOdxajhu4Bq4bu04buI4buAxqAxw53hu6bhu4Dhu5xN4buAfT7Gr8Oaw53hu4BXxajhu4jGr+G7gFdT4buAxajhu7JLxqDFqOG7gH3FqDXGoOG7gMWoxq9Vw53hu4Dhursq4buAPFvDoeG7gH1PxqDhu4Azw53hu6bhu4BhNuG7gDhOw53hu4BZxq/DncWo4buA4buaW+G7gFjhu7DGoMWoQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJauG7skrGr+G7gOG6r8OdxahFLynDiQ==

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]